Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 2 mars 2017 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförande av programmet Kreativa Europa (debatt)
 3.Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna (debatt)
 4.Gemensam handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur och växter (kortfattad redogörelse)
 5.Välkomsthälsning
 6.Omröstning
  6.1.Begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet (A8-0047/2017 - Laura Ferrara) (omröstning)
  6.2.Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Kroatiens anslutning) (A8-0027/2017 - Ramona Nicole Mănescu) (omröstning)
  6.3.Avtal mellan EU och Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (A8-0025/2017 - Josef Weidenholzer) (omröstning)
  6.4.Mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet (A8-0305/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (omröstning)
  6.5.Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar (B8-0173/2017) (omröstning)
  6.6.Alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel (A8-0040/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (omröstning)
  6.7.Genomförande av programmet Kreativa Europa (A8-0030/2017 - Silvia Costa) (omröstning)
  6.8.Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat) (omröstning)
  6.9.Gemensam handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur och växter (A8-0012/2017 - Emma McClarkin) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
  7.1.Mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet (A8-0305/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  7.2.Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar (B8-0173/2017)
  7.3.Alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel (A8-0040/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  7.4.Genomförande av programmet Kreativa Europa (A8-0030/2017 - Silvia Costa)
  7.5.Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)
  7.6.Gemensam handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur och växter (A8-0012/2017 - Emma McClarkin)
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Inkomna dokument: se protokollet
 10.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 11.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 12.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (435 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2314 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy