Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 14. marca 2017 - Štrasburg Revidované vydanie

8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
 

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.10 i wznowione o godz. 15.00)

 
  
  

PRZEWODNICTWO: BOGUSŁAW LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia