Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 2 март 2017 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Изпълнението на програма „Творческа Европа“ (разискване)
 3.Изпълнението на програма „Европа за гражданите“ (разискване)
 4.Общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове (кратко представяне)
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Време за гласуване
  6.1.Искане за снемане на имунитета на Марин льо Пен (A8-0047/2017 - Laura Ferrara) (гласуване)
  6.2.Асоцииране между ЕС и Ливан (предвид присъединяването на Хърватия) (A8-0027/2017 - Ramona Nicole Mănescu) (гласуване)
  6.3.Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите (A8-0025/2017 - Josef Weidenholzer) (гласуване)
  6.4.Механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката (A8-0305/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (гласуване)
  6.5.Задължения в областта на визовата реципрочност (B8-0173/2017) (гласуване)
  6.6.Възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти (A8-0040/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (гласуване)
  6.7.Изпълнението на програма „Творческа Европа“ (A8-0030/2017 - Silvia Costa) (гласуване)
  6.8.Изпълнението на програма „Европа за гражданите“ (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat) (гласуване)
  6.9.Общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове (A8-0012/2017 - Emma McClarkin) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
  7.1.Механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката (A8-0305/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  7.2.Задължения в областта на визовата реципрочност (B8-0173/2017)
  7.3.Възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти (A8-0040/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  7.4.Изпълнението на програма „Творческа Европа“ (A8-0030/2017 - Silvia Costa)
  7.5.Изпълнението на програма „Европа за гражданите“ (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)
  7.6.Общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове (A8-0012/2017 - Emma McClarkin)
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Внасяне на документи: вж. протокола
 10.Решения относно някои документи: вж. протокола
 11.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 12.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (435 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2314 kb)
Правна информация - Политика за поверителност