Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 13. marts 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder: se protokollen
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 5.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 7.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 8.Større forespørgsel (artikel 130b) (modtaget dokument) : se protokollen
 9.Modtagne dokumenter: se protokollen
 10.Arbejdsplan
 11.Kviksølv (forhandling)
 12.Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse (forhandling)
 13.Ligestilling mellem mænd og kvinder i Den Europæiske Union i 2014-2015 - Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser - Betænkning om EU-midler til ligestilling (forhandling)
 14.Delegationernes sammensætning: se protokollen
 15.Big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder (kortfattet forelæggelse)
 16.Minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum (kortfattet forelæggelse)
 17.Ansvarlighed ved hestehold og -pasning (kortfattet forelæggelse)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
 21.Afslutning af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik