Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 2 marca 2017 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wdrażanie programu Kreatywna Europa (debata)
 3.Wdrażanie programu Europa dla Obywateli (debata)
 4.Wspólna polityka handlowa UE w kontekście wymogów dotyczących ochrony dzikiej fauny i flory (krótka prezentacja)
 5.Powitanie
 6.Głosowanie
  6.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Marine Le Pen (A8-0047/2017 - Laura Ferrara) (głosowanie)
  6.2.Układ eurośródziemnomorski UE-Liban (przystąpienie Chorwacji) (A8-0027/2017 - Ramona Nicole Mănescu) (głosowanie)
  6.3.Umowa UE-Liechtenstein w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (A8-0025/2017 - Josef Weidenholzer) (głosowanie)
  6.4.Mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i niewiążących instrumentów w dziedzinie energii (A8-0305/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (głosowanie)
  6.5.Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej (B8-0173/2017) (głosowanie)
  6.6.Możliwości zwiększenia dostępu do leków (A8-0040/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (głosowanie)
  6.7.Wdrażanie programu Kreatywna Europa (A8-0030/2017 - Silvia Costa) (głosowanie)
  6.8.Wdrażanie programu Europa dla Obywateli (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat) (głosowanie)
  6.9.Wspólna polityka handlowa UE w kontekście wymogów dotyczących ochrony dzikiej fauny i flory (A8-0012/2017 - Emma McClarkin) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  7.1.Mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i niewiążących instrumentów w dziedzinie energii (A8-0305/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  7.2.Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej (B8-0173/2017)
  7.3.Możliwości zwiększenia dostępu do leków (A8-0040/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  7.4.Wdrażanie programu Kreatywna Europa (A8-0030/2017 - Silvia Costa)
  7.5.Wdrażanie programu Europa dla Obywateli (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)
  7.6.Wspólna polityka handlowa UE w kontekście wymogów dotyczących ochrony dzikiej fauny i flory (A8-0012/2017 - Emma McClarkin)
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 9.Składanie dokumentów: patrz protokół
 10.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 11.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 12.Odroczenie sesji
Debaty
Wersja poprawiona (435 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2314 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności