Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 13. marca 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 4.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 5.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 8.Väčšie interpelácie (článok 130b) (predloženie) : pozri zápisnicu
 9.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 10.Program práce
 11.Ortuť (rozprava)
 12.Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení (rozprava)
 13.Rovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ v rokoch 2014/2015 – Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu – Správa o finančných prostriedkoch EÚ pre rodovú rovnosť (rozprava)
 14.Zloženie delegácií: pozri zápisnicu
 15.Vplyv veľkých dát na základné práva (stručná prezentácia)
 16.Minimálne normy na ochranu chovných králikov (stručná prezentácia)
 17.Zodpovedné vlastníctvo a starostlivosť o koňovité (stručná prezentácia)
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
 21.Skončenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie
 
Rozpravy
Revidované vydanie
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia