Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2017. gada 14. marts - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Gadskārtējās sesijas atklāšana
 2.Sēdes atklāšana (sk. protokolu)
 3.Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole (debates)
 4.Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi - Atkritumu poligoni - Atkritumi - Iepakojums un izlietotais iepakojums (debates)
 5.Priekšsēdētāja paziņojums
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildība un šo dzīvnieku aprūpe (A8-0014/2017 - Julie Girling) (balsošana)
  6.2.Dzīvsudrabs (A8-0313/2016 - Stefan Eck) (balsošana)
  6.3.Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (balsošana)
  6.4.Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole (A8-0251/2016 - Vicky Ford) (balsošana)
  6.5.Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (balsošana)
  6.6.Atkritumi (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (balsošana)
  6.7.Atkritumu poligoni (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (balsošana)
  6.8.Iepakojums un izlietotais iepakojums (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (balsošana)
  6.9.Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā 2014. un 2015. gadā (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun) (balsošana)
  6.10.Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz) (balsošana)
  6.11.ES līdzekļi dzimumu līdztiesības jomā (A8-0033/2017 - Clare Moody) (balsošana)
  6.12.Lielo datu ietekme uz pamattiesībām (A8-0044/2017 - Ana Gomes) (balsošana)
  6.13.Lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimums (A8-0011/2017 - Stefan Eck) (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
  7.1.Zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildība un šo dzīvnieku aprūpe (A8-0014/2017 - Julie Girling)
  7.2.Dzīvsudrabs (A8-0313/2016 - Stefan Eck)
  7.3.Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole (A8-0251/2016 - Vicky Ford)
  7.4.Atkritumi (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  7.5.Atkritumu poligoni (A8-0031/2017 - Simona Bonafè)
  7.6.Iepakojums un izlietotais iepakojums (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  7.7.Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā 2014. un 2015. gadā (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun)
  7.8.Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz)
  7.9.ES līdzekļi dzimumu līdztiesības jomā (A8-0033/2017 - Clare Moody)
  7.10.Lielo datu ietekme uz pamattiesībām (A8-0044/2017 - Ana Gomes)
  7.11.Lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimums (A8-0011/2017 - Stefan Eck)
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 10.ASV finansējuma bloķēšanas politika abortus atbalstošām organizācijām ("Global Gag Rule") (debates)
 11.ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās (debates)
 12.Pārtikas un dzīvnieku barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem (debates)
 13.Turpmāki pasākumi saistībā ar TAXE komitejas ieteikumiem un jaunākā informācija saistībā ar Rīcības kodeksa jautājumu grupas (uzņēmējdarbības nodokļi) reformu (debates)
 14.Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa (debates)
 15.Akūta uztura nepietiekamība un bada draudi Nigērijā, Somālijā, Dienvidsudānā un Jemenā (debates)
 16.470–790 MHz frekvenču joslas izmantošana Savienībā (debates)
 17.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 18.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1096 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (4969 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika