Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 14. maaliskuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen: ks. pöytäkirja
 3.Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta (keskustelu)
 4.Romuajoneuvot, paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu - Kaatopaikat - Jätteet - Pakkaukset ja pakkausjätteet (keskustelu)
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Äänestykset
  6.1.Hevoseläinten vastuullinen omistajuus ja hoito (A8-0014/2017 - Julie Girling) (äänestys)
  6.2.Elohopea (A8-0313/2016 - Stefan Eck) (äänestys)
  6.3.Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (äänestys)
  6.4.Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta (A8-0251/2016 - Vicky Ford) (äänestys)
  6.5.Romuajoneuvot, paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (äänestys)
  6.6.Jätteet (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (äänestys)
  6.7.Kaatopaikat (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (äänestys)
  6.8.Pakkaukset ja pakkausjätteet (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (äänestys)
  6.9.Naisten ja miesten tasa-arvo EU:ssa 2014–2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun) (äänestys)
  6.10.Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz) (äänestys)
  6.11.EU:n varoja sukupuolten tasa-arvoon (A8-0033/2017 - Clare Moody) (äänestys)
  6.12.Massadatan vaikutukset perusoikeuksiin (A8-0044/2017 - Ana Gomes) (äänestys)
  6.13.Tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimukset (A8-0011/2017 - Stefan Eck) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
  7.1.Hevoseläinten vastuullinen omistajuus ja hoito (A8-0014/2017 - Julie Girling)
  7.2.Elohopea (A8-0313/2016 - Stefan Eck)
  7.3.Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta (A8-0251/2016 - Vicky Ford)
  7.4.Jätteet (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  7.5.Kaatopaikat (A8-0031/2017 - Simona Bonafè)
  7.6.Pakkaukset ja pakkausjätteet (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  7.7.Naisten ja miesten tasa-arvo EU:ssa 2014–2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun)
  7.8.Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz)
  7.9.EU:n varoja sukupuolten tasa-arvoon (A8-0033/2017 - Clare Moody)
  7.10.Massadatan vaikutukset perusoikeuksiin (A8-0044/2017 - Ana Gomes)
  7.11.Tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimukset (A8-0011/2017 - Stefan Eck)
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Global gag -sääntö (keskustelu)
 11.EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (keskustelu)
 12.Elintarvike- ja rehulainsäädäntö ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevat säännöt (keskustelu)
 13.TAXE-valiokunnan suositusten seuranta ja yritysverotuksen käytännesääntötyöryhmän uudistuksen ajantasaistaminen (keskustelu)
 14.Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III (keskustelu)
 15.Vakava aliravitsemus ja uhkaava nälänhätä Nigeriassa, Somaliassa, Etelä-Sudanissa ja Jemenissä (keskustelu)
 16.470–790 MHz:n taajuusalueen käyttö unionissa (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 18.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1096 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4969 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö