Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 13 marca 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: Patrz protokól
 4.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 5.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 6.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 8.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b) (składanie) : Patrz protokól
 9.Składanie dokumentów: patrz protokół
 10.Porządek obrad
 11.Rtęć (debata)
 12.Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (debata)
 13.Równość kobiet i mężczyzn w UE w latach 2014–2015 - Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług - Sprawozdanie w sprawie funduszy unijnych na rzecz równouprawnienia płci (debata)
 14.Skład delegacji: Patrz protokól
 15.Wpływ technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe (krótka prezentacja)
 16.Minimalne normy ochrony królików hodowlanych (krótka prezentacja)
 17.Odpowiedzialne podejście do posiadania koniowatych i opieki nad nimi (krótka prezentacja)
 18.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
 21.Zamknięcie sesji rocznej
Debaty
Wersja poprawiona
 
Debaty
Wersja poprawiona
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności