Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 14. marts 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af den årlige session
 2.Åbning af mødet: se protokollen
 3.Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben (forhandling)
 4.Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr - Deponering af affald - Affald - Emballage og emballageaffald (forhandling)
 5.Meddelelse fra formanden
 6.Afstemningstid
  6.1.Ansvarlighed ved hestehold og -pasning (A8-0014/2017 - Julie Girling) (afstemning)
  6.2.Kviksølv (A8-0313/2016 - Stefan Eck) (afstemning)
  6.3.Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (afstemning)
  6.4.Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben (A8-0251/2016 - Vicky Ford) (afstemning)
  6.5.Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (afstemning)
  6.6.Affald (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (afstemning)
  6.7.Deponering af affald (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (afstemning)
  6.8.Emballage og emballageaffald (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (afstemning)
  6.9.Ligestilling mellem mænd og kvinder i Den Europæiske Union i 2014-2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun) (afstemning)
  6.10.Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz) (afstemning)
  6.11.EU-midler til ligestilling (A8-0033/2017 - Clare Moody) (afstemning)
  6.12.Big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder (A8-0044/2017 - Ana Gomes) (afstemning)
  6.13.Minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum (A8-0011/2017 - Stefan Eck) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
  7.1.Ansvarlighed ved hestehold og -pasning (A8-0014/2017 - Julie Girling)
  7.2.Kviksølv (A8-0313/2016 - Stefan Eck)
  7.3.Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben (A8-0251/2016 - Vicky Ford)
  7.4.Affald (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  7.5.Deponering af affald (A8-0031/2017 - Simona Bonafè)
  7.6.Emballage og emballageaffald (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  7.7.Ligestilling mellem mænd og kvinder i Den Europæiske Union i 2014-2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun)
  7.8.Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz)
  7.9.EU-midler til ligestilling (A8-0033/2017 - Clare Moody)
  7.10.Big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder (A8-0044/2017 - Ana Gomes)
  7.11.Minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum (A8-0011/2017 - Stefan Eck)
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Den globale mundkurv ("Global Gag Rule") (forhandling)
 11.EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (forhandling)
 12.Fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler (forhandling)
 13.Opfølgning på TAXE's henstillinger og opdatering af reformen af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) (forhandling)
 14.Retningslinjer for budgettet for 2018 - Sektion III (forhandling)
 15.Alvorlig underernæring og truende hungersnød i Nigeria, Somalia, Sydsudan og Yemen (forhandling)
 16.Anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 18.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1096 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4969 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik