Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 14. märts 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu avamine
 2.Osaistungjärgu avamine (vt protokoll)
 3.Relvade omandamise ja valduse kontroll (arutelu)
 4.Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud - Prügilad - Jäätmed - Pakendid ja pakendijäätmed (arutelu)
 5.Presidentuuri teatis
 6.Hääletused
  6.1.Hobuslaste vastutustundlik omamine ja hooldamine (A8-0014/2017 - Julie Girling) (hääletus)
  6.2.Elavhõbe (A8-0313/2016 - Stefan Eck) (hääletus)
  6.3.Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (hääletus)
  6.4.Relvade omandamise ja valduse kontroll (A8-0251/2016 - Vicky Ford) (hääletus)
  6.5.Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (hääletus)
  6.6.Jäätmed (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (hääletus)
  6.7.Prügilad (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (hääletus)
  6.8.Pakendid ja pakendijäätmed (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (hääletus)
  6.9.Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ELis 2014–2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun) (hääletus)
  6.10.Meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz) (hääletus)
  6.11.ELi vahendid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks (A8-0033/2017 - Clare Moody) (hääletus)
  6.12.Suurandmete mõju põhiõigustele (A8-0044/2017 - Ana Gomes) (hääletus)
  6.13.Küülikute kaitse miinimumstandardid (A8-0011/2017 - Stefan Eck) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
  7.1.Hobuslaste vastutustundlik omamine ja hooldamine (A8-0014/2017 - Julie Girling)
  7.2.Elavhõbe (A8-0313/2016 - Stefan Eck)
  7.3.Relvade omandamise ja valduse kontroll (A8-0251/2016 - Vicky Ford)
  7.4.Jäätmed (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  7.5.Prügilad (A8-0031/2017 - Simona Bonafè)
  7.6.Pakendid ja pakendijäätmed (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  7.7.Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ELis 2014–2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun)
  7.8.Meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz)
  7.9.ELi vahendid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks (A8-0033/2017 - Clare Moody)
  7.10.Suurandmete mõju põhiõigustele (A8-0044/2017 - Ana Gomes)
  7.11.Küülikute kaitse miinimumstandardid (A8-0011/2017 - Stefan Eck)
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Abortidega seostatavate organisatsioonide rahastamise keeld (Global Gag Rule) (arutelu)
 11.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel (arutelu)
 12.Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alased õigusnormid (arutelu)
 13.TAXE-erikomisjoni soovituste järelmeetmed ja ajakohastatud teave äriühingute maksustamise käitumisjuhendi töörühma reformi kohta (arutelu)
 14.2018. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (arutelu)
 15.Tõsine alatoitumus ja ähvardav näljahäda Nigeerias, Somaalias, Lõuna-Sudaanis ja Jeemenis (arutelu)
 16.Sagedusala 470–790 MHz kasutamine liidus (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 18.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1096 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4969 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika