Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 14 maart 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering: zie notulen
 3.Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (debat)
 4.Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur - Het storten van afvalstoffen - Afvalstoffen - Verpakking en verpakkingsafval (debat)
 5.Mededeling van de Voorzitter
 6.Stemmingen
  6.1.Verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen (A8-0014/2017 - Julie Girling) (stemming)
  6.2.Kwik (A8-0313/2016 - Stefan Eck) (stemming)
  6.3.Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (stemming)
  6.4.Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (A8-0251/2016 - Vicky Ford) (stemming)
  6.5.Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (stemming)
  6.6.Afvalstoffen (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (stemming)
  6.7.Het storten van afvalstoffen (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (stemming)
  6.8.Verpakking en verpakkingsafval (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (stemming)
  6.9.Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun) (stemming)
  6.10.Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz) (stemming)
  6.11.EU-middelen voor gendergelijkheid (A8-0033/2017 - Clare Moody) (stemming)
  6.12.De gevolgen van big data voor de grondrechten (A8-0044/2017 - Ana Gomes) (stemming)
  6.13.Minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen (A8-0011/2017 - Stefan Eck) (stemming)
 7.Stemverklaringen
  7.1.Verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen (A8-0014/2017 - Julie Girling)
  7.2.Kwik (A8-0313/2016 - Stefan Eck)
  7.3.Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (A8-0251/2016 - Vicky Ford)
  7.4.Afvalstoffen (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  7.5.Het storten van afvalstoffen (A8-0031/2017 - Simona Bonafè)
  7.6.Verpakking en verpakkingsafval (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  7.7.Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun)
  7.8.Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz)
  7.9.EU-middelen voor gendergelijkheid (A8-0033/2017 - Clare Moody)
  7.10.De gevolgen van big data voor de grondrechten (A8-0044/2017 - Ana Gomes)
  7.11.Minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen (A8-0011/2017 - Stefan Eck)
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Global Gag Rule (debat)
 11.Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (debat)
 12.Levensmiddelen- en diervoederwetgeving en voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen (debat)
 13.Follow-up van de TAXE-aanbevelingen en update inzake de hervorming van de Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) (debat)
 14.Richtsnoeren voor de begroting 2018 - Afdeling III (debat)
 15.Ernstige ondervoeding en dreigende hongersnood in Nigeria, Somalië, Zuid-Sudan en Jemen (debat)
 16.Gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1096 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4969 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid