Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Eφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (συζήτηση)
 3.Έφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (συζήτηση)
 4.Η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας (συνοπτική παρουσίαση)
 5.Υποδοχή
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Marine Le Pen (A8-0047/2017 - Laura Ferrara) (ψηφοφορία)
  6.2.Σύνδεση ΕΕ-Λιβάνου (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0027/2017 - Ramona Nicole Mănescu) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία ΕΕ-Λιχτενστάιν για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων (A8-0025/2017 - Josef Weidenholzer) (ψηφοφορία)
  6.4.Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις στον τομέα της ενέργειας (A8-0305/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (ψηφοφορία)
  6.5.Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων (B8-0173/2017) (ψηφοφορία)
  6.6.Οι επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα (A8-0040/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (ψηφοφορία)
  6.7.Eφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (A8-0030/2017 - Silvia Costa) (ψηφοφορία)
  6.8.Έφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat) (ψηφοφορία)
  6.9.Η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας (A8-0012/2017 - Emma McClarkin) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
  7.1.Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις στον τομέα της ενέργειας (A8-0305/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  7.2.Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων (B8-0173/2017)
  7.3.Οι επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα (A8-0040/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  7.4.Eφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (A8-0030/2017 - Silvia Costa)
  7.5.Έφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)
  7.6.Η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας (A8-0012/2017 - Emma McClarkin)
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (435 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2314 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου