Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 2. märts 2017 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine (arutelu)
 3.Programmi „Kodanike Euroopa“ rakendamine (arutelu)
 4.Ühine kaubanduspoliitika ja vajadus tagada looduslike liikide säilimine (lühiettekanne)
 5.Tervitus
 6.Hääletused
  6.1.Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0047/2017 - Laura Ferrara) (hääletus)
  6.2.ELi ja Liibanoni vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna leping (Horvaatia ühinemine) (A8-0027/2017 - Ramona Nicole Mănescu) (hääletus)
  6.3.ELi ja Liechtensteini leping, mis käsitleb täiendavaid norme seoses välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga (A8-0025/2017 - Josef Weidenholzer) (hääletus)
  6.4.Valitsustevahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism (A8-0305/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (hääletus)
  6.5.Kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas (B8-0173/2017) (hääletus)
  6.6.ELi võimalused parandada ravimite kättesaadavust (A8-0040/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (hääletus)
  6.7.Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine (A8-0030/2017 - Silvia Costa) (hääletus)
  6.8.Programmi „Kodanike Euroopa“ rakendamine (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat) (hääletus)
  6.9.Ühine kaubanduspoliitika ja vajadus tagada looduslike liikide säilimine (A8-0012/2017 - Emma McClarkin) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
  7.1.Valitsustevahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism (A8-0305/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  7.2.Kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas (B8-0173/2017)
  7.3.ELi võimalused parandada ravimite kättesaadavust (A8-0040/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  7.4.Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine (A8-0030/2017 - Silvia Costa)
  7.5.Programmi „Kodanike Euroopa“ rakendamine (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)
  7.6.Ühine kaubanduspoliitika ja vajadus tagada looduslike liikide säilimine (A8-0012/2017 - Emma McClarkin)
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 10.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 11.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 12.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (435 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2314 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika