Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 14. marca 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania: pozri zápisnicu
 3.Kontrola získavania a vlastnenia zbraní (rozprava)
 4.Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení - Skládky odpadov - Odpad - Obaly a odpady z obalov (rozprava)
 5.Oznámenie predsedníctva
 6.Hlasovanie
  6.1.Zodpovedné vlastníctvo a starostlivosť o koňovité (A8-0014/2017 - Julie Girling) (hlasovanie)
  6.2.Ortuť (A8-0313/2016 - Stefan Eck) (hlasovanie)
  6.3.Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (hlasovanie)
  6.4.Kontrola získavania a vlastnenia zbraní (A8-0251/2016 - Vicky Ford) (hlasovanie)
  6.5.Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (hlasovanie)
  6.6.Odpad (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (hlasovanie)
  6.7.Skládky odpadov (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (hlasovanie)
  6.8.Obaly a odpady z obalov (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (hlasovanie)
  6.9.Rovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ v rokoch 2014/2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun) (hlasovanie)
  6.10.Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz) (hlasovanie)
  6.11.Finančné prostriedky EÚ pre rodovú rovnosť (A8-0033/2017 - Clare Moody) (hlasovanie)
  6.12.Vplyv veľkých dát na základné práva (A8-0044/2017 - Ana Gomes) (hlasovanie)
  6.13.Minimálne normy na ochranu chovných králikov (A8-0011/2017 - Stefan Eck) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
  7.1.Zodpovedné vlastníctvo a starostlivosť o koňovité (A8-0014/2017 - Julie Girling)
  7.2.Ortuť (A8-0313/2016 - Stefan Eck)
  7.3.Kontrola získavania a vlastnenia zbraní (A8-0251/2016 - Vicky Ford)
  7.4.Odpad (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  7.5.Skládky odpadov (A8-0031/2017 - Simona Bonafè)
  7.6.Obaly a odpady z obalov (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  7.7.Rovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ v rokoch 2014/2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun)
  7.8.Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz)
  7.9.Finančné prostriedky EÚ pre rodovú rovnosť (A8-0033/2017 - Clare Moody)
  7.10.Vplyv veľkých dát na základné práva (A8-0044/2017 - Ana Gomes)
  7.11.Minimálne normy na ochranu chovných králikov (A8-0011/2017 - Stefan Eck)
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Global Gag Rule (rozprava)
 11.Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (rozprava)
 12.Potravinové a krmivové právo a pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín (rozprava)
 13.Opatrenia nadväzujúce na odporúčania výboru TAXE a aktuálne informácie o reforme skupiny pre kódex správania v oblasti zdaňovania podnikov (rozprava)
 14.Usmernenia pre rozpočet na rok 2018 – Oddiel III (rozprava)
 15.Vážna podvýživa a hroziaci hladomor v Nigérii, Somálsku, Južnom Sudáne a Jemene (rozprava)
 16.Využívanie frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 18.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1096 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4969 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia