Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Plenardebatten
Dienstag, 14. März 2017 - Straßburg Überprüfte Ausgabe

11. Prioritäten der EU für die Tagungen des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen im Jahr 2017 (Aussprache)
Video der Beiträge
PV
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on the statement by the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on EU priorities for the UN Human Rights Council sessions in 2017 (2017/2598(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission, on behalf of the Vice—President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, just a few days ago the European Council adopted conclusions on the European Union’s priorities in the United Nations human rights fora in the current year, 2017. The promotion and protection of human rights is central in our external action. It is consistent with our values, but also with our interest to foster resilience for societies in our region and beyond. I would like to thank the European Parliament for its continuing support in this area.

The international community asks governments to respect human rights as universal, indivisible, independent and interrelated values. All fundamental freedoms should be universal. I am therefore proud to say that the European Union is in the lead on many key debates in the Human Rights Council in the General Assembly. Looking at the ongoing session of the Human Rights Council, we will run the regular EU resolution on freedom of religion or belief. This is a complex resolution aimed at promoting a universal approach to religion or belief. We also continue to work with the Organisation for Islamic Cooperation to ensure a good relationship with their resolution on defamation of religion. We will also run, with our partners in the Latin American and Caribbean Group, a resolution on the rights of the child. Our focus shall be on the implementation of Agenda 2030 and the objective of leaving no child behind.

Let me now refer to the specific situation in some countries. The conflict in Syria remains the most serious humanitarian crisis facing the world. The European Council has stated several times that the situation in Syria should be referred to the International Criminal Court, calling on the UN Security Council to take action.

With regard to the situation in Ukraine, we are accompanying the government’s reform agenda. At the same time, we continue to focus on the reports by the Office of the High Commission for the Human Rights Monitoring Mission, as well as the grave situation in the illegally-annexed Crimea peninsula.

Now on the Democratic Republic of North Korea. We will co-present with Japan a strong resolution calling for accountability and extending the mandate of the Special Rapporteur. The resolution will also reflect developments such as the UN Security Council meeting in December, the well-supported UNGA resolution and the new report from the group of experts on accountability.

On Myanmar, the goal of our resolution remains stopping the ongoing violations of human rights in several regions of the country, in particular against persons belonging to the Rohingya population in Rakhine State.

In light of the high rate of application of the death penalty in Iran, and with an eye to improving the human rights situation in the country, we will support the extension of the mandate of the Special Representative.

Allow me one final word on migration. We all know how delicate this issue is and how exposed to abuses these men, women and children can be on their long and dangerous journeys. For this reason, we are working with the UN High Commissioner for Refugees and with the International Organisation for Migration to improve the living conditions of migrants and refugees all along the routes. No other power is as engaged as we are in the protection of the rights of migrants. Thank you for your attention, and I look forward to our discussion.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb, w imieniu grupy PPE. – Sytuacja praw człowieka na świecie, o czym mówimy na tej sali nie po raz pierwszy, jest alarmująca. Szczególnie w obszarach otwartych, ale też w rejonach zamrożonych konfliktów zbrojnych, w tym także w naszym bliskim, wschodnimi i śródziemnomorskim sąsiedztwie. Potwierdziło to również doroczne sprawozdanie Parlamentu Europejskiego dotyczące praw człowieka w świecie, które przyjmowaliśmy w grudniu ubiegłego roku. Różnego rodzaju reżimy nasilają represje i wyrażam poważne zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją społeczeństwa obywatelskiego w wielu miejscach, w tym także mediów, w wyniku przejmowania również rozwiązań, które mają charakter stygmatyzujący, na przykład mówienia o tym, że są rzekomo agentami zewnętrznymi czy zagranicznymi. Wielu działaczy praw człowieka, w tym dziennikarzy, blogerów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jest pozbawionych wolności albo poddawanych różnego rodzaju represjom. Dotyczy to również obrońców praw człowieka, którzy zostali nagrodzeni nagrodą Sacharowa przyznawaną przez Parlament Europejski.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w rezolucji podkreślamy trudną sytuację w zakresie wolności religii i wyznania. Też nie po raz pierwszy: Bliski Wschód, Afryka Północna, również niektóre kraje Azji. Wspieramy w tym dziele specjalnego wysłannika Unii Europejskiej do spraw wolności religii i wyznania Jana Figla. Wspieramy również stałego sprawozdawcę Rady Praw Człowieka ONZ do spraw wolności religii i wyznań Ahmeda Shaheeda.

Chrześcijanie to obecnie najbardziej prześladowana grupa religijna na świecie. Do szczególnie dramatycznych sytuacji dochodzi na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby ten exodus chrześcijan, ale również wyznawców innych religii, po prostu zakończyć. Świat musi wyciągnąć wnioski z tych okrucieństw, a potrzeba sprawiedliwości i pojednania nie może zostać zastąpiona przez logikę zemsty. W rezolucji wspieramy działania Międzynarodowego Trybunału Karnego. Wzywamy tutaj ponownie – dziękuję za tę deklarację Panie Komisarzu – jeżeli chodzi o wysiłki na terenie ONZ, które zmierzają do ukarania tych zbrodni, które są ludobójstwem, są zbrodniami przeciw ludzkości i zbrodniami wojennymi.

W czasie trwającej sesji Rady Praw Człowieka również będzie poruszona kwestia osób niepełnosprawnych. To ważny temat, którym Parlament musi zająć się większym wymiarze. Włączyliśmy się w ten temat będący priorytetem Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego. Delegacja będzie w Genewie między innymi w dniu 21 marca, to jest dzień osób z zespołem Downa. Będą tam również młodzi ludzie, którzy na to chorują. Sesja Rady Praw Człowieka to również czas kontaktów dwustronnych, między innymi ze specjalnymi wysłannikami i sprawozdawcami, którzy zajmują się obszarami lub krajami problemowymi.

Kontynuujemy również nasze wsparcie dla zniesienia kary śmierci. Chcemy również, aby Ukraina i sytuacja w tym sąsiedzkim kraju została uregulowana, aby poprawiła się sytuacja humanitarna w Donbasie, aby półtora miliona przesiedlonych wewnętrznie ludzi mogło uzyskać status ludzi, którzy mogą żyć godnie.

 
  
MPphoto
 

  Soraya Post, för S&D-gruppen. – Fru talman! Kära kolleger! Nästa vecka så åker vi en delegation från Europaparlamentet till Genève för att föra fram vår gemensamma ståndpunkt vad gäller läget för mänskliga rättigheter i världen. Jag vill inleda med det viktigaste: EU måste nu mer än någonsin tidigare med klar röst skydda, främja och förstärka det som är ursprunget och stommen för EU – fred och fredligt samarbete mellan länder.

Vi har ett superverktyg i våra händer, förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. Låt oss på allvar börja använda detta nu. EU måste också arbeta närmare FN, i synnerhet vad gäller FN:s olika mekanismer för mänskliga rättigheter. Detta är ett mycket viktigare samarbete än frågor om inre marknad eller gemensam valuta. Förstå mig rätt: Frågor om ekonomi är centrala, men vi måste komma ihåg att de endast är verktyg, inte ett mål i sig. Målet måste vara en politik som ger varje människa trygghet och frihet varje dag.

När vi blickar ut över världen i dag så ser vi ökade spänningar, krigshets, ockupation och regelrätta krig. Den patriarkala logiken och retoriken säger att vi måste sätta hårt mot hårt, att vi måste skydda gränser och försvara oss, öka försvar, inrätta militärallianser, rusta för krig. Vi hör dessa argument slingra runt våra ben i försök att få oss att falla omkull.

Det som vi ser av historien är dock att denna patriarkala logik om hets inte skapar ökad trygghet och säkerhet, tvärtom. Den leder oss till krig och förstörelse och avhumanisering. Den leder till en situation där vi på något omänskligt sätt kan rättfärdiga att se barn dö och kvinnor våldtas för att försvara en kulle.

Att involvera kvinnor i uppbyggnaden av samhällen som genomlidit en konflikt är en grundbult i att söka försoning för att gå vidare som mänsklighet. Här är det otroligt viktigt att vi inte tillåter förövare att gå vidare i livet utan straff. Att ge upprättelse för offer är centralt för fredsprocessen. Även i fredstid blir kvinnors rättigheter starkt ifrågasatta. Våra sexuella och reproduktiva rättigheter möter ett högljutt motstånd. Liksom våldet slår detta motstånd rakt mot kärnan av vår frihet – friheten att kunna bestämma över vår egen kropp. Här måste vi ta en tydlig ställning till rätten att få vara ett mänskligt subjekt.

Samma alarmerande utveckling ser vi vad gäller dödsstraffet. Flera länder har brutit sitt uppehåll i avrättningar, och några diskuterar också att införa dödsstraffet igen. Här måste EU och FN vara tydliga med sin nollacceptans i fråga om statliga avrättningar. Varje människa har rätt till sitt liv.

Vi ser kort sagt ett växande globalt motstånd mot de mänskliga rättigheterna. Dess försvarare möter allt fler hot och blir utsatta för såväl åtal som förtal. Vägen framåt kräver mod och ett tydligt ställningstagande för de mänskliga rättigheterna. Det modet måste EU nu visa.

 
  
MPphoto
 

  Bas Belder, namens de ECR-Fractie. – Één vraag houdt mij eigenlijk al jaren bezig: is er nog een toekomst voor christenen in het Midden-Oosten? Dit is vandaag de dag een veelzeggende, deprimerende hot topic bij paneldiscussies. Denk bijvoorbeeld aan de gedachtewisseling op de Veiligheidsconferentie in München, nog geen maand geleden.

Als ik met insiders in de regio spreek over de toekomst van christenen in Syrië en Irak, hoor ik sombere scenario's: nauwelijks tot geen toekomst. Tegelijkertijd een schrikbeeld voor christenen in de Arabische buurlanden, al naarstig op zoek naar vluchtwegen als het onverhoopt ook fout mocht gaan in eigen land. Ik denk bijvoorbeeld aan Jordanië.

Dat leidt mij tot de eerlijke, urgente vraag aan de Europese Unie: welke prioriteit – want het gaat vandaag toch over prioriteiten – genieten de grondrechten respectievelijk mensenrechten van oosterse christenen binnen onze internationale opstelling?

Met als vervolgvraag: indien dat werkelijk het geval is, welke concrete strategie hanteert de EU om de exodus van christenen in het Midden-Oosten te stoppen?

Tussen haakjes: op de genoemde conferentie in München sprak een prominente Duitse politicus zonder omwegen over “christocide” in het Midden-Oosten. Haar en mijn klemmende vraag aan onszelf, aan de EU: kijken wij bij deze humanitaire catastrofe passief toe?

Ik eindig toch met een lichtpuntje. Begin deze maand verenigden jezidi's, Turkmenen, shabak en christenen in Irak zich in een nieuw initiatief, al-Rafidein: het land van twee rivieren, Eufraat en Tigris. Het is een pleidooi voor een autonome vreedzame regio voor deze minderheden in Irak. Een combinatie van Europese soft power en Amerikaanse hard power ter ondersteuning van dit initiatief richting Bagdad zou de bescherming van elementaire mensenrechten kunnen betekenen. En ook, voor deze minderheden, een toekomst in eigen vaderland.

 
  
MPphoto
 

  Petras Auštrevičius, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, 2016 was marked by negligence and deteriorating human rights situations across the world. As the reality on the ground is very sad, I have hopes that this resolution will allow us to be more focused and speak with one voice.

On behalf of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Group (ALDE), I should hereby like to highlight the following elements of importance. Firstly, protection of all human rights defenders in all forms of their expression – online and offline. Secondly, fighting back oppressive laws and systematic practices contributing to the shrinking space for civil society, which includes rights to free and impartial media. Thirdly, international humanitarian law: we cannot allow any more hospitals to be bombed, and must ensure that humanitarian aid reaches those in need in war-stricken areas as well.

In addition, ALDE calls to stop impunity for all States, to comply with ICC and make perpetrators accountable. We are all concerned by the resurgence of death penalties in many countries, especially in the Gulf, and call for a moratorium on the death penalty. More specifically, I should stress the appalling situation of Raif Badawi, the Sakharov Prize winner. He remains in prison and his health condition is unknown, and his relatives are not allowed to meet him.

Lastly, we urge the European Council next year to adopt a more geographically balanced country priorities list. ALDE Group especially felt the need that some countries of Latin America, such as Cuba or Venezuela, should have been included.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL. – Madame la Présidente, encore une fois, je n'aime pas la façon dont nous travaillons sur ce sujet.

À travers ce débat, nous donnons théoriquement mandat à notre délégation qui va se rendre à la réunion du Conseil des droits de l’homme (CDH) la semaine prochaine. Nous sommes incapables de préparer une résolution qui tienne compte de l'ordre du jour des sessions de ce CDH. Nous aurons peut-être une résolution, mais calquée sur la position du Conseil qui, lui non plus, n'a quasiment pas tenu compte des priorités de l'ordre du jour du CDH.

J'ai noté un paragraphe surprenant sur l'importance que revêtent, pour l'Union européenne, le droit international des réfugiés et, plus largement, les droits de l'homme des migrants. On y note que la détermination de l'Union européenne à garantir le droit d'asile reste inébranlable, dont acte.

Le Conseil rappelle l'importance de l'interdépendance des droits de l'homme, mais rien sur les sujets principaux du CDH en ce domaine: terroristes et droits de l'homme, droits de l'homme et environnement, démocratie et état de droit et droits de l'homme.

L'élaboration d'un instrument juridique international contraignant pour les entreprises est aussi un instrument primordial, notamment pour répondre à l'urgence climatique. Mais nous savons, aujourd'hui, que les États membres y sont tous opposés.

Il n’y a rien sur la déclaration de Durban et la lutte contre le racisme et rien sur la Palestine. Sur tous ces sujets, il serait pourtant important que l'Union européenne ait une position claire, qui reflète un engagement réellement universel et non ses seules priorités. C'est cela l'universalisme des droits de l'homme.

 
  
MPphoto
 

  Klaus Buchner, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Zuerst einmal möchte ich dem Hohen Kommissar der UNO für Menschenrechte für das danken, was er in der letzten Zeit getan hat und was er erreicht hat. Ich glaube, das verdient allen Respekt. Trotzdem möchte ich einfach kritisieren, dass Länder wie Saudi-Arabien, China und Ägypten im Menschenrechtsrat sitzen, die selbst in krasser Weise die Menschenrechte verletzen. Ich glaube, hier kann keine objektive Beurteilung stattfinden.

Mir liegt speziell an zwei Ländern: Das eine ist die Westsahara, die in Gefahr steht überhaupt von der restlichen Welt vergessen zu werden. Ich erinnere Sie an das Urteil des EuGH: Er hat verboten, dass sich das Handelsabkommen der EU auf die Westsahara ausdehnt. Die Kommission hatte große Schwierigkeiten, dieses Urteil überhaupt zu akzeptieren. Jetzt ist es wirklich Zeit, das mit allen Konsequenzen umzusetzen. Diese Menschen brauchen unsere Hilfe! Ich darf Sie daran erinnern, dass der Teil, wo man in der Westsahara Wirtschaft treiben kann, von Marokko besetzt ist, und dass die Leute, die dort geboren sind, die Einwohner dieses Landes waren, keinen Zugriff zu diesen Quellen haben, und wenn sie irgendwie nur leiseste Kritik äußern, verschwinden sie in Foltergefängnissen, wo es so zugeht, dass ich das hier nicht beschreiben kann.

Das zweite, was ich ansprechen wollte – ganz kurz –, ist die Situation in Palästina. Sie haben es gehört: Vor wenigen Tagen wurde wieder bekanntgegeben, dass alte arabische Siedlungen plattgemacht und Häuser zerstört werden sollen, um neue israelische Siedlungen zu ermöglichen. Ich glaube, auch hier darf die EU nicht schweigen. Ich bitte Sie, Herr Kommissar, sich für die Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen – das ist ja unser Markenzeichen in der EU.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche quest'anno, come sempre, torna questa discussione: tra le mie due priorità personali, cito sicuramente il caso del Burundi e di ciò che sta avvenendo a seguito del terzo mandato del presidente Nkurunziza, che ha peraltro violato la costituzione: gli stupri di massa, le torture, le incarcerazioni di migliaia di persone e le violazioni quotidiane della libertà di stampa e di pensiero.

Non posso poi non citare anche il caso del Sahara occidentale e della sentenza della Corte di giustizia che ci spingerebbe sicuramente a fare di più, non solo a parole ma anche con i fatti.

Però mi preme sottolineare un aspetto che è quello formale, del metodo, se vogliamo, perché ancora oggi un sistema di monitoraggio dei diritti fondamentali a livello globale è molto lontano dall'essere quello che dovrebbe essere: è mai possibile che si continuino a eleggere membri del Consiglio per i diritti umani tra paesi campioni delle violazioni dei diritti umani, come Egitto, Cina e Arabia Saudita? È mai possibile che i paesi europei non si coordinino da questo punto di vista? Com'è possibile avere in seno a tale Consiglio un paese come l'Arabia saudita, che viola sistematicamente i diritti, sopprime ogni anelito di libertà – anche religiosa – e calpesta i diritti delle donne?

Nella nostra risoluzione parliamo di "azioni prioritarie": vorrei chiedere ai colleghi in quest'Aula se qualcuno si ricorda ancora di Raif Badawi, vincitore del premio Sacharov l'anno scorso?

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio, a nome del gruppo ENF. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa relazione conferma l'assoggettamento dell'Unione europea all'ideologia onusiana dei diritti umani: un'ideologia universalista, che vuole imporsi ovunque nel mondo, senza previa considerazione di quelle che sono le tradizioni, la storia, i diritti dei popoli. Qui si parla di diritti umani ma mai dei diritti dei popoli: per esempio, come è stato accennato dal collega Belder, i diritti di libertà religiosa dei cristiani d'Oriente. Cosa fa l'ONU? Cosa fanno tutte queste agenzie che spendono due terzi del loro budget non già per assistere e aiutare i profughi, ecc. ma per pagare gli stipendi e il lusso di funzionari a cinque stelle?

Non a caso un grande columnist americano ha definito questo grande carrozzone un "jetset umanitario". E poi vediamo a chi viene erogata l'assistenza: si tratta, in realtà, di un coacervo di dittature, di satrapi e di dittatori spendaccioni e corrotti, che vediamo arrivare in Europa su grandi macchine con grande lusso, in grandi alberghi e noi finanziamo tutto questo!

Che cosa fa l'ONU per stroncare la più grave tragedia che abbiamo sotto gli occhi, quella del trasporto di carne umana nel Mediterraneo: la sua presenza in Libia è fantasmatica; eppure, lì ci sarebbe molto da fare. Perché l'ONU non chiede l'intervento della Corte penale internazionale contro l'Isis, contro gli eccidi, anche sul piano culturale, contro le tragedie che crea lo Stato islamico: perché ha paura o perché ha soggezione dei paesi che lo finanziano? Beh, a me pare evidente che la preoccupazione dei capi delle Nazioni Unite sia piuttosto quella di avere il voto, il sostegno e i contributi di tutte le nazioni che lo sostengono e questa dei soldi mi pare sia una questione che condizioni molto e smascheri l'ipocrisia di questo organismo che ci parla sempre di diritti umani, ma poi, com'è avvenuto in Ruanda, volge la testa dall'altra parte e non interviene. La situazione della Libia e i traffici che avvengono continuamente e ininterrottamente documentano le mie affermazioni.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σημαντικός παράγοντας στη διεθνή πολιτική σκηνή οφείλει να συνεργάζεται με τον ΟΗΕ σε θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις περιοχές της Γης, θέτοντας βεβαίως κάποιες προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες αυτές πρέπει να αρχίζουν από την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών στα κράτη μέλη, να επεκτείνονται στις υπό ένταξη χώρες και κατόπιν να επεκτείνονται και σε άλλες χώρες του κόσμου. Ένα βασικό δικαίωμα του ατόμου είναι το δικαίωμα στην κατοικία. Το δικαίωμα αυτό παραβιάζεται σε μεγάλο βαθμό, κυρίως στον Ευρωπαϊκό Νότο και ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα, η οποία είναι κατεστραμμένη από την εφαρμογή των Μνημονίων. Επειδή οι έλληνες πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια, οι τράπεζες τα παίρνουν και τα εκχωρούν σε ξένες εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές τα αγοράζουν με χαμηλό τίμημα, αφαιρούν τα σπίτια από τους Έλληνες και τα δίδουν σε διεθνείς ΜΚΟ, οι οποίες προτίθενται να εγκαταστήσουν σ’ αυτά παράνομους μετανάστες. Επισημαίνω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσέχει τη συνεργασία της με τις διεθνείς ΜΚΟ, κυρίως αυτές που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι αυτές αναπτύσσουν παράνομες δραστηριότητες. Έχει αποδειχθεί ότι κερδοσκοπούν συνεργαζόμενες με διακινητές παράνομων μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). – Madame la Présidente, notre débat précède la visite d’une mission du Parlement européen à Genève au Conseil des droits de l’homme des Nations unies.

Dans ce contexte, je veux souligner trois points. Premièrement, j’estime qu’il faudrait agir davantage au niveau international pour attirer l’attention sur les difficultés croissantes que les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme rencontrent dans plusieurs pays tiers. De la Russie au Venezuela, en passant par certains pays de notre voisinage, ou même des pays candidats à l’élargissement, les défenseurs des droits sont de plus en plus menacés et empêchés de faire leur travail.

Je tiens particulièrement à attirer l’attention sur le sort des journalistes qui sont assez souvent mis sous pression. Pour contrecarrer cette tendance, il faut – je crois – tirer un signal d’alarme à chaque fois que les lois sont manipulées par le politique pour réduire au silence la société civile ou – comme je le disais – les journalistes.

Deuxièmement, j’insiste sur l’importance de réfléchir au niveau international, à la meilleure façon de rendre justice aux victimes de Daech et donc de juger les crimes que cette organisation est en train de commettre.

Comme le précise la résolution, l’Union européenne peut jouer un rôle clé dans ce processus – je rappelle qu’au sein de la sous-commission DROI, nous préparons actuellement un rapport qui va traiter de cette question.

Troisièmement, je soutiens les priorités mentionnées, en matière de pays, dans les conclusions du Conseil ainsi que dans la résolution que nous allons voter demain. Qu’il s’agisse de l’Ukraine, de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, de la Biélorussie ou encore de l’Iran, la situation des droits de l’homme dans ces pays doit rester sur l’agenda international.

Pour ce qui est de la question des territoires palestiniens occupés, je déplore le fait qu’un point d’ordre du jour séparé – le numéro 7 – soit consacré à discuter uniquement d’Israël. Cela n’arrive avec aucun autre État et c’est d’autant plus regrettable qu’Israël est une démocratie. Si l’on veut défendre efficacement les droits de l’homme, il faut avoir une approche plus équilibrée, ce qui renforcera la crédibilité de l’institution.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la situazione che si presenta oggi per i diritti umani descrive un quadro pieno di incertezze e di ambiguità. Se osserviamo bene, possiamo dire che l'euforia per i diritti umani esiste ancora, ma assume i toni più sfumati dalla speranza in tanti luoghi del pianeta, dove i diritti sono invocati perché inesistenti. Diventa delusione se sono deformati dal relativismo dilagante o da un insensato e colpevole realismo politico e si tramuta in critica dei diritti umani quando non danno ciò che promettono, perché sono ostacolati nell'attuazione e negati o traditi da leggi ingiuste.

Insomma, i diritti umani hanno riempito il mondo ma il mondo si scopre oggi sempre più povero di diritti. Vorremmo che si partisse da qui, da questa consapevolezza nuova, da questo nuovo approccio, guardando l'appuntamento annuale della delegazione DROI al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani durante la sessione di primavera

Il documento del Consiglio individua alcune priorità, sia tematiche che territoriali, verso cui dovremmo indirizzare gli sforzi maggiori per migliorare la situazione in tema di rispetto dei diritti umani. Penso alla tutela della libertà di religione e di culto, penso soprattutto alla tutela dei difensori dei diritti umani che rivestono un ruolo fondamentale nei contesti sociali in cui operano e dove spesso sono vittime di intimidazioni, persecuzioni, minacce e detenzione. Penso alla tutela dei diritti dei bambini e alla parità di genere nel quadro del programma di attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e penso, infine, alla condanna del terrorismo e delle azioni di violenza e crimini contro l'umanità messe in atto da organizzazioni terroristiche.

Per quanto riguarda il tema dei migranti e dei rifugiati, nel rispetto di quanto previsto dal diritto internazionale e dalle predisposizioni della dichiarazione di New York del settembre 2016, bisogna ribadire con forza l'impegno di garantire ai rifugiati il diritto d'asilo. La complessità del campo di azione descritto richiede dunque un'azione forte e unitaria e mi chiedo se non sia venuta l'ora per l'Unione europea di riuscire a parlare con una voce sola, in modo da poter assumere un ruolo rilevante al tavolo delle Nazioni Unite e portare avanti le istanze più urgenti, indicare soluzioni e assumere ruoli di responsabilità nel contesto internazionale sul tema dei diritti umani.

 
  
MPphoto
 

  Ελένη Θεοχάρους (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, όπως επισημαίνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σε διαρκή εγρήγορση λόγω των συνεχών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκομένους, για να διασφαλίσει ότι τα αρμόδια όργανα των Ηνωμένων Εθνών επιλαμβάνονται κάθε περίπτωσης. Κύριε Επίτροπε, θέσατε με εξαιρετική σαφήνεια τις περιπτώσεις πολλών χωρών που παραβιάζουν κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες και επιβάλλουν στυγνές διακρίσεις όχι μόνο σε βάρος των πολιτών τους αλλά και εναντίον οιουδήποτε άλλου ή κατέχουν παράνομα εδάφη άλλων κρατών μελών του ΟΗΕ, όπου προβαίνουν σε πράξεις γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης απειλώντας την παγκόσμια ειρήνη, ενώ πολλές από αυτές τις χώρες έχουν και δικαίωμα ψήφου και λόγο στη λήψη αποφάσεων. Δεν αναφερθήκατε όμως στην περίπτωση της Τουρκίας που παραβιάζει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα του τουρκικού λαού, ενώ έχει προβεί σε γενοκτονία για εθνοκάθαρση στην κατεχόμενη Κυπριακή Δημοκρατία, και εναντίον του λαού του Κουρδιστάν. Μαζί με όλα τα άλλα μέτρα λοιπόν που οφείλει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα συμφωνούσαμε με τη θέση του Επιτρόπου Hahn περί διακοπής της προενταξιακής βοήθειας στην Τουρκία.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE). – Madam President, 46 000 immigrants were fleeing to the US between October 2015 and July 2016, an increase on an annual basis and nearly double the two years before. Nearly 900 arbitrarily detained people per month. Yes, I am talking about Cuba. Cuba, which is not among the priorities that the Council agreed on and not a priority that we have set up. The political groups went along with the Council’s priorities. But the situation has not improved in Cuba; on the contrary. You will remember that we awarded Mr Fariñas the Sakharov Prize. This person, last year, went on hunger strike with a number of activists. Why? Because the situation has massively deteriorated in the country concerned. There are people that are being detained – some are detained for days or longer, and there is no contact for families. This situation has not improved, and I think that we should be aware of it and next year, regardless of the fact that we are in contractual relations with Cuba, put Cuba again as one of the priorities, as a country which is enormously breaching human rights.

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL). – Señora presidenta, el doble estándar en los derechos humanos es lo peor que le puede pasar a los derechos humanos. Y escuchando las prioridades del comisario, queda muy claro. El doble estándar y la utilización como arma política. Nos habló de derechos de la infancia, dijo usted textualmente: «no dejar a ningún niño tirado». Y luego vamos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU luciendo en la solapa el acuerdo con Turquía, un acuerdo sobre refugiados criticado por ACNUR, por el relator de la ONU de derechos humanos, que dicen gravemente que no es compatible con la legislación europea ni con la legislación humanitaria internacional.

¿Está usted seguro de que no queda ningún niño tirado en Turquía? Eso es una mentira, señor comisario. Habla de libertad de creencias: lo apoyamos, pero hemos tenido como interlocutores a grupos radicales que no respetaban eso. Y en Siria, habla de crisis humanitaria. Mire, yo estuve el viernes en Alepo y nos decían la Media Luna Roja y líderes cristianos —el arzobispo católico maronita —, que la ayuda humanitaria de la Unión Europea había llegado al lugar este donde estaban los terroristas, pero no ahora, cuando la zona ha sido liberada.

Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, cumplir los derechos humanos dentro de nuestras fronteras, no utilizarlos como armas arrojadizas. Después, podremos dar recomendaciones. Le aseguro que lecciones, ninguna.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, buon pomeriggio signor Commissario. Anche quest'anno ci troviamo a dibattere sulle priorità dell'Unione europea per la sessione annuale al Consiglio dei diritti umani alle Nazioni Unite, Consiglio presieduto dall'Arabia Saudita, in cui votano Cina e altri stati che di certo campioni di diritti umani non sono.

Tra le numerose tematiche degne di nota menzionate nella risoluzione mi preme tornare a sottolineare soprattutto l'impellente urgenza di intervenire in favore dei difensori dei diritti umani, che lottano per difendere ambiente e persone dalle speculazioni di governi e multinazionali, continuando a subire numerosi e gravi attacchi in varie parti del mondo. È indispensabile che l'Unione europea, le Nazioni Unite e tutti gli attori internazionali dimostrino concreta e costante vicinanza a questa categoria di eroi dei nostri giorni, che spesso svolgono il loro lavoro che dovrebbe essere compiuto invece dalle istituzioni che li abbandonano.

Cosa stiamo facendo, ad esempio, per sostenerli e per sostenere coloro che lottano contro l'accaparramento di terre, il cosiddetto land grabbing? Cosa stiamo facendo per porre un freno allo strapotere delle multinazionali che devastano l'ambiente, il territorio e la vita stessa di intere popolazioni locali? Abbiamo approvato otto mesi fa una relazione, di cui io sono stato relatore, che prevedeva la responsabilità d'impresa per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi. Aspettiamo un incipit, un qualcosa da parte della Commissione che ancora non è arrivato.

Dal punto di vista delle nazioni, abbiamo deciso di non sostenere questa risoluzione perché era un'occasione per uscire forti e decisi contro le violazioni dei diritti umani da chiunque compiute, mentre in realtà si è trasformata in un'occasione per puntare il dito contro qualcuno.

 
  
  

PRÉSIDENCE: Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ENF). – Madame la Présidente, l'Union européenne s'est inquiétée, à juste titre, auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, des restrictions apportées à la liberté d'expression dans plusieurs pays du monde, notamment en Turquie.

Mais elle devrait aussi s'interroger sur ses propres pratiques. De plus en plus d'eurodéputés sont poursuivis pour des délits d'opinion. Or, presque à chaque fois, le Parlement européen lève leur immunité. De ce fait, leur liberté d'expression n'est plus garantie et certains États l'ont compris. On a vu la France poursuivre Marine Le Pen pour des tweets anti-Daech et le Qatar attaquer Florian Philippot, pour des propos anti-Qatar. Aujourd'hui, le Parlement européen a même cloué au pilori un eurodéputé polonais afin de le punir pour l'opinion qu'il a exprimée dans l'hémicycle. Plus grave encore, l'Union veut à présent organiser la répression des discours de haine. Ne soyons pas dupes, ce sera un moyen de plus d'essayer de faire taire ses adversaires qu'elle appelle populistes.

L'Union joue un double jeu: elle se veut protectrice de la liberté d'expression mais elle la viole quand ça l'arrange. L'Union ne mérite pas qu'on la sauve.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Senhora Presidente, como vai a União Europeia agir com coerência no Conselho de Direitos Humanos da ONU, numa era em que progressos civilizacionais alcançados ao longo de décadas no Direito Internacional dos Direitos Humanos estão a ser ameaçados por alguns dos seus principais promotores, como resulta da eleição do Presidente Trump, nos Estados Unidos, ou resulta da própria ação da União Europeia, que entra num negócio imoral com a Turquia, sobre refugiados, e que deixa impunes Estados-Membros, como a Hungria, que atacam, detêm e expulsam refugiados e coartam a imprensa livre e as organizações de defensores de direitos humanos?

Quero, apesar de tudo, destacar aqui a corajosa atuação do Alto-Comissário Al Hussein, ao denunciar graves violações de direitos humanos em todo o mundo, incluindo em regimes autoritários e repressivos que são protegidos pelos Estados Unidos e pela própria União Europeia. Dou como exemplo os massacres de Irreecha, na Etiópia, em 2016, e o massacre do Monte Sumi, em Angola, em 2015, sobre os quais o Alto-Comissário da ONU pediu investigações independentes.

A União Europeia tem interesse e tem obrigação em defender o funcionamento, a integridade e a independência do Alto Comissariado para os Direitos Humanos e em potenciar a atuação do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Isso é tão mais crucial quando o Presidente Trump ameaça cortar 50 % da contribuição dos Estados Unidos para a ONU, atingindo várias agências e pondo em causa o sistema multilateral, que, apesar de todas as insuficiências e deficiências, tem impedido a humanidade de se precipitar numa catástrofe coletiva.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Doamnă președintă, Uniunea Europeană rămâne un aliat de nădejde al Națiunilor Unite pentru eliminarea abuzurilor împotriva drepturilor omului. Anul trecut a fost marcat de vărsare de sânge din cauza grupărilor extremiste. Aș vrea să o citez pe Amal Clooney, avocată a drepturilor omului, care spune „Isis este o birocrație a răului” și să condamn încă o dată actele teroriste și uciderea oamenilor. Dacă vrem să îi ajutăm pe cei care într-adevăr fug din calea morții, a torturii și a abuzurilor, fără să punem în pericol viața și drepturile altor cetățeni, ar trebui să ne ducem și să luăm refugiați chiar din taberele în care se află, de exemplu din Iran, și să facem verificări medicale, penale și de securitate.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE). – Madame la Présidente, les priorités de l'Union européenne pour la 34e session des Nations unies sur les droits de l'homme sont une excellente base de discussion. Nous connaissons, bien entendu, les obstacles qui s'opposent encore au respect des droits de l'homme dans le monde, les références aux traditions ancestrales, le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Bref, tous les prétextes sont bons pour laisser nombre de pays dans l’irrespect le plus total des droits élémentaires. Il n'empêche que la Convention universelle des droits de l'homme est, bien entendu, universelle et pas limitée à un continent, fût-ce le continent européen.

On vous appuie dans votre volonté de vous concentrer sur certaines priorités, Monsieur le Commissaire, parmi lesquelles les droits de l'enfant. Quand va-t-on enfin être en mesure d'interdire le mariage d'enfants? Oui, le document de l'Union européenne mentionne le early and forced marriage parmi les atteintes aux droits de l'homme. Comme nous sommes tous en faveur d'une politique cohérente en matière de relations extérieures de l'Union européenne, il me paraît indiqué de faire de ce point une priorité lors des négociations sur le post-Cotonou et de voir dans quelle mesure on pourra en faire une condition essentielle pour la poursuite de la coopération.

 
  
MPphoto
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL). – Señora presidenta, señor comisario, lo mínimo que nos puede exigir la ciudadanía es que seamos consecuentes. Hace solamente cinco meses votamos a favor del informe sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones de los derechos humanos. Aquel día nos posicionamos todas a favor de que se adopten instrumentos vinculantes que obliguen a las empresas a la gran «locura» de respetar los derechos humanos.

Ser consecuentes significa que lo que entonces votamos lo repitamos hoy, para establecer las prioridades de la Unión en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es una gran incoherencia que esta institución impulse con grandes energías la «barra libre» de las multinacionales a través de los tribunales de arbitraje mientras frena cualquier intento de hacer responsables a los que violan derechos humanos por puro beneficio, promoviendo la más desalmada impunidad.

El caso de Berta Cáceres es solamente uno de tantísimos. Por eso confío en que os unáis para exigir a la Comisión que, en consonancia con lo que ha pedido tantas veces este Parlamento y también con los principios de la Unión, apoyemos el tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas, para que las defensoras de los derechos humanos puedan encontrar justicia y reparación.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Gabriel (PPE). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, tout d'abord merci de votre engagement pour ce qui constitue la pierre angulaire de nos valeurs en tant qu'Union européenne, c'est-à-dire les droits de l'homme.

C’est justement parce que les droits de l'homme sont un combat de longue haleine, que nous devons, en tant qu’Union, continuer à travailler fermement afin de les défendre et de les promouvoir. Je me suis toujours posé la question suivante: quelle est notre force, quelle est la valeur ajoutée de notre action? Et c'est là que ça devient délicat. C'est l'équilibre entre l'action, là maintenant, dans l'urgence, et en même temps, l'engagement de longue durée, l'investissement dans l'avenir. Agir simultanément sur ces deux plans, rend nos actions parfois délicates, mais notre responsabilité est plus grande et il faut avoir le courage de le faire sur le «là, maintenant», en dénonçant avec fermeté les harcèlements, les attaques violentes et les assassinats des défenseurs des droits de l'homme. Nous devons les dénoncer, y compris lorsqu'ils ont lieu dans les pays partenaires et c'est justement parce que ces pays sont des partenaires que nous devons leur rappeler que le partenariat suppose des droits mais aussi des obligations. Je pense ici à certains États africains, mais les collègues ont également cité – à juste titre – d'autres pays.

Aujourd'hui, l’urgence, c’est ce qui se passe au Soudan du Sud, en Somalie, au Nigeria et au Yémen. La voix de l'Union européenne doit être la conscience de nous tous qui jugeons inadmissible de rester sans essayer de faire plus pour les crises qui s’y déroulent. Des vies humaines en dépendent. Sur le long terme, j'inverse totalement la perspective. Ne pensez-vous pas, aujourd'hui, qu'il est nécessaire de mettre plus en avant les pays qui ont pris des mesures pour prévenir les violations des droits de l'homme et qui offrent des voies de recours lorsque de telles violations sont commises? Il faut aussi les encourager et ne pas se focaliser uniquement sur les problèmes.

Enfin, notre soutien est nécessaire pour la mise en œuvre complète et effective du programme Horizon 2030 pour réaliser les objectifs de développement, notamment pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Investir dans les droits et l'autonomisation des femmes est un levier parmi les plus prometteurs pour lutter contre la pauvreté et pour contribuer de manière capitale au développement durable pour nous tous.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). – Frau Präsidentin! In Zeiten von Trump und Putin ist es für Europa ganz wichtig, den multilateralen Politikrahmen zu stärken, besonders wenn es um die Menschenrechte geht. Der UN-Menschenrechtsrat ist für uns deshalb unverzichtbar, und in der Vergangenheit hat er sich als ein sehr effektives und brauchbares Instrument erwiesen. Es ist aber auch wichtig, auf diese Kontinuität aufzubauen und die in der Menschenrechtsdeklaration verbrieften Rechte zu verteidigen.

Vor allem aber müssen wir den gegenwärtigen Herausforderungen gerecht werden. Gerade im Bereich der Migration ist es notwendig, auf die Menschenrechte zu drängen. Flucht und Migration sind sehr oft auch die Folge von systematischen Verletzungen der Menschenrechte. Im Hinblick auf die Bekämpfung von Fluchtursachen wäre es wichtig, in diesem Zusammenhang auch den Nordirak zu erwähnen. Hier haben wir in diesem Haus gerade zwei jesidische Frauen mit dem Sacharow-Preis geehrt, und jetzt beginnen wieder Kämpfe in dieser Region. Ich glaube, dass es gerade vor diesem Hintergrund auch wichtig wäre, einen multilateralen Rahmen zu schaffen, der so etwas künftig dauerhaft verhindert.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Στυλιανίδη, δεν σας άκουσα να πείτε τίποτε για την Τουρκία, για την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του τουρκικού λαού, για την καταπίεση που υφίσταται ο κουρδικός λαός, για τη λογοκρισία που έχει επιβληθεί από τον Ερντογάν, για το ότι χιλιάδες πλέον αντιφρονούντες βρίσκονται στις φυλακές· μια Τουρκία η οποία έχει διαπράξει εθνοκάθαρση στην Κύπρο, η οποία πλέον κατέχει παράνομα το 37% του κυπριακού εδάφους· μια Τουρκία που δεν επιτρέπει στους κύπριους πολίτες να απολαύσουν την ιδιοκτησία τους η οποία βρίσκεται στα κατεχόμενα· μια Τουρκία η οποία επίσης δεν επιτρέπει στους δωδεκανήσιους έλληνες πολίτες να απολαύσουν τα δικαιώματά τους που έχουν σχέση με δεκάδες νησιά τα οποία τους ανήκουν και τα οποία βρίσκονται στην τουρκική κυριαρχία, αυτό που ονομάζουμε «δωδεκανησιακές περιουσίες». Αυτά είναι τα κυρίαρχα σημαντικά δικαιώματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE). – Señora presidenta. Señor comisario, gracias por su trabajo. Vivimos en un mundo en el cual los valores están en venta. Sin embargo, existe algo que nunca debería estarlo y es el respeto de la dignidad humana. Somos la esperanza para todas las personas que viven en países donde sus derechos son violados, y en su nombre es por lo que la Unión Europea es y debe seguir siendo un ejemplo de defensa y promoción de los derechos humanos a nivel internacional.

Voy a citar algunos asuntos que se están debatiendo en el Consejo, como es el que defiende el empoderamiento de las mujeres. El Consejo de Seguridad aprobó —a propuesta de España y por unanimidad— la Resolución por la que se renueva la agenda de mujer, paz y seguridad y se refuerza la protección de las mujeres y niñas en conflictos armados y el papel de estas en estos conflictos. Otro asunto prioritario en la agenda internacional es la situación de millones de migrantes y refugiados que huyen del hambre, de la miseria, de la opresión y que sufren abusos por parte de las mafias que trafican con seres humanos. Necesitamos afrontarlo de manera global y a largo plazo. En las Naciones Unidas el terrorismo se considera como una de las más graves amenazas internacionales.

Debemos, también, dar una respuesta firme a quienes quieren acabar con nuestro modelo de vida abierto, plural y tolerante. Tengamos siempre presentes a las víctimas del terrorismo, porque dieron su vida por nuestra libertad. Esta Resolución denuncia la persecución de todas las minorías religiosas, especialmente la de millones de cristianos en Oriente Medio y en África por grupos yihadistas, ante lo que no podemos permanecer indiferentes.

Termino con la mención que el alto comisionado de las Naciones Unidas ha hecho sobre Venezuela, denunciando las violaciones de los derechos humanos —como las detenciones arbitrarias de líderes opositores— y con su inmediata petición, a la que se suma esta Cámara y a la que yo me sumo, de su puesta en libertad.

 
  
MPphoto
 

  Andi Cristea (S&D). – Doamnă președintă, stimați colegi, suntem martorii unui fenomen periculos de creștere a populismului și extremismului, care are ca efecte potențarea rasismului, xenofobiei, antisemitismului, islamofobiei, precum și a altor forme de intoleranță. Fără un angajament ferm al organismelor internaționale pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului, demnității și valorii persoanei umane, riscăm să ajungem într-o lume dominată de confruntări, haos și război. Situația dezastruoasă pe plan umanitar și a drepturilor omului din zonele de conflict necesită toată atenția din partea organismelor internaționale însărcinate cu apărarea drepturilor omului. Uniunea Europeană va trebui să depună în continuare eforturi pentru a asigura accesul deplin și neîngrădit al organizațiilor umanitare în zonele de conflict și tragerea la răspundere a tuturor celor care încalcă dreptul internațional umanitar. Uniunea Europeană are datoria să promoveze în continuare drepturile copiilor, mai precis asigurarea accesului la apă, îngrijiri medicale, igienă și educație, mai ales în zonele de conflict și în taberele de refugiați, să lupte pentru eliminarea muncii în rândul copiilor și așa mai departe (a recrutării copiilor soldați) și să lupte împotriva torturii, traficării și exploatării sexuale.

Stimați colegi, coerența la nivel intern și extern în ceea ce privește drepturile omului este esențială pentru credibilitatea politicii Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului în relațiile sale externe cu țările terțe.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospođo predsjednice, politika Unije u području ljudskih prava uvijek je bila važan dio sveukupnih političkih i ekonomskih aktivnosti ove Zajednice na globalnoj razini. Unija mora pokazati ostatku svijeta da je dostigla civilizacijsku razinu na kojoj je ljudski život svet i da ne može dozvoliti da toliki ljudi dnevno stradavaju od izlječivih bolesti, gladi i rata. S tim u skladu morali bismo se jače založiti i za život nerođene djece i pomoći da se ona rode u sigurnom okruženju.

To nećemo moći postići isključivo programima pomoći, koji često ne daju očekivane rezultate, nego prije svega poticanjem ekonomske aktivnosti u slabije razvijenim državama i promoviranjem slobodne trgovine. Ne smijemo ostati slijepi na činjenicu da i europske tvrtke koriste institucionalne slabosti tih država kako bi dodatno profitirale i tako doprinose kaosu u kojem ljudski život premalo vrijedi.

Samo vlastitim izdizanjem iz moralnog gliba moći ćemo pomoći slabije razvijenima da se izdignu iz ekonomskog gliba.

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, πολύ ορθά και εύστοχα ο Επίτροπος σκιαγράφησε το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και ταυτόχρονα πρέπει να επισημάνω και να συγχαρώ τον Επίτροπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευαισθησία που επιδεικνύουν γι’ αυτά τα ζητήματα. Άλλωστε είναι γνωστή η ανθρωπιστική δράση του Επιτρόπου αλλά και η απεριόριστη ευαισθησία που επιδεικνύει για ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χαιρόμαστε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να είναι το άγρυπνο μάτι για τη διαφύλαξη και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν πρόκειται να επαναλάβω όσα πολύ σημαντικά και εύστοχα ανέφερε ο κύριος Επίτροπος και οι αγαπητοί συνάδελφοι. Aυτό που έχω να πω όμως είναι ότι στη Μέση Ανατολή, που ιστορικά είναι η κοιτίδα του χριστιανισμού, υφίσταται μία βάρβαρη εξάλειψη, αφανισμός και ισοπέδωση κάθε χριστιανικού στοιχείου και οι χριστιανοί διώκονται καθώς και η θρησκευτική τους ηγεσία. Καταστράφηκαν ιστορικά χριστιανικά μνημεία, τα οποία ήταν το σύμβολο και ο φάρος του χριστιανισμού. Πρέπει να αναχαιτιστεί και να ανακοπεί αυτή η βάρβαρη δραστηριότητα και καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι σε θέση να παρέμβει στην κατάλληλη στιγμή για να αναστηλώσει, να ξαναδημιουργήσει και να επαναφέρει τον χριστιανισμό στην κοιτίδα του, στη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά την Τουρκία, οφείλω να πω ότι ναι, η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο στο εσωτερικό της αλλά και στη δική μου την πατρίδα, την Κύπρο. Η Τουρκία δυστυχώς εδώ και 43 χρόνια παραβιάζει κάθε αρχή δικαίου, κάθε ανθρώπινο δικαίωμα, στερεί το δικαίωμα επιστροφής στους πρόσφυγες, στερεί το δικαίωμα και τη δυνατότητα ελευθεριών στους εγκλωβισμένους συμπατριώτες μου, στερεί τη δυνατότητα αξιοποίησης των περιουσιών και δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα επιδεικνύει μια απαράδεκτη προκλητική στάση και συμπεριφορά όσον αφορά την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πραγματικά να πιέσει και να πείσει την Τουρκία ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφια χώρα και ταυτόχρονα να παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα σε μια χώρα μέλος.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Assis (S&D). – Senhora Presidente, os organismos de defesa dos direitos humanos da ONU são hoje chamados a lidar com retrocessos neste campo, um pouco por todo o mundo. Para além das situações corretamente identificadas como prioritárias na resolução apresentada pelo meu grupo político, quero utilizar esta intervenção para me referir em concreto à situação na América Latina.

A questão dos direitos humanos em vários países da América Latina é muito preocupante. Esta região apresenta índices demasiado elevados de violações dos direitos humanos. Veja—se, por exemplo, a verdadeira epidemia de violência ligada a organizações criminosas e forças de segurança corruptas, que afeta hoje países da América Central, como El Salvador, as Honduras, a Guatemala e o México.

Para além dos milhares de mortos a lamentar e do clima de impunidade generalizada, essa violência está a originar centenas de milhares de deslocados internos, no que já é uma autêntica crise migratória.

Não posso ainda deixar de fazer referência à Venezuela, onde, neste momento, há centenas de presos políticos em situações indignas.

Atente-se no número alarmante de femicídios, nos desaparecimentos forçados, no tráfico de seres humanos, no uso desproporcionado da força por parte das forças policiais, nas condições de segurança e de salubridade das prisões, de onde nos chegam relatos horrendos, oriundos de vários países latino-americanos.

Muitas das situações de violações dos direitos humanos nesta região prendem-se com um contexto histórico e cultural particular. É o caso dos povos indígenas, cujos direitos aos seus territórios ancestrais continuam a ser desrespeitados, em paralelo com a criminalização do ativismo ambiental e a perseguição dos que defendem os direitos dessas minorias.

É verdade que se conseguiram alguns progressos, mas na maioria dos países da América Latina tardam reformas verdadeiramente capazes de proteger os direitos humanos de forma consistente. Chegou a hora de a ONU prestar mais atenção à situação dos direitos humanos nesta importante região do globo.

 
  
MPphoto
 

  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE). – Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren hier sehr häufig über die Menschenrechte. Wir verabschieden in diesem Parlament Entschließungen. Aber nicht nur in diesem Parlament, in sehr vielen Einrichtungen – in offiziellen und nicht offiziellen Einrichtungen – wird diskutiert, es werden Resolutionen verfasst und es wird gemahnt, es sollte sich etwas bessern. Bessert sich effektiv etwas in unserer Welt? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Und deshalb appelliere ich zunächst mal stark, dass wir anfangen zu handeln, dort, wo es möglich ist. Das ist das Erste. Wir müssen bereit sein, tatsächlich auch mal zu kämpfen für unsere Ansichten und zu kämpfen, um sie durchzusetzen.

Das Zweite ist, dass wir gemeinsam handeln müssen. Wir brauchen eine viel bessere Koordinierung zwischen allen Einrichtungen, zwischen den offiziellen, den nicht offiziellen, zwischen den globalen Einrichtungen wie der UNO und den sehr lokalen Einrichtungen, die sich um Menschenrechte kümmern.

Und ich glaube, wir müssen uns auch von Zeit zu Zeit mal darüber Gedanken machen, welche die Grundrechte sind, die täglich verletzt werden. Täglich wird überall auf der Welt Gewalt gegen Frauen angewandt. Wir schweigen zu häufig. Wir reden darüber, wenn dies an einem Hotspot vorkommt, aber es kommt nicht alleine dort vor. Es wird täglich gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung verstoßen. Und ich glaube, sehr wichtig für uns im Abendland, in der Europäischen Union: Wir sollten den Mut haben, auch anzuprangern, dass Freiheit von Glauben, Freiheit der Religion und Religionsausübung ein Basisrecht eines jeden Menschen ist.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Patricija Šulin (PPE). – Nahajamo se v časih, ko je pred nami ogromno izzivov, povezanih z varovanjem človekovih pravic. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da ukrepamo in postavimo prednostne naloge za zasedanje Sveta Organizacije združenih narodov za človekove pravice.

Natančno je potrebno spremljati položaj človekovih pravic po vsem svetu ter v obdobju konfliktov in kriz ne smemo čakati, temveč se moramo postaviti za človekove pravice. Varovanje in spoštovanje človekovih pravic je temelj za obstoj Evropske unije in zato se moramo zavzemati tudi v okviru OZN.

Podpiram tesno sodelovanje med Evropsko unijo in visokim komisarjem za človekove pravice pri OZN, ki vključuje tako finančno podporo kot tudi človeške vire.

Pravice otrok si zaslužijo več pozornosti. Otroci so najbolj ranljivi del družbe ter bolj kot ostali izpostavljeni izkoriščanju in nasilju. Zato moramo poskrbeti, da konvencija o otrokovih pravicah ne bo samo najbolj široko ratificiran dokument o človekovih pravicah doslej, temveč tudi najbolj izvajan dokument.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella relazione 2016/2017 di Amnesty International, che ha analizzato la situazione dei diritti umani in 159 paesi, si evidenzia un mondo sempre più diviso e pericoloso, soprattutto a causa di politici che brandiscono la retorica deleteria e disumanizzante del "noi contro loro".

Questa retorica populista ha assunto una forza pericolosa nelle questioni mondiali. Ma anche in Europa negli ultimi anni registriamo una pericolosa involuzione. Emblematico è il caso dell'Ungheria, uno Stato membro, il cui parlamento ha votato una legge che dispone che tutti i richiedenti asilo, minori inclusi, vengono detenuti per lunghi periodi in container circondati da alte recinzioni di filo spinato.

L'Europa deve essere capace di ribadire il suo impegno a combattere il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia, l'intolleranza e qualunque violazione dei diritti umani. Vanno rispettati e garantiti i principi fondanti di una società aperta e pluralista, in cui si promuove la diversità culturale in ogni parte del mondo, ma innanzitutto in Europa.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (ALDE). – Ik wil eigenlijk nog twee punten aanhalen tijdens dit interessante debat.

Het eerste punt is de situatie in Oost-Congo. Sinds 2014 zijn daar meer dan duizend mensen op een brutale manier afgeslacht, vrouwen op beestachtige wijze verkracht, kinderen als kindsoldaten ingezet. En eigenlijk stellen we vast dat niemand verantwoordelijk wordt gehouden. We gaan niet kijken wie de daders zijn. We gaan de daders niet bestraffen.

Daarom wil ik er absoluut op aandringen dat er een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld. We moeten die daders straffen, ervoor zorgen dat die gewelddaden in Oost-Congo een halt worden toegeroepen en de slachtoffers en hun familie een gezicht en een naam geven. Dat zijn wij aan hen verplicht.

Een tweede punt dat ik wil aankaarten, is de nakende vernieling en de verplaatsing van de Palestijnse bedoeïenengemeenschap in Khan al-Ahmar. Er is daar een schooltje opgericht met EU-fondsen dat nu dreigt te worden vernield. Ook dit moeten wij aankaarten.

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να πάψουμε να αναζητούμε την κόλαση σε άλλα μέρη, πέρα από τη Γη. Η πόλη Ράκα χτες στο Κομπανί είναι η κόλαση για τους κατοίκους τους. Mωρά ορφανά και ξυπόλητα κλαίνε για την προσοχή μας και εμείς κάνουμε ––λέμε κύριε Επίτροπε– ό,τι μπορούμε. Eίμαστε σε εποχή όμως που κατά τον μεγάλο φιλόσοφο Νίκο Καζαντζάκη πρέπει να κάνουμε αυτό που δεν μπορούμε: να υπερβούμε εαυτούς. Στην Αιθιοπία και σε άλλα μέρη της Αφρικής πεθαίνει κόσμος από την πείνα το 2017. Eίναι ντροπή για τον κόσμο ολόκληρο, μα πιο πολύ για μας, που υποτίθεται ότι εκπροσωπούμε το πολιτισμένο κομμάτι της ανθρωπότητας.

Kαι μια λέξη για την Τουρκία: Ήταν αναγκαία νομίζω και δεν ξέρω αν η πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα απέναντι σε αυτή τη χώρα είναι η πλέον ωφέλιμη. Υπάρχει μήπως εκεί ανθρώπινο δικαίωμα που δεν έχει παραβιαστεί;

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). – Ker pomeni priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu, ker sta zanikanje in teptanje človekovih pravic pripeljala do barbarskih dejanj, žaljivih za človeško vest, in ker je bila stvaritev sveta, v katerem bi imeli vsi ljudje svobodo govora in verovanja, v katerem ne bi živeli v strahu in pomanjkanju, spoznana za najvišje prizadevanje človeštva, ker je nujno potrebno, da se človekove pravice zavarujejo z močjo prava, da človek ne bi bil prisiljen zatekati se skrajni sili k uporu zoper tiranijo in nasilje, je bila sprejeta splošna deklaracija človekovih pravic v okviru generalne skupščine Združenih narodov.

Imamo torej tudi Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.

Prav je, da govorimo o kršenju človekovih pravic povsod po svetu, vendar je tudi prav, da govorimo o kršenju človekovih pravic tu, v Evropi, med državami članicami, in prav je, da včasih preberemo tudi, kaj pravi o tem Svet Evrope, ki je tukaj čez vodo in torej prisluhnimo tudi njihovim stališčem.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando si parla di diritti umani non si può non considerare che, in un momento storico così complesso, libertà fondamentali, rispetto dei diritti umani e stato di diritto sono a rischio anche nei paesi sviluppati, con possibili conseguenze in termini di violazione dei diritti e di pericolosi fondamentalismi.

Nella prossima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, l'Unione europea ha l'occasione di insistere su alcune priorità in tema di diritti umani: primo fra tutti il rispetto dei diritti dei bambini, per verificare in che misura gli Stati membri dell'ONU stiano implementando l'agenda per lo sviluppo sostenibile per dimezzare, entro il 2030, il numero dei bambini che vivono in condizioni di povertà.

L'Unione europea deve assumere la leadership per definire un quadro internazionale giuridicamente vincolante per le imprese, finalizzato ad eliminare malnutrizione, violenza, lavoro minorile e per favorire l'accesso all'istruzione per tutti i bambini.

Lo sviluppo non può e non deve essere associato solamente a variabili economiche ma, al contrario, è legato indissolubilmente al rispetto dei diritti umani.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). – Señora presidenta, señor comisario, en su intervención ha dicho que hay que fomentar los derechos humanos y protegerlos. Pues eso es lo que le pido a la Comisión: que incluya en la agenda del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la cuestión del Sáhara Occidental, comenzando por la restauración de la MINURSO, con un mandato pleno de observación y protección de los derechos humanos.

Acabo de llegar de Rabat, donde he sido observadora del juicio de los presos de Gdeim Izik. He visto cómo se violan los derechos fundamentales de los presos políticos saharauis. Se usan como pruebas relatos obtenidos bajo tortura y no se permite investigar los hechos siguiendo el Protocolo de Estambul.

Existe una condena contra Marruecos emitida por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. ¿Cómo se puede ignorar este hecho en su informe? Intimidaciones dentro y fuera del juicio, incluso con la detención de un periodista saharaui a las puertas del tribunal.

Si es firme en su defensa de los derechos humanos, la Unión Europea debe actuar para liberar a los presos políticos saharauis y para que se celebre el referéndum de autodeterminación de forma inmediata.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Madam President, the first paragraph of this resolution reaffirms the EU’s continued support for the UN Human Rights Council. Unfortunately, that in itself is the crucial point here. With the wave of nativism and nationalism we are seeing, now is our time to defend and strengthen our commitment to international law and cooperation. Many so—called democracies are trampling over human rights: India in occupied Kashmir; Israel in occupied Palestine, for example. Authoritarian leaders across the world – be they Putin, Erdoğan, Trump or others – are being emboldened to violate human rights and cause pain and suffering to marginalised and minority communities. It is up to us, to all true democrats, to mobilise and defend our universal values. Too often, the Human Rights Council is used by governments for their own interests. We need to strengthen our investment in human rights institutions like the Council and work to strengthen them from both the inside and the outside. We need to invest more in human rights NGOs and civil society and invest in education for true democratic values to raise a new generation of human rights defenders.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission, on behalf of the Vice—President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, this has been a very useful exchange, and I thank the honourable Members for their interventions. From this debate I conclude that we all share a common vision of human rights as a flagship of our external policy.

As you recalled, this is not an easy moment for human rights worldwide. Among other things, the challenges to freedom of expression, the shrinking space of civil society and the threats against human rights defenders continue to preoccupy us. Last week I was in Mosul and saw on the ground all these atrocities carried out by Isis. I have witnessed the victims of these atrocities and I met many victims from the Yazidi community. I do of course share your concerns and warnings about all these things.

We are increasingly aware that cooperation by human rights defenders with UN agencies can expose them to reprisals. This is exactly what we want to address with our ‘protect defenders’ mechanism. We also look forward to supporting the recently-appointed UN Assistant Secretary—General for Human Rights to deal further with this issue. For the European Union, the protection of human rights is always a work in progress, and this is also true inside the European Union. We are still far from perfect and we have a duty to uphold the highest standards here at home if we want to be credible. But let us also be very clear: there can be no relativism on human rights. We should not curb our ambition to see credible institutions addressing human rights violations, to pursue the rule of law, and to protect media freedom and a strong and independent civil society worldwide. This is an area where more positive results can be achieved, provided the EU speaks with one voice. I am grateful for Parliament’s support to push for EU unity in this policy field.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Les propositions de résolution à déposer conformément à l’article 123, paragraphe 2, du règlement, seront annoncées ultérieurement.

Le débat est clos.

Le vote aura lieu jeudi 16 mars 2017.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų bendradarbiavimas žmogaus teisių apsaugos klausimais yra labai svarbus. Abi organizacijos turi sutelkti visas pastangas ir skirti prioritetinį dėmesį lyčių lygybėms klausimams visame pasaulyje. Europos Sąjunga turi aktyviai remti Jungtinių Tautų Moterų ir lyčių lygybės aspekto integravimo iniciatyvas į visas programas, toliau remti priemones moterų ir mergaičių galių stiprinimui bei siekti panaikinti smurtą prieš moteris ir mergaites bei jų diskriminaciją, tame tarpe ir smurtą lyties pagrindu. Europos Sąjunga turi remti tarpregionines iniciatyvas, skirtas moterų teisių apsaugai ir įgyvendinimui, bei siekti įgyvendinti tiek Pekino veiksmų platformą, tiek ir Tarptautinės konferencijos gyventojų ir plėtros klausimais veiksmų programą.

 
Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen