Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 14. marec 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev letnega zasedanja
 2.Otvoritev seje: gl. zapisnik
 3.Nadzor nabave in posedovanja orožja (razprava)
 4.Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema - Odlaganje odpadkov na odlagališčih - Odpadki - Embalaža in odpadna embalaža (razprava)
 5.Sporočilo predsedujočega
 6.Čas glasovanja
  6.1.Odgovorno lastništvo in oskrba enoprstih kopitarjev (A8-0014/2017 - Julie Girling) (glasovanje)
  6.2.Živo srebro (A8-0313/2016 - Stefan Eck) (glasovanje)
  6.3.Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjava o upravljanju podjetij (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (glasovanje)
  6.4.Nadzor nabave in posedovanja orožja (A8-0251/2016 - Vicky Ford) (glasovanje)
  6.5.Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (glasovanje)
  6.6.Odpadki (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (glasovanje)
  6.7.Odlaganje odpadkov na odlagališčih (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (glasovanje)
  6.8.Embalaža in odpadna embalaža (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (glasovanje)
  6.9.Enakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun) (glasovanje)
  6.10.Enako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz) (glasovanje)
  6.11.Sredstva EU za enakost spolov (A8-0033/2017 - Clare Moody) (glasovanje)
  6.12.Posledice velepodatkov za temeljne pravice (A8-0044/2017 - Ana Gomes) (glasovanje)
  6.13.Minimalni standardi za zaščito gojenih kuncev (A8-0011/2017 - Stefan Eck) (glasovanje)
 7.Obrazložitev glasovanja
  7.1.Odgovorno lastništvo in oskrba enoprstih kopitarjev (A8-0014/2017 - Julie Girling)
  7.2.Živo srebro (A8-0313/2016 - Stefan Eck)
  7.3.Nadzor nabave in posedovanja orožja (A8-0251/2016 - Vicky Ford)
  7.4.Odpadki (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  7.5.Odlaganje odpadkov na odlagališčih (A8-0031/2017 - Simona Bonafè)
  7.6.Embalaža in odpadna embalaža (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  7.7.Enakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun)
  7.8.Enako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz)
  7.9.Sredstva EU za enakost spolov (A8-0033/2017 - Clare Moody)
  7.10.Posledice velepodatkov za temeljne pravice (A8-0044/2017 - Ana Gomes)
  7.11.Minimalni standardi za zaščito gojenih kuncev (A8-0011/2017 - Stefan Eck)
 8.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 10.Pravilo globalne prepovedi („global gag rule“) (razprava)
 11.Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (razprava)
 12.Zakonodaja o živilih in krmi, pravila o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih (razprava)
 13.Spremljanje priporočil odbora TAXE in posodobitev reforme skupine za kodeks ravnanja za obdavčitev podjetij (razprava)
 14.Smernice za proračun 2018 – oddelek III (razprava)
 15.Huda neustrezna prehranjenost in preteča lakota v Nigeriji, Somaliji, Južnem Sudanu in Jemnu (razprava)
 16.Uporaba frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji (razprava)
 17.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 18.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1096 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (4969 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov