Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 14 maart 2017 - Straatsburg Herziene uitgave

17. Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid