Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0023(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0313/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0313/2016

Συζήτηση :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0066

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

7.2. Yδράργυρος (A8-0313/2016 - Stefan Eck)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). – Signor Presidente, ho votato a favore di questa relazione perché è assolutamente necessario limitare il più possibile l'uso di una sostanza nociva come il mercurio.

Per anni ci siamo avvelenati e abbiamo avvelenato i nostri cittadini con un uso incontrollato – incosciente direi – di uno dei peggiori inquinanti al mondo. Apprezzabile è il risultato sull'uso a fini medici ma molto deve essere ancora fatto, perché molto mercurio c'è ancora nel suolo e nelle acque.

L'Unione europea deve intervenire per salvare quei territori, come il cosiddetto triangolo della morte in Sicilia, dove le industrie petrolchimiche hanno distrutto l'ambiente e compromesso drammaticamente la salute dei cittadini.

È fondamentale che, in primo luogo, i siti contaminati siano individuati e trattati nel rispetto dell'ambiente, così da porre fine all'inquinamento della natura e delle popolazioni esposte che spesso subiscono già le conseguenze economiche derivanti dalla chiusura delle industrie che, con il ricatto di uno stipendio mensile, li hanno avvelenati per decenni.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). – Torej, živo srebro predstavlja eno najbolj nevarnih substanc in predstavlja globalno tveganje tako za zdravje ljudi kot za zdravje živali.

Najdemo ga pravzaprav povsod, najdemo ga v vodah, najdemo ga v ribah, v morskih plodovih, najdemo ga tudi v naravi in predstavlja resnično en poseben vzrok za zaskrbljenost glede onesnaževanja okolja.

Mislim, da ta report, o katerem govorimo, res predstavlja dobro osnovo tudi za spoštovanje zavez, ki so bile sprejete v okviru Združenih narodov in predvsem gre pozdravit tiste ključne točke s tega reporta tako glede zobozdravstvenih amalgamov kot odpadkov kot uporabe izvoza, omejitev izvoza in pa seveda opozoril, ki so pomembna zato, da se zavarujemo pred škodljivimi posledicami te substance.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου