Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 13 mars 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 5.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 8.Större interpellationer (artikel 130b) (inkomna dokument): se protokollet
 9.Inkomna dokument: se protokollet
 10.Arbetsplan
 11.Kvicksilver (debatt)
 12.Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning (debatt)
 13.Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2014–2015 - Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster - Betänkande om EU-medel till jämställdhet (debatt)
 14.Delegationernas sammansättning: se protokollet
 15.Stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna (kortfattad redogörelse)
 16.Miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning (kortfattad redogörelse)
 17.Ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur (kortfattad redogörelse)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
 21.Avslutande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy