Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 13. maaliskuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 5.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 6.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 7.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 8.Ensisijainen tiedustelu (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat) : ks. pöytäkirja
 9.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 10.Käsittelyjärjestys
 11.Elohopea (keskustelu)
 12.Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys (keskustelu)
 13.Naisten ja miesten tasa-arvo EU:ssa 2014–2015 - Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla - Mietintö EU:n varoista sukupuolten tasa-arvoon (keskustelu)
 14.Valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 15.Massadatan vaikutukset perusoikeuksiin (lyhyt esittely)
 16.Tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimukset (lyhyt esittely)
 17.Hevoseläinten vastuullinen omistajuus ja hoito (lyhyt esittely)
 18.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 19.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 20.Istunnon päättäminen
 21.Vuosittaisen istuntokauden päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö