Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Verbatim report of proceedings
Tuesday, 14 March 2017 - Strasbourg Revised edition

8. Corrections to votes and voting intentions : see Minutes
Video of the speeches
Minutes
 

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.10 i wznowione o godz. 15.00)

 
  
  

PRZEWODNICTWO: BOGUSŁAW LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

 
Legal notice - Privacy policy