Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 14. března 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení zasedání: viz zápis
 3.Kontrola nabývání a držení zbraní (rozprava)
 4.Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení - Skládky odpadů - Odpady - Obaly a obalové odpady (rozprava)
 5.Sdělení předsednictví
 6.Hlasování
  6.1.Odpovědné vlastnictví a péče o koňovité (A8-0014/2017 - Julie Girling) (hlasování)
  6.2.Rtuť (A8-0313/2016 - Stefan Eck) (hlasování)
  6.3.Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (hlasování)
  6.4.Kontrola nabývání a držení zbraní (A8-0251/2016 - Vicky Ford) (hlasování)
  6.5.Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (hlasování)
  6.6.Odpady (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (hlasování)
  6.7.Skládky odpadů (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (hlasování)
  6.8.Obaly a obalové odpady (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (hlasování)
  6.9.Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun) (hlasování)
  6.10.Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a k jejich poskytování (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz) (hlasování)
  6.11.Fondy EU pro rovnost žen a mužů (A8-0033/2017 - Clare Moody) (hlasování)
  6.12.Dopady dat velkého objemu na základní práva (A8-0044/2017 - Ana Gomes) (hlasování)
  6.13.Minimální požadavky na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely (A8-0011/2017 - Stefan Eck) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
  7.1.Odpovědné vlastnictví a péče o koňovité (A8-0014/2017 - Julie Girling)
  7.2.Rtuť (A8-0313/2016 - Stefan Eck)
  7.3.Kontrola nabývání a držení zbraní (A8-0251/2016 - Vicky Ford)
  7.4.Odpady (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  7.5.Skládky odpadů (A8-0031/2017 - Simona Bonafè)
  7.6.Obaly a obalové odpady (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  7.7.Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun)
  7.8.Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a k jejich poskytování (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz)
  7.9.Fondy EU pro rovnost žen a mužů (A8-0033/2017 - Clare Moody)
  7.10.Dopady dat velkého objemu na základní práva (A8-0044/2017 - Ana Gomes)
  7.11.Minimální požadavky na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely (A8-0011/2017 - Stefan Eck)
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 10.Globální roubíkové pravidlo (rozprava)
 11.Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (rozprava)
 12.Potravinové a krmivové právo, pravidla týkající se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin (rozprava)
 13.Opatření v návaznosti na doporučení výboru TAXE a aktuální informace o reformě Skupiny pro kodex chování (zdanění podniků) (rozprava)
 14.Pokyny pro rozpočet na rok 2018 – oddíl III (rozprava)
 15.Závažná podvýživa a hrozící hladomor v Nigérii, Somálsku, Jižním Súdánu a Jemenu (rozprava)
 16.Využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii (rozprava)
 17.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 18.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1096 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (4969 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí