Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 13 martie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarațiile Președinției
 3.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare: consultaţi procesul-verbal
 4.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 5.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 6.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 7.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 8.Interpelări majore (articolul 130b) (depunere) : consultaţi procesul-verbal
 9.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 10.Ordinea lucrărilor
 11.Mercurul (dezbatere)
 12.Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă (dezbatere)
 13.Egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015 - Egalitatea de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii - Raport referitor la fondurile UE pentru egalitatea de gen (dezbatere)
 14.Componența delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 15.Implicațiile megadatelor asupra drepturilor fundamentale (prezentare succintă)
 16.Norme minime de protecție a iepurilor de fermă (prezentare succintă)
 17.Deținerea și îngrijirea responsabilă a ecvideelor (prezentare succintă)
 18.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 20.Ridicarea ședinței
 21.Încheierea sesiunii anuale
Dezbateri
Ediţie revizuită
 
Dezbateri
Ediţie revizuită
Aviz juridic - Politica de confidențialitate