Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

13. Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα - Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια: ένας χρόνος μετά τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über ein aktuelles Thema betreffend die Sicherheitsagenda der EU ein Jahr nach den Anschlägen in Brüssel (2017/2605(RSP)).

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Historische Stunde ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir haben erstmals ein neues Format nach der Änderung der Geschäftsordnung, nämlich diese Aussprache über ein aktuelles Thema. Die Fraktionen haben sich auf eine Rednerliste verständigt, und sie haben sich auch darauf verständigt, dass es bei dieser Aussprache kein Catch-the-eye-Verfahren gibt und dass keine blauen Karten angenommen werden.

Wir beginnen mit Frau Kollegin Metsola, die für die Fraktion der Europäischen Volkspartei spricht, die diese Debatte beantragt hat.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Metsola, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I was at a meeting in the European Parliament in my colleague Alain Lamassoure’s office when the bombs went off in Brussels almost one year ago. Anyone who, like many of us here, thinks of Brussels as a home from home, will never forget the moments of panic, of anger, of helplessness and of grief for the victims of those attacks. But since the horrific events of last year, our shock has given way to a grim resolve to counter this terrorist threat and to address both the immediate danger of more attacks and the causes of radicalisation that plague our societies. Nothing is more important to our citizens than the basic right for them to feel safe doing the things that they have always done and living the lives that they choose.

Freedom and security are not simple buzzwords that look good on our Twitter feed or in press releases. They are the very core concepts that underpin our way of life, because without them, there can be nothing else. We must do everything we can to keep Europe safe. We can look to the citizens we represent and we can be proud of the work we have done so far to boost the fight against terrorism. But it must continue. And that is why it is so important for the EPP that we are having this debate today. Keeping Europe safer is at the top of our agenda and will remain there.

Now in this Parliament we have worked hard to speed up efforts on common EU rules on better information about passengers travelling from and to the EU with our PNR system. We have introduced systematic checks at our external borders. We have pushed forward strategies against radicalisation, against those who preach hate and incite terror. We have gone after the money and tackled terrorism financing and, crucially, we have moved forward towards better support for the victims of terrorism. Terrorism leaves so many hidden victims that its mark stains for generations. We have to give those people a voice, support to return to life, and we have to remember those we have lost. We have done a lot, but there is much, much more that needs to be done if we are to continue to address people’s security concerns in Europe. We will not cease in our efforts until we secure a Europe that is safer.

Information-sharing between Member States must be improved and we have to ensure that our law enforcement agencies have all the tools and the resources that they need to respond and to remain one step ahead of the terrorists and their networks. Our IT systems must be able to operate in tandem with each other, and we need to look at what law enforcement controls need improving.

Prevention and prosecution of criminal behaviour must be made more efficient by having a fully-functioning EU criminal record system in place, and at the same time it is essential that we have a coordinated approach to stop the trafficking of illegal arms so often used by terrorists during terrorist attacks in Europe. We need to improve our use of biometric data. The loopholes that were exposed by the Berlin attacker, for example, who had 14 different identities, must be closed.

The EU is not alone in its fight, because terrorism is a global threat that requires a global response. Cooperation with third countries in listing and implementing anti-terror measures needs to remain on the EU’s agenda, and I am convinced that we will get there. But it is true that apprehension remains. My children still get scared when they realise that we still need soldiers outside many public events, and it is true that every time we hear a police siren, a part of us goes back to that fateful day a year ago. But the people of Europe will not cower. Our way of life will go on despite the fear that we must all sometimes feel.

I shall conclude. When our continent came under attack we did not shy away from the challenge. We identified where we need to do more. We stood up and we gave a European response. Our fear did not define us: determination did, and it will continue to do so.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Ian Borg, President-in-Office of the Council. – Mr President, in a week’s time we will be commemorating the first anniversary of the Brussels attacks – on 22 March – which are still so vivid in our memories. Let me start by saying that I agree with you that it is time to take stock of where we are one year after these attacks in terms of security, and I welcome this debate.

We have made major progress in the last two years, but we continue to face unprecedented challenges. The European Day of Remembrance of Victims of Terrorism on 11 March – last Saturday – was an important reminder of why it matters so much to continue our efforts. All citizens have the right to live free from fear, whatever their opinions or beliefs. Putting in place measures to prevent and fight terrorism whilst maintaining an open and free society is a delicate balance. While stepping up our counter—terrorism tools, we should preserve our values and fundamental rights.

Looking back at where we were before 2015, I think we can safely say that we have come a long way. Together we have adopted a number of legislative instruments and other measures to prevent and fight terrorism. In 2016 together we successfully concluded the negotiations on the Directive on Combating Terrorism within a very tight schedule so that it could be signed today. One of the keys to ensuring the security of our union is better information exchange and better information management. We are therefore working hard to implement the 2016 roadmap on information exchange and information management containing 50 actions for improving information exchange. The high—level expert group on information systems and interoperability set up by the Commission last year is equally important. We are confident that these efforts contribute to enhancing trust amongst Member States and Europol and to increasing information exchange.

The figures are quite promising, for example regarding Europol’s databases. The content of the Europol information system increased by 34% between 2016 and 2017 and the number of data on foreign fighters increased by 11%. A record number of 1.4 million searches were performed in the Europol information system in 2016, an increase of 127%. The use of Secure Information Exchange Network Application (SIENA) messaging, which was upgraded to the level ‘EU Confidential’ in 2016 and now better suits the needs of intelligence services, has also increased by 19%.

As regards information-sharing by security services, Europol has created the possibility for counter—terrorism units to communicate bilaterally using the Secure Information Exchange Network. The European Counter—Terrorism Centre, operational since January last year, is more and more fulfilling its role as an information and cooperation hub in support of Member States. The Firearms Directive is another important achievement in the fight against terror. Yesterday you approved the compromise text, and this will allow the Council to vote and successfully close the legislative procedure at first reading. The new directive will enhance the traceability of firearms. It will provide more stringent rules in terms of deactivation of firearms. This is particularly important since it was precisely poorly-deactivated and reactivated firearms that were used in some of the recent terrorist attacks. Finally, the new directive also prohibits some dangerous semi-automatic firearms.

Radicalisation is something that obviously must be addressed, primarily by Member States but also by a coordinated and broad approach at EU level. We have started updating the set of guidelines agreed in December 2014 to complement the revised EU Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment to Terrorism to bring it into line with the current developments. This complements the efforts undertaken by the Commission in relation to the recently-launched network of national prevention coordinators.

Focusing on online initiatives, the work of the Internet Referral Unit at Europol is crucial. Cooperation with service providers has proved successful, and approximately 90% of the content considered illegal is taken down by service providers. At the EU Internet Forum Ministerial meeting in December last year, the internet companies involved announced the creation of a new shared database to facilitate identification of potential terrorist content on their platforms. Another important part of our joint endeavours concerns the rights of victims of terrorism, which have been significantly strengthened by last week’s adoption of the Directive on Combating Terrorism. This directive includes a catalogue of specific measures and services for the victims of terrorism. It also introduces a coordination mechanism in case of a terrorist attack.

In relation to external borders, an additional safeguard will be provided as of next month, when the amendment to the Schengen Borders Code to reinforce checks against relevant databases at external borders in light of the increased terrorist threats will enter into force. Member States will have to carry out systematic checks on all persons – also those enjoying the right of free movement under EU law – when they cross the external border, both at entry and exit, against databases and in order to verify that those persons do not represent a threat to public order and internal security.

Allow me to say a few words on the external security and defence aspects. In the present international environment, Europe must do more to protect its citizens and contribute to peace and stability in its neighbourhood and beyond, including by committing sufficient additional resources. After the endorsement of the EU Global Strategy by the Council in December 2016, the European Council addressed this topic at its meeting last week. It welcomed the real progress made in a number of key areas. Building on that momentum, work will be taken further and the European Council will revert to this issue in June to provide further strategic guidance. I use this opportunity to highlight the fact that last week the European Council reiterated the call it made last December for us, as co-legislators, to agree on the proposal for an entry and exit system by June of this year. We have also been called upon to speed up work on the proposal for the European Travel Information and Authorisation System. I hope that together we will be able to meet this call.

Finally, I can assure you that we are continuously striving to improve, to close gaps and to enhance our security, including by assessing our structures and policy, which can contribute to ensuring the EU policies are fit for purpose. I thank you for this opportunity and look forward to hearing both the Commissioners and honourable Members in this debate.

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, Minister Borg, today we are commemorating a tragic anniversary. Almost one year to the day, terror struck Brussels. We are here, united, to pay our respects to the memory of the victims of terrorist attacks. We remember and honour those who died unnecessarily – innocent citizens. We remember and recognise the suffering of their families, and the survivors of the attacks. They have to live forever with the memory of the atrocities.

We all know that terrorism is brutality, an act of inhumanity and of callousness. That is why today is also a day of resolve, of resilience, of determination, to do everything in our power to prevent such terrorist attacks from happening again. This is a duty we all share here in this room, and it is ultimately our duty towards our citizens, who increasingly look towards Europe to feel safe against terrorism.

Almost one year ago, we said that the only way to fight terrorism decisively is together, through a genuine and effective Security Union in Europe, where the security of one Member State is the security of all. Starting from our external borders, where we put in place a European Border and Coast Guard, proposed an EU Entry-Exit System, and ETIAS, our Travel Information and Authorisation System for visa-free travellers. Ensuring systematic checks on everybody crossing our borders; working with our strategic partners like the United States of America, but also our neighbours – the Western Balkan countries, Lebanon, Jordan, Tunisia and Turkey; improving the way we exchange information: interconnecting our information systems to make sure we connect all the dots; establishing our European PNR system to track the movements of dangerous persons; criminalising all aspects of terrorism with our new Counter-Terrorism Directive; strengthening our agencies, starting from Europol, where we set up our Counter-Terrorism Centre to help Member States in their operations; cutting the access of terrorists to explosives and firearms (you actually voted on our new Firearms Directive this morning); going after the money of terrorists, with a series of proposals targeting money laundering, asset-freezing, cash movements and suspicious financial flows from third countries; strengthening the security of all modes of transport, which are often the main targets of terrorists.

We do this through stepped-up intelligence-sharing, local risk assessments, innovative methods and technologies, and the key role of operators for a successful implementation of measures. And finally, working to counter radicalisation in our communities, schools, prisons, and especially on the internet.

Now that Daesh is losing all its territory on the ground, the internet is where they will focus. I have just returned from Silicon Valley, where I went to meet the major internet companies working with us in the EU Internet Forum, an initiative we took two years ago, and it has proved itself very successful. What I confirmed in this visit is that we managed to build a solid relationship of trust and partnership with these companies. Our goals are shared. They want to clean up their platforms from all terrorist content. We want to keep our citizens – their users – safe.

Concrete results from this partnership are already visible. The referral mechanism we set up with Europol last year resulted in almost 90% removal rate of the content we refer to the companies. I have seen in action their new project to eliminate terrorist propaganda – a shared database between them to ensure removed terrorist content stays offline. I heard how they want to work with us to bring the smaller, more vulnerable platforms into our partnership. And it is not just about removing terrorist content; it is also about creating content with positive narratives.

Today, as I said, we launched the Civil Society Empowerment Programme, with a EUR 10-million financial envelope attached, to help NGOs pass positive counter-messages online. Things are moving forward, but we still have a lot of work ahead of us. We have put important proposals on the table that you need to adopt swiftly to make a difference for the security of our citizens: Entry-Exit; ETIAS; the Schengen Information System, on which work should be completed this year.

What we agree should be fully and correctly implemented: PNR; the Counter-Terrorism Directive; our new rules on firearms have entered the crucial stage of implementation, and as you understand, we cannot afford to fail. Tragic anniversaries such as today’s underscore our responsibility to deliver without delay for the memory of the innocent victims, for the safety of our citizens, for our collective security.

 
  
MPphoto
 

  Claude Rolin, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, dans mon pays, le 22 mars est devenu symbole de deuil. Il y a un an – comme d’autres pays l’ont été avant et malheureusement aussi après –, Bruxelles était frappé par la violence terroriste. Nos pensées doivent aller aux disparus et à leurs familles, à toutes celles et à tous ceux qui souffrent encore dans leur chair, dans leur vie, aux victimes du 22 mars mais aussi à toutes les autres, en Europe ou ailleurs.

Mis à part les mesures de sécurité, aujourd’hui la vie a repris son cours. Bruxelles restera toujours Bruxelles. «Bruxelles, ma belle» comme l’a chanté Dick Annegarn, Bruxelles l’européenne, Bruxelles avec son joyeux melting pot, symbole d’ouverture et de diversité.

Les terroristes nous imposent de mieux concevoir nos protections, mais ils ont échoué et échoueront toujours dans leur volonté d’imposer leur vision totalitaire. Les identités ne peuvent s’exclure, elles doivent s’additionner: c’est la condition du vivre ensemble. La radicalisation qui conduit au terrorisme est un phénomène complexe qui nous impose d’agir sur tous les terrains pour garantir la sécurité en préservant notre humanisme.

Avec son père, journaliste à la radio publique, Lauriane partageait des valeurs de démocratie, de justice, de tolérance, elle est une des victimes de cet acte odieux. Après ce drame, sur les ondes, son papa Michel Visart, nous livrait, avec courage, un message d’espoir. Je reprends ses paroles: «Construire des murs d’exclusion ou cultiver la haine ne servira à rien. Si nous voulons un monde différent, il faut ce respect, cette tolérance et cet amour». Puissent ces paroles nous aider à refuser le repli identitaire, à renforcer notre sécurité, tout en préservant nos libertés et notre vivre ensemble.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). – Mr President, the last years have not been easy for Europe. Several terrorist attacks have taken lives. What are the lessons we have learned from more than a decade of the fight against terrorism? It is a mistake to say all terrorism is inspired by religion. Terrorist acts are first and foremost criminal acts. Terrorism is difficult to predict, especially when it goes for lone wolf terrorism cases such as Breivik in Norway. We have taken actions. The S&D Group has been a constructive partner in adopting key security measures, but some do not work properly or are not implemented.

Let me first stress the most important thing. There can be no freedom without security, but security without respect of fundamental rights is unacceptable. In the S&D Group today we call on the Commission and Member States for concrete actions. We need full analysis of all the measures currently in place at national and EU level. We need to know which are implemented and whether they are efficient, also why some are not working and what is still missing or can be improved. What is certainly missing is the lack of cooperation and information intelligence exchange between countries.

We need to better address and tackle the root causes of terrorism around the world. We have to do more on bridging Europe’s social divide. Deradicalisation, social inclusion and education should be at the core of the counter-terrorism strategy. It is wrong to believe we do nothing. In the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs most of the legislation currently deals with security, but security means also human rights, and security also means less social inequalities in Europe. So colleagues, stronger European action is required to successfully counter terrorism. The best weapon over fear and hatred in Europe is human dignity and security.

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens (ECR). – Volgende week woensdag zal het exact een jaar geleden zijn dat IS vreselijke aanslagen pleegde in de Belgische nationale luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek in de Europese wijk. Tientallen mensen kwamen om en honderden mensen raakten gewond. Ik wens nogmaals mijn steun te betuigen aan de familie en vrienden van de overledenen en de gewonden van wie ik de pijn en smarten amper kan vatten.

In het licht van deze horror hebben wij verschillende zeer concrete Europese wetten gestemd om zulke aanslagen in de toekomst te voorkomen. Ik denk aan de PNR-richtlijn, die inlichtingendiensten toelaat om passagiersdata die bij het boeken van een vliegtuigticket werden opgegeven, grondig door te lichten. Verdachte reizigers komen nu veel sneller in het vizier. Ik denk ook aan de recente aanpassingen van de Schengen-grenscode, waardoor we alle EU-burgers aan onze buitengrenzen kunnen controleren, ook op onze internationale luchthavens. Een terugkerende Europese jihadist die vocht in Syrië of Irak, zal nu worden gevat.

Maar ons werk is nog lang niet klaar. We moeten nu het ETIAS-systeem gaan invoeren. Hiermee kunnen we alle buitenlanders die de EU willen bezoeken en geen visum voor de EU nodig hebben, toch aan een voorafgaande controle onderwerpen zoals de Amerikanen reeds doen. Binnenkort zal dit dossier namens mijn fractie mee door het Parlement geloodst worden. Ik hoop van harte dat dit dossier in alle sereniteit kan worden besproken in het belang van onze burgers en hun veiligheid.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez (ALDE). – Monsieur le Président, il y a un an, presque jour pour jour, un monstrueux attentat a frappé Bruxelles: 32 morts, 324 blessés, 224 personnes hospitalisées.

Ce terrible bilan vient s'ajouter à d'autres attentats: Madrid, Londres, Paris, Nice, Berlin, et j'en oublie. Au total, plusieurs centaines de morts et près d'une dizaine de milliers de blessés. Toute l'Europe s'en est trouvée bouleversée et stupéfaite, meurtrie, mais elle s'est aussitôt ressaisie pour faire face à la menace.

Dans la foulée, l'Union européenne a pris un ensemble de mesures pour prévenir et combattre la menace terroriste. M. le ministre et M. le commissaire en ont fait la liste exhaustive, je n'y reviendrai pas. Je tiens à saluer ces initiatives, que nous avons soutenues, et celles qui doivent encore être prises et que nous soutiendrons.

Mais ce n'est pas l'essentiel de mon propos aujourd'hui. Je veux consacrer mon temps aux victimes. J'ai appris par la presse que la dernière victime hospitalisée à la suite des attentats qui ont frappé Bruxelles a pu regagner son domicile le 15 février 2017. La presse ne dit pas dans quel état elle se trouve. Cette information de presse m’amène à poser la question de savoir si nous avons pris l'exacte mesure de la souffrance et des besoins des victimes, et si notre compassion dépasse les paroles de circonstance.

Je sais que les États membres touchés – dont le mien – ont pris des mesures plus ou moins rapides et complètes en faveur des victimes. Je sais aussi, et le ministre l'a rappelé, que l'Union européenne, dans la nouvelle directive visant à lutter contre les attentats terroristes, prévoit expressément à l'article 24 que les États membres doivent soutien et assistance aux victimes.

Mais qu'en est-il de la solidarité européenne? Nous proclamons tous que les attentats terroristes sont une agression criminelle contre les valeurs que nous partageons tous, que chaque attentat perpétré dans un pays est une agression dirigée contre tous les autres et contre tous les Européens, mais ma question reste la même. Nous avons créé un dispositif, le Fonds de solidarité, pour marquer notre solidarité quand l’un de nos pays est victime d'une catastrophe naturelle. Nous sommes solidaires face aux ratés de la nature, mais nous ne le sommes pas, dans l'état actuel des choses, face aux agressions qui nous menacent tous. Nous intervenons pour les biens détruits, mais nous ne le faisons pas pour les familles meurtries ni pour les personnes abîmées. Voilà pour nous un formidable ...

(Le Président retire la parole à l’orateur)

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL). – Herr Präsident! Es ist gut, dass wir diese Debatte heute haben, wir sind das auch den Opfern schuldig. Auch deren Angehörigen, die ihre Trauer nicht verwinden können. Ihnen gilt nach wie vor unser tiefstes Mitgefühl – was denn sonst? Ich glaube, was die Angehörigen wirklich wissen wollen, ist ja nicht nur eine lückenlose Aufklärung dieser grausamen Anschläge, sondern sie wollen auch Antwort auf die Frage, wie so etwas künftig verhindert werden kann. Und auch sie wissen natürlich, dass es absolute Sicherheit nirgendwo gibt.

Aber wenn man sich die seitenlangen Kataloge der Kommission anschaut, dann umfassen sie leider alles Mögliche. Alles, was irgendwie mit Sicherheit zusammenhängt, wird aktiviert nach dem Prinzip viel hilft viel. Aber genau das ist falsch. Sie werfen alles in einen Topf, rühren um nach dem Motto: Schauen wir mal.

Ähnlich ist es auch mit den Daten: Sie haben gesagt, 34 % mehr Daten bei Europol. Ja, aber wenn alle Daten, die allen Polizeibehörden zur Verfügung stehen, in eine Riesendatenbank oder mehrere gepackt werden, dann wird die gezielte Ermittlung ja nicht leichter! Und das Körnchen, was man an wichtiger Information braucht, um den nächsten Anschlag zu verhindern, geht im Datenwust unter.

Was wir also gebetsmühlenartig in den letzten Jahren gefordert haben, ist die sachliche Auseinandersetzung darüber, welche Daten wir wirklich brauchen, welche Maßnahmen taugen und welche nicht. Martialisches Säbelrasseln an den Grenzen, das sage ich Ihnen, das bringt gar nichts. Es täuscht falsche Tatsachen vor – eine Sicherheit, die es auf diesem Wege für die Bürgerinnen und Bürger nicht gibt.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE). –Monsieur le Président, je voudrais d’emblée exprimer notre solidarité à toutes les victimes des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, ainsi qu’à leurs proches. Je pense que rien ne pourra jamais effacer leurs souffrances causées par des actes qui n’auraient jamais dû avoir lieu.

Mais depuis ces attentats, que faisons-nous? Je constate que la priorité, un peu partout en Europe, est la mise sous surveillance généralisée, par des moyens technologiques, de toute la société. Or, à ce jour, personne n’a jamais pu établir si et comment cette surveillance généralisée – mise en place de longue date, notamment dans les pays anglo-saxons – a pu prévenir un seul attentat.

Dans le même temps, en Belgique et en France, on va jusqu’à criminaliser, non pas des actes, mais des intentions. Tout cela me semble poser un double problème démocratique. Tout d’abord sur le plan de la séparation des pouvoirs, les lois adoptées dans de nombreux États européens donnent aux services de police des pouvoirs sans qu’il n’y ait de contrôle de la part du pouvoir judiciaire. Or, en démocratie, le contrôle de l’exécutif par le judiciaire est important.

Ensuite, il y a toujours ce principe de proportionnalité: toute restriction de liberté doit être proportionnée à l’objectif que l’on peut atteindre: qui peut estimer raisonnable la mise sous surveillance généralisée de la société et le fait de considérer tout citoyen comme suspect potentiel?

Alors, que faire? Je pense que la priorité des Européens est simple. La plupart des auteurs des attentats étaient connus, il faut donc collecter l’information de manière ciblée, partager cette information entre les services – on sait que le partage de l’information reste le maillon faible de la chaîne – et enfin exploiter l’information, et pour cela il faut des moyens humains. Je constate que dans la plupart des États membres on affaiblit les services de police, qui sont aujourd’hui épuisés.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFDD). – Mr President, the Brussels terrorist attacks in March 2016 saw 32 people dead and over 300 wounded. It was just one in a very long list of tragic and pointless acts of violence by religiously-motivated fanatics. They carry out their senseless violence in the name of Allah and Islam. More accurately, they act in the name of Mohammedanism – the cult of Mohammed – which has always fed on blood for the 1 400 years of its existence, and Mohammedans kill their fellow Muslims just as much, if not more, than they kill non-Muslims.

If you want to address the problem, you first have to understand and confront its fundamental cause. A minority of Mohammedans take literally some passages in the Qur’an. They read the bits that say ‘make war on infidels, strike terror into the hearts of infidels, and kill infidels wherever you find them’, and they act accordingly. They take literally the passage in the Hadith that says: ‘Judgement day will not come until the Muslims fight the Jews’.

It is true that most Muslims are law-abiding, decent people, but all Muslims are followers of the cult of Mohammed. That cult is an ideology of blood-soaked regressive nonsense. Only a tiny minority of Muslims are fundamentalists and fanatics and literalists, but it only takes a tiny minority to plunge our societies into endless terror. All Muslims are not fundamentalists and terrorists, but the more Muslims you have in a population, the more Islam you will get, and the more Islam you have, the more terrorism you will get.

Our arrogant and illiberal political elites of Western countries have created the problem by their open-door immigration policies and the doctrine of multiculturalism. I very much look forward to hearing how the EU is going to solve that problem and address the fundamental issue. But somehow I doubt that you will.

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans (ENF). – Een jaar na de beide aanslagen in en rond mijn Vlaamse hoofdstad Brussel moet ik helaas zeggen dat het daarna niet gestopt is. Het stopt niet vanzelf. Oh ja, wij proberen te begrijpen, wij proberen te verwerken, we zijn allemaal maar mensen. Oh ja, en we moeten allemaal samen verder solidair. Oh ja, “tous ensemble” staat er groot geschilderd op de binnenmuren van het metrostation van Maalbeek op amper 200 à 300 meter van het Europees Parlement in Brussel.

Maar dit was geen natuurramp, dit is ons niet overkomen. Dit werd ons aangedaan door medemensen. Dit was niet onvermijdelijk. Dit had vermeden moeten worden en kunnen worden. Al die vele aanslagen in Europa worden bijna uitsluitend gepleegd in die landen die in het verleden grote moslimgemeenschappen in hun samenleving hebben opgenomen. Er is een fataliteit in die zaak van het terrorisme waardoor men de vraag moet stellen of er een verband is tussen immigratie en terreur en of dat verband onvermijdelijk is. We kunnen enkel hopen van niet. De daders van Brussel waren veroordeelde en weer vrijgelaten criminelen. Ze maakten gebruik van de open grenzen van Europa, van onze vrijheid om te reizen en goederen te vervoeren. Dat zijn allemaal dingen waar we zo trots op zijn, maar die door terroristen die tegen ons gebruikt worden. Onze manier van leven waar we zo trots op zijn maar die door een aangroeiende groep moslims als onaanvaardbaar wordt gezien.

Wat we sinds de aanslagen van Londen homegrown terrorisme noemen groeit uit tot een ernstige onverenigbaarheid met onze cultuur op ons territorium. We moeten handelen. Deze naïeve massa-immigratie, deze domme volksverhuizing moet stoppen en we moeten onze maatschappij besturen op een manier die altijd en overal aan iedereen duidelijk maakt dat wij ons niet aan die manier van leven gaan aanpassen. Wij moeten duidelijk maken: pas u aan aan onze manier van leven of verhuis. Het is dringend, want de les van 22 maart vorig jaar is en blijft: terrorisme stopt niet, niet vanzelf.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται ένα έτος από την εκδήλωση των τρομοκρατικών επιθέσεων στις Βρυξέλλες και από τότε έχουν αλλάξει πολλά.

Τα μέτρα ασφαλείας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, έχει αυξηθεί ο αριθμός τους, ο κόσμος έχει μάθει να ζει με την απειλή και αποδέχεται ως αναγκαία την παρουσία αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων στην πόλη. Παρά τις οικονομικές επιπτώσεις που είχαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις και τις αλλαγές που επέφεραν στην καθημερινότητά τους, οι κάτοικοι των Βρυξελλών αισθάνονται το συναίσθημα της ασφάλειας.

Όμως ο κίνδυνος για την επανάληψη ενός νέου τρομοκρατικού χτυπήματος, παρά το γεγονός ότι έχει περιορισθεί σημαντικά, δεν μπορεί να εκλείψει. Και αυτός προέρχεται από πιθανή δράση μεμονωμένων τρομοκρατών, οι οποίοι, επειδή ακριβώς δεν είναι ακόμη ύποπτοι, εκμεταλλεύονται το γεγονός, έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και υπέρ αυτών το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού.

Τέλος, δεν θα πάψω να επαναλαμβάνω ότι, αν θέλουμε να εμποδίσουμε την είσοδο εισαγομένων τρομοκρατών από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από τις δυνάμεις ασφαλείας.

 
  
MPphoto
 

  Franck Proust (PPE). – Monsieur le Président, chers collègues, s'il y a bien un champ d'action publique au niveau européen qui a, aujourd'hui plus que jamais, une raison d'être, c'est celui de la sécurité.

Le terrorisme n'a pas de frontières, nous l'avons vu avec les drames de Paris, de Bruxelles, de Nice et de Berlin. À chaque attentat, c'est l'Europe tout entière qui est touchée. Elle est attaquée parce que notre continent porte des règles et des valeurs que les barbares voudraient voir s'effondrer au profit du chaos, de la terreur et surtout de l'horreur.

Face aux fondamentalistes islamistes, parmi lesquels se cachent de potentiels terroristes, nous devons apporter des réponses claires. En 2016, c'est ce que nous avons fait en renforçant le contrôle de nos frontières extérieures avec une agence de garde-côtes et garde-frontières aux moyens renforcés, ou encore en instaurant le système d'information sur les passagers aériens, le PNR. Ces mesures relèvent de l'intérêt général et, pourtant, même Mme Le Pen s'est opposée à ce dispositif qu’elle a jugé liberticide. Les citoyens apprécieront, une fois encore, ses incohérences.

En 2017, nos efforts doivent être accélérés. Mais il revient surtout aux États membres d'agir ensemble. En 2015, notre collègue Rachida Dati avait préconisé, dans son rapport sur la radicalisation conduisant au terrorisme, des actions précises pour combattre ce fléau. Mais sommes-nous réellement passés aux actes?

Enfin, les États européens ont le devoir d'unir leurs forces dans le cadre d'opérations extérieures. Une alliance européenne de défense doit émerger, car les États membres doivent tous contribuer à l'effort que nos armées fournissent sur le terrain. La Commission européenne a donc la responsabilité d'impulser une dynamique de coopération et une coordination renforcée de l'Union européenne. C'est en unissant nos forces que nous protégerons plus efficacement les citoyens et nos territoires.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Senhor Presidente, solidariedade com as vítimas é o que me ocorre um ano depois dos ataques de Bruxelas; e, depois, crítica aos governos europeus, que continuam a negar a realidade.

Os ataques de Paris já deviam ter sido o ponto de viragem para uma real e efetiva cooperação europeia na área da segurança, que passa pela partilha de informação e inteligência.

Em vez disso, temos agora, não um, mas 28+1 PNR. Apresentada como bala mágica pelo Conselho, esta diretiva não torna sequer obrigatória a partilha dos dados recolhidos, nem exige o controlo de voos privados.

Em vez de cooperação, vemos governos europeus correr atrás da extrema-direita xenófoba, a vender a ideia de que o terrorismo vem de fora, trazido por foreign fighters, infiltrados entre refugiados, e que erguendo nas fronteiras muros e arame farpado estaremos mais seguros. É mentira, é imoral e é perigoso.

Os terroristas que nos golpearam em Paris e em Bruxelas e noutras cidades eram de fabrico europeu, provando que precisamos de investir em programas para a prevenção da radicalização e em políticas sociais inclusivas. Onde estão?

Precisamos de vias legais e seguras para refugiados e migrantes, a fim de pararmos de alimentar o negócio das redes de traficantes e de criminalidade organizada associada. Onde estão essas vias legais e seguras?

Em vez disso, temos vistos gold e investors’ programmes, com via verde para estrangeiros com muito dinheiro, num esquema que põe em causa a integridade de Schengen, importa criminalidade e convida ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Precisamos de política externa coerente. Olhamos para a Líbia, que é muito resultado ...

(o Presidente retira a palavra à oradora).

 
  
MPphoto
 

  Daniel Dalton (ECR). – Mr President, the attacks in Brussels touched many of us in this institution, and the subsequent attacks in France and Germany have shown that the threats we face today from terrorism are as grave as ever. Terrorists have shown that they are willing to attack indiscriminately and across Europe. We only tend to notice when terrorists succeed in carrying out their atrocities, but every day our security forces are preventing other attacks from taking place across the continent. Terrorists do not recognise borders and, with the free movement in the Schengen zone making cross—border terror attacks easier, our strongest tool remains cooperation and information sharing.

We have made progress. In fact we have come a long way on improving databases and sharing information, but more needs to be done. The data we share is only as good as the data we put in, so it needs every country in Europe to fully commit to sharing valuable information in our common interests. We also need to ensure measures such as PNR are properly implemented without delay. Our external borders also need continuing reinforcement. Europe should not be a soft target for terrorists to just wander in.

But our biggest challenge and focus remains stopping home—grown terrorism, stopping young Europeans from turning against their own society. A lot of good work has already been done on the prevention of radicalisation on our streets, in our prisons, in our schools and, most importantly, on our sports fields, but there is a lot more to be done. Learning from each other and sharing best practice is key. There is no single thing we can do to stop terrorism. This fight will be with us for a generation. But by sharing information, updating our databases and addressing radicalisation, we can make it harder for the terrorists to succeed.

 
  
MPphoto
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE). – Señor presidente, cada víctima, cada familia, nos exige justicia y apoyo apropiado. Y, en esto, todavía nos falta avanzar. La sociedad nos pide eficacia contraterrorista. Hemos evitado atentados. La Agenda Europea de Seguridad, sin duda, ha avanzado con voluntad, y este Parlamento no ha dudado en apartar diferencias para conformar grandes consensos: en el PNR, en la Directiva contraterrorista, en tantas cuestiones. El terrorismo ejecutado por suicidas es sin duda muy complicado de combatir, pero no han hecho todo el daño que habrían podido en 2016.

Ahora bien, pese a ello, 133 personas fueron asesinadas en la Unión Europea, en ese año, y 31 europeos fueron asesinados fuera de la Unión Europea. La muerte de estos seres humanos inocentes ha servido como instrumento de propaganda y ha avanzado la percepción de miedo.

Hemos mejorado el marco normativo y de operaciones y somos más eficaces frente a las amenazas, pero todavía somos reactivos, más reactivos que proactivos. Y para anticiparnos, para que la inteligencia nos dé todo lo posible, necesitamos voluntad más firme de los Estados. Lo dicen los expertos y lo reclama este Parlamento: intercambios obligatorios de información, inteligencia europea, anticipación y trabajo en la prevención de la radicalización violenta.

Porque, por muy eficaces que seamos deteniendo terroristas, si entre los jóvenes y en los entornos sociales arraiga la legitimación de la violencia, nos encontraremos en una fase mucho más peligrosa. No avanza al mismo ritmo la agenda operativa que la de prevención.

No podemos conformarnos. Y, si alguien quiere una prueba de la necesidad de una Europa más fuerte e integrada, esta es muy clara: en la Unión Europea somos más, y mejores, y más fuertes para defender la libertad.

 
  
MPphoto
 

  Malin Björk (GUE/NGL). – Mr President, I was in Brussels airport on the day of the attack. I was in the arrivals hall waiting to go out through customs when we heard – and felt – the first explosion. Then the second explosion came, and some of us thought that the roof was coming down upon us. Others did not dare to run for the exit, because they thought people would stand there and shoot. My body remembers that fear, and it is in that feeling that I reject those who say that we have to learn to live with this. Terrorism is man—made, and we can undo it.

But I also get politically angry here, because I see a one—sided focus on militarised security and surveillance technology. I think this is short—sighted and inefficient. It will not stop the Breiviks, mentioned here earlier, or the Salah Abdeslams of this Europe. We need to shift focus and to create inclusive societies which are more equal. We need to speak about gender equality and we need to counteract racism, xenophobia and Islamophobia. No rifles or surveillance technology in the world can do that. I would just finish by saying that I think we need to change the institutional set—up. We need to call together ministers ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Eva Joly (Verts/ALE). – Monsieur le Président, il y a un an, Bruxelles était frappée par l’horreur. Après les hommages, on nous avait promis l’action, mais trop peu a été fait pour combler les lacunes révélées par ces attentats, en particulier les failles dans l’échange d’informations pertinentes entre nos pays. La plupart des États membres s’opposent toujours à un échange obligatoire et automatique, pourtant indispensable.

On nous avait promis l’action. Les États n’ont été que dans la réaction et la gesticulation politique, n’hésitant pas à jouer la carte de la peur pour faire voter des lois de surveillance très intrusive. Ce sont les mots du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à la vie privée qui vient de publier un rapport dénonçant les risques et l’inefficacité des lois de surveillance de ces dernières années.

Les véritables leçons n’ont toujours pas été tirées. Combien de temps, d’abus et de drames faudra-t-il pour qu’elles le soient enfin?

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFDD). – Metai po Briuselio teroro atakų, šiek tiek mažiau kaip pusantrų po vėliausio teroro akto Paryžiuje. Liepą bus metai po teroro atakų Nicoje. Galima prisiminti ir ankstesnius teroristinius išpuolius Madride, tame pačiame Paryžiuje, Briuselyje. Galima suskaičiuoti visas teroro išpuolių aukas visoje Europoje, tačiau ar turėtume ką atsakyti, jeigu tų aukų artimieji paklaustų kiekvieno iš čia esančių salėje, ką konkretaus padarėte jūs, kad tokie teroro aktai nepasikartotų. Priėmėme ir patvirtinome galybę teisės aktų. Kaip manote, kuriais iš šių dokumentų vadovausis asmenys, nusprendę dar kartą surengti ataką prieš Europos piliečius? Gal tie pavojingi keli šimtai asmenų, pernai kovos su terorizmu institucijų įvardinti kaip potencialūs teroristai, išsigando šių dokumentų ir paliko Europą? Nelabai tikėtina. Ne tam jie čia atvažiavo, kad išvažiuotų. Lygiai taip pat galima patikėti ir tuo, kad atšilus orams bei atšalus santykiams su Turkija per pastaruosius šiltus pavasario ir vasaros mėnesius į Europą atplasnos taikos balandžiai. Pasirengimas duoti jiems atkirtį šiandien nepakankamas. Visuomenė netapo saugesne negu buvo prieš metus. Manyti, kad teroristai yra silpnesni, galima, bet tai neprotinga politika.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (ENF). – Op deze zetel zat tot zijn dood professor Hans Jansen, wereldwijd bekend geworden door zijn boek The Neglected Duty, een wetenschappelijke studie naar de invloed van de moslimbroederschap op het moderne moslimfundamentalisme. De moslimbroederschap verkondigt dat de grote jihad - en dat is het doden van ongelovigen en het veroveren van de wereld - niet meer zoals vroeger een taak is van islamitische staten, maar van iedere individuele moslim, omdat de islamitische staten hun heilige plicht tot verovering hebben verzaakt.

Deze leerstelling wordt nu breed geaccepteerd en is de oorzaak van de vele aanslagen en moordpartijen in onze samenleving. Zolang moslims de jihad correct vinden, accepteren, steunen, zelfs uitvoeren, zal er geen vrede en veiligheid meer in onze landen zijn. En daar helpt geen enkele EU-veiligheidsagenda aan.

 
  
MPphoto
 

  Udo Voigt (NI). – Herr Präsident! Europa ist an den Außengrenzen löchrig wie ein Schweizer Käse, und ich denke, darin liegt das Hauptproblem. Lediglich Länder wie Polen, Ungarn und Slowenien sichern ihre Außengrenzen. Ansonsten kommen nicht nur mögliche Terroristen ungehindert ins Land, sondern darüber hinaus auch die Waffen. Wir haben gestern neue Waffenrichtlinien angesprochen und verabschiedet, aber nichts davon hat wirkliche Wirkung gezeigt, denn sie bringen jetzt Erschwernisse für Sportschützen, für Sammler, für Jäger, für Museen, aber keine dieser Waffen, die bei Attentaten gebraucht wurden, stammt aus diesem Personenkreis. Nichts wurde bisher beschlossen, um den Umlauf der noch vielen Kriegswaffen auf europäischem Boden, zum Beispiel in Bosnien, wo Hunderttausende Waffen in Umlauf sind, zu beschränken und die Grenzen so zu sichern, dass diese Waffen nicht nach Europa kommen können.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – Señor Presidente. Yo, con las víctimas, señor.

Gestionar la seguridad de 500 millones de personas teniendo competencias limitadas es una tarea complicada pero necesaria. Las amenazas contra la Unión, el terror, la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia necesitan una respuesta comprometida con los Estados miembros, con arreglo a criterios de confianza, cooperación y coordinación.

Madrid, Londres, Copenhague, París, Bruselas, Niza y Berlín son episodios de dolor para los europeos y constituyen la huella letal del terror indiscriminado selectivo. La agenda de seguridad y la Comunicación de la Comisión son herramientas de la Unión para adecuar la respuesta a la amenaza. Los desarrollos legislativos y operativos producen resultados, pero nunca suficientes. El terror mata, intimida, extorsiona, secuestra, sin criterios humanos o compasivos.

La Unión lo combate con la ley y con garantías. La desproporción entre el ataque y la respuesta es tan exagerada que nunca podremos producir instrumentos de seguridad total. Esta realidad hay que asumirla para mejorarla. De la seguridad nacional hay que avanzar hacia la seguridad colectiva de la Unión; cooperar más y mejor en el ámbito policial, judicial y de inteligencia criminal; mejorar el control de las fronteras exteriores; evitar la radicalización actuando en comunas, colegios y cárceles; neutralizar circuitos de financiación opacos; avanzar en la interoperabilidad de dieciocho sistemas de intercambio de información; mejorar la regulación de armas, precursores y explosivos —Europol y su CELT y su UE IRU y Eurojust son agencias imprescindibles para la seguridad de los europeos—; y mayor visibilidad y protección para todas las víctimas.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). – Herr Präsident! Der Kollege Rolin hat vorhin völlig zu Recht gesagt: Es geht darum, dass wir auch in Zukunft in Toleranz und Liebe miteinander leben können. Aber dazu brauchen wir die Freiheit und die Sicherheit, und wir dürfen nicht zulassen, dass sie gegeneinander ausgespielt werden. Die Menschen haben ein Recht auf beides, und deshalb haben wir eine Pflicht, auch einen Beitrag für beides zu leisten.

Wir Sozialdemokraten wollen, dass der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und der LIBE-Ausschuss gemeinsam mit anderen einen Bericht verfassen, wo es genau darum geht: Was haben wir schon beschlossen? Was wirkt mittlerweile? Wo hapert es bei der Umsetzung? Wo muss nachgesteuert werden und wo bedarf es zusätzlicher Aktivitäten, um Freiheit und Sicherheit nach innen und nach außen zu gewährleisten, und zwar bezüglich der Ursachen genauso wie bezüglich der Auswirkungen?

Ideen haben wir genug diskutiert. Wir haben eine Menge beschlossen, und jetzt müssen wir sehen, wie wir Geschwindigkeit bei der Umsetzung aufnehmen können und wie das, was wir umsetzen, wirkt beziehungsweise manchmal, wie wir wissen, auch nicht wirkt.

Es geht nicht um das eine oder das andere. Weder sind die einen die Hüter der Sicherheit noch die anderen ausschließlich für die Freiheit zuständig. Wir haben eine gemeinsame Pflicht für beides.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Panie Przewodniczący! Rok temu, w ten tragiczny Wielki Wtorek, wielu z nas miało uczucie, że zaczęła się wojna, i w istocie mieliśmy rację, dlatego że to był znak, że w Europie toczy się wojna. To nie był incydent. Ale po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo w tych warunkach naszym obywatelom, musimy mieć świadomość tego, co naprawdę się dzieje. Tymczasem bardzo często słyszymy, również w naszej debacie, eufemizmy: „radykalizacja”. Czym ma być właściwie radykalizacja? To jest przejście przekonanego dżihadysty od intencji, od nienawiści do Zachodu do działań terrorystycznych. My musimy naprawdę reagować bardzo wcześnie. W wypadku ludzi, którzy nie są naszymi obywatelami, każda manifestacja nienawiści wobec społeczeństwa, w którym się żyje, powinna być powodem do tego, żeby takie osoby – ani również ci, którzy udzielają im wsparcia – nie pozostawali w naszym społeczeństwie. Tylko stworzenie takiego jasnego wymogu będzie tworzyć izolację wobec tych ludzi i gwarantować również ich społecznościom możliwość życia w pokoju.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (ALDE). – Bijna een jaar geleden werd Brussel in het hart getroffen, de hoofdstad van Europa: 35 doden, 324 gewonden. Laten we vandaag toch ook nog eerst hulde brengen aan die slachtoffers. Het is vandaag exact een maand geleden dat het laatste slachtoffer het ziekenhuis heeft verlaten. Niemand van hen heeft al een beroep mogen doen op compensaties. Vandaar dat ik fors het voorstel steun van collega Deprez, die eigenlijk oproept om een echt solidariteitsfonds op te richten voor de slachtoffers van terreur in Europa.

Ten tweede, Europa moet samen sterk zijn. Populisten zeggen: terugplooien op jezelf, grenzen maken. Neen, de strijd tegen terreur gaan we winnen als we het samen doen. Een echte Europese inlichtingendienst, betere bescherming van de buitengrenzen, financiering van terrorisme aanpakken, radicalisering bestrijden. Samen staan we sterk. Waarop wachten we? Laten we het samen doen.

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL). – Señor presidente. Lo primero, un recuerdo para los asesinados y nuestras condolencias a la familia.

Bruselas nos da pistas sobre lo que se hizo mal, hasta las contradicciones a la hora de abordar este problema. Los terroristas eran europeos radicalizados en nuestros guetos, entrenados en Siria y conocidos por los servicios secretos. Hace falta coordinar información, siempre bajo control del Estado de Derecho.

Se entrenaron en Siria, como más de cinco mil europeos que combaten hoy allí. Es decir, hay que hablar abiertamente con el Gobierno sirio en materia antiterrorista, como ya hacen nuestros servicios secretos de manera oculta; abandonar las políticas de desestabilización, el apoyo a supuestos grupos moderados que son realmente terroristas; ahogar la financiación; presionar a nuestros socios para que, por ejemplo, la frontera con Turquía no sea entrada y salida de combatientes o de petróleo; embargo de armas ―no puede ser que aparezcan armas vendidas legalmente en manos terroristas―; prevención de la radicalización wahabita y takfirista y, sobre todo, un plan económico y cultural para nuestros guetos, ricos en desigualdad desempleo y precariedad.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE). – Mr President, a year after the Brussels attacks it is the right moment to discuss the EU’s security agenda. It is time to step back for a moment, to just pause and think through the implications of our actions until now. Are we taking the right measures to invest massively in better equipment, better cooperation between our police and security services, and effective deradicalisation, or are we still putting forward expensive, but ineffective and symbolic, measures of mass data collection or intrusive surveillance measures against completely innocent citizens, thereby weakening effective security and our freedoms together which we defend? Therefore, I am very happy that Commissioner King is starting to investigate the effectiveness of the hundreds of security measures which the European Union and its Member States have adopted through the years. We have to see what is working and what is not working.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (EFDD). – Herr Präsident! Wir alle werden den Tag der islamischen Terroranschläge in Brüssel nicht vergessen, und wir trauern um 32 Menschen, die ihr Leben verloren haben. Über 300 wurden zum Teil schwer verletzt. Aber ich glaube, die EU hat nicht die richtigen Lehren daraus gezogen. Mindestens drei der Täter sind in Belgien geboren worden, sie hatten die belgische Staatsangehörigkeit. Sie haben sich in Belgien radikalisiert, sie haben eine Terrorzelle gebildet, um das Land anzugreifen, in dem sie groß geworden sind, um die Menschen zu töten, die ihre Nachbarn waren. Die Täter waren zum Teil in Belgien integriert – in ihre Parallelgesellschaft. Sie waren nicht integriert in die belgische Leitkultur.

Multikulti ist gescheitert. Wir Europäer müssen uns auf unsere Leitkultur besinnen, und wir müssen diese Leitkultur verteidigen. Weniger Multikulti und mehr christlich-abendländische Leitkultur.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto (ENF). – Signor Presidente, quest'Europa non ha fatto nulla contro il terrorismo islamico, né dopo gli attentati di Bruxelles, né dopo gli attacchi a Nizza, Berlino e Monaco.

Noi lo ripetiamo da anni: abbiamo il nemico in casa; purtroppo il nemico è già dentro casa nostra e questo nemico si chiama fondamentalismo islamico. L'Islam ci ha dichiarato guerra e in guerra noi abbiamo il dovere di combattere per difendere la nostra terra e i nostri figli. Altro che aprire le porte a tutti i clandestini falsi profughi che stanno invadendo l'Italia e l'Europa.

Lo dicevano i servizi segreti di mezzo mondo: noi lo abbiamo sempre denunciato e ora i fatti lo confermano. Tra i clandestini che arrivano con i barconi si nascondono terroristi pronti a colpire. Senza controlli ai confini interni, per colpa di Schengen, i terroristi girano liberi da un paese all'altro, per tutta Europa, pronti a colpire le nostre città.

Basta con il falso buonismo! Basta con il falso mito dell'accoglienza! Servono misure forti e urgenti da attuare subito: chiudere le frontiere, difendere confini, fermare l'invasione di clandestini. Tolleranza zero e pugno di ferro. Ecco quello che serve per combattere veramente il pericolo del terrorismo islamico.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE). – Herr Präsident! Ich bitte Sie, die Äußerungen der werten Kollegin im Präsidium zu überprüfen. Ich finde es unmöglich, dass hier die Einwanderinnen und Einwanderer in die Europäische Union per se als Kriminelle und Straftäter beschuldigt werden. Das ist unmöglich und dieses Hauses unwürdig.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Wir werden dem nachgehen.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto (ENF). – No, semplicemente è Europol che dice che tra i falsi profughi che arrivano in Europa ci sono dei terroristi; non lo dico io. Forse è il caso che anche lei si legga questo dossier, il quale è molto chiaro.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Wie gesagt, wir werden dem nachgehen. Wir können diese Debatte jetzt nicht fortsetzen.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Ratspräsidentschaft, Herr Minister! Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn die ENF endlich mal aufhören würde, einfach zu pauschalieren. Nicht alle Flüchtlinge sind Terroristen, und nicht jeder Terrorist ist ein Flüchtling. Und wenn man vielleicht einfach differenziert argumentieren würde, dann würden wir uns in diesem Hause wesentlich leichter tun.

Ganz konkret möchte ich erst einmal ein Kompliment an die Mitgliedstaaten abgeben, weil ich den Eindruck habe, dass man zunehmend dazu kommt, Informationen besser auszutauschen, besser zusammenzuarbeiten und Schritt für Schritt manche nationalen Grenzen, die man früher im Bereich der Sicherheit stolz bewahrt hat, jetzt langsam in eine Kooperation zu verwandeln.

Ich glaube jedoch, dass wir die Schritte, die wir jetzt gegangen sind, noch zunehmend ausweiten und weiter verbessern müssen. Wir dürfen uns nicht zufriedengeben.Wwir dürfen nicht deshalb, weil es vielleicht gerade kein Attentat gibt, jetzt darin nachlassen, sondern wir müssen uns weiter anstrengen.

Ich finde es aber genauso falsch, wenn die Grünen plötzlich vom totalen Überwachungsstaat sprechen. Wir haben keinen totalen Überwachungsstaat, und alle Instrumente, die wir anwenden, werden in einem ausgewogenen Zustand angewandt. Wenn sie nicht ausgewogen angewandt werden oder gar gegen die Rechtsstaatlichkeit, dann muss man entsprechend dagegen vorgehen. Aber immer pauschaliert von einem Überwachungsstaat zu sprechen, sobald man versucht, Sicherheit und Freiheit in Einklang zu bringen, halte ich für falsch.

Und zum Ende meiner kurzen Ansprache möchte ich auch im Namen von Teresa Jiménez-Becerril Barrio die Mitgliedstaaten nochmal darum bitten, den Opfern von Terrorismus schneller und konsequenter zu helfen, als dies bisher noch der Fall ist.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). – Herr Präsident! Attentate, wie jenes in Brüssel vor einem Jahr, haben Europa verändert. Angst und Unsicherheit bestimmen das politische Klima, und immer lauter werden die Rufe, wichtige Freiheiten einzuschränken. Insofern müssen sich die Terroristen bestätigt fühlen. Umso wichtiger ist es aber, dass unsere Reaktionen besonnen werden. Wir haben unsere Grenzkontrollen verbessert, wir haben Maßnahmen zur Registrierung der Fluggastdaten geschaffen, wir haben die Bedingungen von Europol verbessert, und wir haben gestern eine Waffenrichtlinie beschlossen.

Nach wie vor mangelt es an einem effektiven Austausch der vorhandenen Informationen. Nach wie vor fehlt es an proaktiven Maßnahmen. Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für die Radikalisierungsmaßnahmen in den jeweiligen gefährdeten Millieus – in den Gefängnissen, im Internet und in den Herkunftsregionen.

Wollen wir langfristig etwas erreichen, dann müssen wir das Problem an den Wurzeln packen. Es wird ein langwieriger, ein schwieriger Kampf werden, der uns immer wieder vor neue Herausforderungen stellt, wie gerade jetzt, wenn man die Situation in Mossul verfolgt, wo die Stadt erfolgreich befreit wird. Jetzt müssen wir alles daran setzen, dass die Da´esh-Kämpfer nicht nach Europa einsickern, wie das leicht möglich ist, und ihre Niederlage, wie das immer wieder geschehen ist, durch Stellvertreterkriege hier in Europa kompensieren.

Dazu brauchen wir maßgeschneiderte Konzepte sowie entschlossenes und schnelles Handeln. Vor allem dürfen wir aber nicht wegschauen und uns in vermeintlicher Sicherheit wiegen. Das sind wir den Opfern von Brüssel schuldig.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Domnule președinte, treizeci și patru de vieți pierdute și două sute de răniți acum un an, la Bruxelles. Între cei vinovați sunt militanți ISIS, dar și cetățeni europeni care au ales să fie de partea ISIS. Nimic nu poate înlocui o viață pierdută și timpul nu iartă, să nu uităm aceasta. Ce am făcut noi de un an de zile? Am adoptat o directivă, cea a antiterorismului, care prevede și protecția victimelor și infracțiuni comune pentru statele membre în ceea ce privește terorismul, am întărit - am adoptat cel puțin - am modificat Regulamentul Schengen pentru întărirea granițelor externe ale Uniunii și alte câteva legislații. Este adevărat că s-a întărit și cooperarea între statele membre: acum se transmit mai multe date în bazele de date de către statele membre. Da, suntem responsabili, noi suntem responsabili cu toții și cu statele membre dacă se mai pierd vieți omenești din cauza noastră. Nu trebuie să mai pierdem timpul. Implementarea acestor măsuri este esențială. Bazele de date trebuie să funcționeze, să vorbească între ele și să fie pline de date corecte, complete de la statele membre.

 
  
MPphoto
 

  Michał Boni (PPE). – Mr President, we need to remember all the victims of the terrorist attacks and we have to counteract. The key dimension of the security strategy is prevention. We can prevent only by working together and exchanging information on time. For this, the will of the Member States and law enforcement officers is crucial, the will to share information on demand, but also on their own initiative, information that might be needed somewhere else. It requires technological common capacity and interoperability – not fragmentation related to the different countries’ systems.

A model of obligatory sharing of information among law enforcement [bodies] in real time, with coordination at the European level, is necessary. More sharing of data is useful. Maybe we should think of a single holistic framework that would make it possible to share information more efficiently and much faster. A new architecture for data exchange systems is necessary. It is key to find financial resources, European and national, for this purpose. We do not need to collect more data, but to make sure that the data are used more efficiently, that the police officer in the field will get the information when it is necessary and will be able to use it.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señor presidente, comisario de Unión de la Seguridad, Julian King. Todos recordamos perfectamente dónde nos encontrábamos hace un año, cuando estallaron en Bruselas, en el aeropuerto y en el metro, las bombas, y desde entonces no acompañan el dolor y el compromiso de solidaridad infinita con las víctimas y con sus familias.

La amenaza terrorista es un problema real, pero eso no quiere decir que las respuestas dadas desde entonces hayan ido siempre en la dirección correcta, ni que hayan sido suficientes. En la dirección equivocada fue la primera respuesta: suspender la libre circulación de personas, reestablecer fronteras interiores e incluso suspender Schengen. Porque aquellos terroristas que nos golpearon tan duramente no vinieron de fuera. Y continúa siendo insuficiente la protección especializada a las víctimas del terrorismo y, desde luego, es insuficiente la interoperabilidad de la información disponible.

Hemos avanzado en el Sistema de Información Schengen, no lo bastante para construir una verdadera comunidad de información y de inteligencia europea. Tampoco hemos avanzado bastante en la prevención de la radicalización del yihadismo en las cárceles y en las redes ni, por supuesto, en la identificación de las fuentes de financiación. Porque queremos endurecer la Directiva relativa al blanqueo de capitales para rastrear las vías de financiación de la amenaza terrorista y de las armas de que disponen los terroristas, que no son ciertamente las armas de tenencia legal en la Unión Europea. Pero, sobre todo, hay que recuperar la lucha contra la desigualdad y la exclusión, la guetización del yihadismo, que está en las raíces profundas de la amenaza terrorista, y apostar por la paz en nuestro vecindario atormentado. Todo esto ha sido consecuencia de la austeridad…

(El presidente retira la palabra al orador)

 
  
MPphoto
 

  Anders Primdahl Vistisen (ECR). – Hr. formand! Det er nu et år siden med de frygtelige angreb i Bruxelles, men de var jo ikke enestående. Vi har desværre i det seneste år set en hel række af angreb, både her i Europa og andre steder, fra radikaliserede muslimer, som har angrebet de værdier, som vores samfund – frie samfund – bygger på. Og derfor er det også beklageligt, at EU – og særligt Europa-Parlamentet – snarere har været en hindring end en facilitator for at få igangsat et effektivt samarbejde omkring forskellige antiterrortiltag. Det var en skændsel, at det tog så lang tid at få PNR-forslaget igennem dette Parlament, igennem LIBE-udvalget. Det er ikke godt nok, at der ikke har været styr på de ydre grænser siden oprettelsen af Schengen og til i dag, og derfor er det også beklageligt, at Kommissionen og Parlamentet har sagt nej tak til Danmarks tilbud om at deltage i såvel PNR-registret som i Eurojust-samarbejdet. Hvis vi mener antiterrorindsatsen alvorligt, så skal vi altid sige ja, når folk frivilligt kommer og beder om at være med i samarbejdet, ikke sige nej tak!

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers (PPE). – Het is bijna een jaar geleden dat we opgeschrikt werden door de horror van de aanslagen in Brussel en die beelden zullen nooit van ons netvlies verdwijnen. Onze gedachten vandaag gaan dan ook eerst en vooral uit naar de slachtoffers en hun families, vrienden en geliefden.

Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd, dat merkte commissaris Avramopoulos terecht op. We hebben de PNR- richtlijn, de anti-terreurrichtlijn, we hebben de controles aan de buitengrenzen versterkt en ga zo maar door. Maar het gaat er niet alleen om dat we richtlijnen aannemen. Het gaat er vooral ook om dat die richtlijnen een meerwaarde betekenen in de praktijk. Ik maak me wat dat betreft wel zorgen over het tempo waarmee deze richtlijnen geïmplementeerd worden. Als ik zie dat maar zes lidstaten de PNR-richtlijn hebben geïmplementeerd, dan maak ik mij daar zorgen over. We kunnen niet een wet tekenen en achterover leunen. We zullen actief moeten optreden, ook in de lidstaten, om dat in de praktijk te brengen.

Tot slot, we hebben het over de buitengrenzen gehad, maar ik wil toch ook even aandacht vragen voor de binnengrenzen. Ik kom uit een prachtige grensprovincie. In mijn provincie Limburg hebben we meer grenzen met Duitsland en België dan met Nederland en ik ben er als geen ander voorstander van om die grenzen open te houden, maar we moeten niet naïef zijn. We hebben die binnengrenzen afgeschaft, maar criminele organisaties, mensenhandelaars en ook terroristen weten die grenzen nog steeds te vinden en te gebruiken. We zullen een manier moeten vinden om ook aan die binnengrenzen in Europa met technologische innovaties, met camera's, met scans, waakzaam te blijven en controles uit te voeren. Ik zou graag van u, commissaris King, willen horen hoe u daartegenover staat om inderdaad die mogelijkheden van controles, ook aan de binnengrenzen, via digitale middelen te verbeteren.

 
  
MPphoto
 

  Péter Niedermüller (S&D). – Elnök Úr! Amikor a párizsi, brüsszeli vagy berlini merényletekre gondolunk, akkor mindenek előtt az áldozatokra gondolunk. Az ő értelmetlen haláluk kötelez bennünket arra, hogy számba vegyük, mit kell tennünk az európai polgárok biztonsága érdekében. Elsősorban azt kell belátnunk, hogy a terrorizmust csak kerítésekkel, falakkal, egyre szigorúbb törvényekkel, újabb és újabb bizottságokkal nem lehet feltartóztatni. Másfajta gondolkodásra, másfajta megközelítésre van szükség. Azt a kérdést kell feltennünk, hogy az egykori bevándorlók itt, Európában felnőtt utódai miért fordulnak szembe Európával, az európai értékekkel, miért radikalizálódnak.

De választ kell adnunk arra is, hogy hetven évvel a második világháború után hogyan virulhatnak neonáci csoportok Európában, és hogyan válhat a reményt vesztett munkásosztálybeli fiatalok egy része az erőszakos rasszizmus hívévé. Ma nincs fontosabb feladatunk, mint a radikalizáció megállítása. Ezt pedig csak közös európai programmal lehet megtenni. Olyan programmal, amely hatékonyan segíti a társadalmi integrációt, jövőt, perspektívát, boldogulást, szociális biztonságot kínál mindenkinek. Ha meg akarjuk állítani a radikalizációt, ha meg akarjuk előzni az újabb terroristatámadásokat, akkor olyan programokat kell létrehoznunk, amelyek segítségével visszahozhatjuk, megnyerhetjük azokat a fiatalokat, akik a társadalom peremére szorulva radikális eszmékhez fordultak. Ha erre nem leszünk képesek, akkor nincs miért beszélnünk biztonságról és terrorizmus elleni harcról.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – Mr President, next week will mark the first anniversary of the Brussels terrorist bombings. 32 innocent civilians were killed on the streets of Brussels, and around Parliament we are all too familiar now with the army’s presence and regular patrols of the police that followed those attacks. It is a reminder to us all in Europe of the challenges that our societies face as we seek to prevent radicalisation of our young people. Of the five terrorists, four were Belgians and a fifth was a Swede. These attacks illustrate the importance of intelligence—sharing mechanisms to fight cross—border crime and terrorism that develops within the EU. Whether this is the Passenger Name Records, the Prüm Convention, the European Criminal Records Information System (ECRIS), the European Arrest Warrant (EAW) or the Schengen Information System. These are all vital to providing security and protecting our citizens. As my country seeks to leave the European Union, I believe it is of utmost importance that the UK stays as plugged—in as possible to all of these programmes, and that security cannot be a bargaining chip but instead be settled as a top priority early on in the Brexit negotiations.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). – Senhor Presidente, Senhor Presidente do Conselho, Senhor Comissário King, há um ano, a barbárie tocou Bruxelas. Antes tinha sido Paris e Copenhaga e depois viria a ser Nice, Munique e Berlim. Nada justifica o terrorismo e o que importa é preveni-lo, porque nenhuma sanção contra os criminosos diminui o sofrimento das vítimas.

Repito o que várias vezes afirmei aqui: sempre aliámos à liberdade de circulação a segurança dos nossos cidadãos. São dois direitos fundamentais que temos o dever de proteger.

No último ano, reagimos a quente, tivemos avanços e recuos dos Estados—Membros, mas demos sem dúvida alguns passos importantes. Reforçámos a Europol, garantimos os direitos das vítimas, aumentámos os controlos nas fronteiras externas e atacámos a radicalização.

Contudo, como disse Roberta Metsola, podemos fazer mais e melhor. Sempre defendi a melhor utilização dos instrumentos que temos já no terreno, em vez de multiplicar os anúncios de novas medidas.

O sistema de Informação de Schengen é um exemplo paradigmático. O sistema mais utilizado pelas polícias permanece com o seu potencial ainda por cumprir. Mas, em breve, a revisão da sua base legal permitirá disponibilizar melhor informação às autoridades competentes.

Esta é a mensagem que quero sublinhar hoje, aqui. No combate ao terrorismo, é essencial confiança mútua, mais cooperação e melhor informação. Esse deve ser o nosso foco no trabalho que temos pela frente.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). – Gospodine predsjedniče, teroristički udari na Bruxelles ostavili su ozbiljne sigurnosne, političke i psihološke posljedice. Prošlogodišnji napadi nisu izazvali samo masovno stradanje i razaranje, nego su bili i politička poruka jer Bruxelles je glavni grad Europske unije, sjedište NATO-a, ali je istodobno u sigurnosnom smislu prepoznat kao meki trbuh Europe.

Napadi, nažalost, nisu stali. Ponovili su se u Nici i Berlinu. Gotovo svakodnevno čitamo o napadima spriječenim u zadnji tren. Terorizam u Europi još djeluje, što ne možemo i ne smijemo ignorirati. Europa je, osim sa sigurnosnom krizom, suočena i s problemima vojno-sigurnosne kao i političko-socijalne naravi. Trebamo se konačno uhvatiti u koštac s pogoršanjem općeg sigurnosnog stanja unutar i izvan naših granica. Prije svega pomažući zemljama članicama da bolje surađuju i razmjenjuju podatke, ali i stabilizirajući konfliktne političke zajednice u susjedstvu.

Okolnosti su danas takve da moramo dogovoriti znatno ozbiljniju suradnju u području obrane. Sigurnost i obrana ne smiju ostati najslabije karike europskih integracija jer neuspjeh da građanima pružimo sigurnost izazvat će daljnje udaljavanje od europskog projekta.

Prije godinu dana Bruxelles je bio potpuno zatvoren grad. Od tada sve se više javlja dilema hoće li Europska unija uspjeti održati otvorenost kao jednu od svojih temeljnih vrijednosti ili će postupno kliziti u stanje „tvrđave Europe”. Bojim se da bi mnogi današnji europski političari na ovo pitanje dali brzoplete odgovore.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). – Mr President, it is hard to believe that we are one year on from that terrorist attack in Brussels that morning, when it came to the heart of Europe. These attacks were carried out at a time of the day when they were designed to cause maximum harm, damage and mayhem. The thing that we always have to consider on occasions like this is what the families of the victims and those who have survived are probably going through as they relive that memory.

I certainly welcome what the Commissioner is going to do on money laundering, drugs and areas like that because this is, to a large extent, what many terrorists use to actively fund their programmes. Certainly, violence and terror can never be justified nor used as an argument to achieve anything. I listen to a lot of comments, but I will leave you with one thought and that is that the victims are more important than the victim-makers.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). – Monsieur le Président, je tiens tout d’abord à saluer les progrès accomplis cette dernière année en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Il s’agit de questions essentielles: harmonisation des législations européennes, renforcement des contrôles aux frontières extérieures, échange d’informations ou encore lutte contre la propagande terroriste. Bien entendu, le chemin est encore long.

La nouvelle directive sur le terrorisme, que nous avons adoptée le mois dernier, est une étape importante. Nous sommes en train de créer un cadre juridique commun, mais aussi et surtout une culture commune. Établir une confiance entre nos différents services de renseignement ne se fera pas du jour au lendemain, mais l’idée qu’une lutte européenne représente une véritable plus-value est en train de s’installer.

Dans ce sens, je tiens à soutenir la mise en place d’une commission parlementaire sur le terrorisme, car elle serait une plateforme de dialogue extrêmement utile. Nos pratiques ne sont pas toujours similaires, mais notre objectif reste le même: la protection des citoyens européens. La priorité absolue est l’interopérabilité des fichiers, car ne nous pouvons plus nous permettre que des terroristes connus des services de renseignement passent entre les mailles du filet.

Enfin, il ne faut surtout pas négliger le lien entre sécurité interne et externe. Un système interne de lutte contre le terrorisme, aussi parfait soit-il, ne sera véritablement efficace que si notre voisinage est stable. Un engagement fort de l’Union dans la gestion de conflits dans notre voisinage est donc une partie intégrante de la lutte anti-terroriste.

 
  
  

PRÉSIDENCE: Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy (S&D). – Madame la Présidente, aujourd’hui nous pensons tout particulièrement aux victimes de Bruxelles et d’ailleurs. Ces attentats tragiques nous ont montré la nécessité d’une coopération plus étroite, plus d’Europe, plus de solidarité.

L’agenda européen en matière de sécurité est une étape nécessaire vers la création d’un espace européen de sécurité intérieure et tous les acteurs doivent jouer leur rôle pour veiller à ce que l’Union fasse tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la sécurité des citoyens. Et, force est de constater que les engagements pris par les États membres doivent encore être traduits en actes concrets.

Le Parlement s’investit considérablement dans la lutte contre le terrorisme et s’assure que l’équilibre fragile entre la sécurité et le respect des libertés est respecté. L’un ne va pas sans l’autre.

C’est pourquoi, pour nous, l’idée de créer une commission d’enquête sur le terrorisme n’est pas acceptable. Le renforcement de la sécurité ne doit pas se faire aux dépens des libertés.

Je voudrais conclure par les mots de Jens Stoltenberg, premier ministre norvégien lors des attentats sur l’île d’Utøya en 2011: «Nous allons répondre à la terreur par plus de démocratie, plus d’ouverture et de tolérance».

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospođo predsjednice, nakon posljednjih terorističkih napada u Belgiji, Njemačkoj i Francuskoj te niza onih koji su u posljednji trenutak spriječeni od strane obavještajne zajednice i snaga reda, mislim da je i više nego očito kako postoji problem koji je puno više od povremene manifestacije ludila pojedinaca.

Na našem se teritoriju protiv nas bore fanatični vojnici nepriznatog zločinačkog entiteta poznatog pod nazivom Islamska država. Htjeli mi to priznati ili ne, Europa je u ratu i to na vlastitom tlu, a to traži i određene mjere kako bismo zajamčili sigurnost naših građana.

Sigurnosne službe, policije i vojske država članica trebaju još intenzivnije surađivati i razmjenjivati informacije, pogotovo o povratnicima s bliskoistočnih ratišta koji predstavljaju posebnu prijetnju.

Iako je riječ o građanima Unije, oni su svjesno i bez prisile izabrali zločinačku stranu i borili se protiv svega što ova Zajednica predstavlja pa u skladu s tim trebaju biti i tretirani.

 
  
MPphoto
 

  Arnaud Danjean (PPE). – Madame la Présidente, je m'associe bien évidemment à l'hommage rendu aux victimes des attentats de Bruxelles, dont nous allons commémorer l'anniversaire dans quelques jours, et je salue les actions entreprises par la Commission européenne dans un domaine – la sécurité intérieure et l'antiterrorisme – dans lequel ses compétences sont, rappelons-le, limitées par rapport à celles des États membres.

Permettez-moi de parler de deux autres attentats qui ont eu lieu également au mois de mars: mars 2004, à Madrid, un attentat qui reste à ce jour l'attentat islamiste le plus meurtrier sur le sol européen, et mars 2012, à Montauban et à Toulouse, où Mohamed Merah a assassiné des militaires français et des enfants juifs. Il se trouve que ces actions ont marqué historiquement le retour du terrorisme djihadiste sur le sol européen, et il se trouve qu'à chacune de ces étapes historiques, le phénomène n'avait pas été anticipé et avait même été sous-évalué.

On a donc beaucoup parlé aujourd'hui et, lors de notre dernier débat en plénière sur la directive, des dispositifs concrets de lutte antiterroriste et je voudrais insister sur la dimension de l'anticipation et de l'analyse stratégique, car c'est une donnée fondamentale pour prévenir la plasticité du terrorisme, qui va frapper des lieux qui, jusqu'alors, avaient été épargnés et qui va réactiver des réseaux qui n’ont pas encore été identifiés jusqu’à présent.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). – Pani Przewodnicząca! Większość obywateli Unii Europejskiej jako jeden z najważniejszych atrybutów tej organizacji określa bezpieczeństwo. Poczucie bezpieczeństwa zostało poważnie zachwiane po atakach terrorystycznych w Paryżu i w Brukseli. Komisarz odpowiedzialny za agendę bezpieczeństwa twierdził w ubiegłym roku, że terroryści nie atakują określonego państwa członkowskiego, lecz ich ataki wymierzone są w nasz sposób życia. Jest to w połowie prawdą, gdyż celem ataków w Brukseli było również państwo belgijskie, którego funkcjonariusze zaangażowali się w zwalczanie terroryzmu. Każdy kraj podejmujący walkę z terroryzmem musi takie niebezpieczeństwo brać pod uwagę. Moim zdaniem w dobrym kierunku idą rozporządzenia w sprawie danych dotyczących przelotu pasażerów. Wątpliwości budzi jednak dyrektywa w sprawie broni palnej, która – jak się okazuje – uderza w kolekcjonerów broni i strzelców sportowych, a nie w terrorystów.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – Señora presidenta, el terrorismo es un fenómeno global que intenta destruir nuestras sociedades. Por eso, el espacio de libertad seguridad y justicia que queremos constituir no puede convertirse en una patente de corso para que se cuele por él libremente el terrorismo.

Creo que es importante subrayar que cuatro mil ciudadanos de la Unión Europea han integrado organizaciones terroristas en países como Siria e Irak. Y creo, señor comisario, que debemos aprovechar el hecho de que el 82 % de los ciudadanos de la Unión Europea pide una mayor implicación de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo en dos vertientes: en la dimensión interna, es decir, a través de la Agenda Europea de Seguridad, y buscando, también, la cooperación entre Estados miembros y países terceros en el ámbito de evitar que los jóvenes europeos se radicalicen en internet, en el ámbito de la financiación y el blanqueo de dinero y en el ámbito de la prevención y el control, señor comisario, y en lo que se refiere a todas las campañas de comunicación, poniendo el acento ―y termino, señora presidenta― en lo esencial, que es el factor humano, el hombre.

Y, sobre todo, quiero recordar a las víctimas, que piden memoria, dignidad y justicia.

 
  
MPphoto
 

  Julian King, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, I thank you for this very rich debate. The last two years in particular have been marked by too many attacks and by too many victims. Our thoughts go out to them and to their loved ones. As Minister Borg said, last weekend we were with some of those victims, including some of the victims of the Brussels attacks, I was struck again – as I am each time I have the privilege of meeting victims – by their bravery and by the power of their testimony.

However, on this occasion I was also struck by the welcome that they gave to the just-adopted Counter-Terrorism Directive, and, in particular, to the elements – not least those introduced by this House and reinforced by this House – on the rights of victims. They welcomed the fact that we were requiring Member States to make sure that victims have access to the support they need not only immediately after an attack, but also for as long as necessary thereafter. That was an important piece of work that we did together.

These attacks across Europe display a common factor: many aspects of their preparation and execution are transnational. As a number of you have said, that is why it is so important that we work together to ensure the most appropriate response and increase our collective resilience. I would like to salute the commitment that this House has shown on security dossiers over the recent discussions. It is crucial that we maintain this momentum and continue to work for their rapid and effective implementation. As many of you have said, we have done a lot, but there is still a lot to do.

Many of you have mentioned the importance of information-sharing. As we discussed in plenary last month, I believe we are moving in the right direction; there is a clear increase in the use by Member States of the Schengen Information System and the Europol information system, but there is still a long way to go. I hope that this House will move quickly now to support the proposals that we have brought forward for the reform of the Schengen Information System, including, for the first time, a provision to oblige Member States to share information on terrorism. Step by step, we need to continue our work to build trust.

Improving information exchange is also at the heart of our work on interoperability that a number of you have mentioned. Overcoming the current shortcomings in information management is a key priority for the Commission. The process we initiated last year, with the strategy presented in April and the High Level Working Group, will allow us to address these shortcomings in an inclusive and transparent way with you here and with the Council. The Group will present a final report in early May, and that will be a basis for further discussions with Parliament and the Council to look at how best to take this work forward.

A number of you have also underlined the importance of operational police cooperation. The Commission has encouraged Member States to make use of the possibility of carrying out police checks in internal border areas. At the same time, and in answer to one of your colleagues, we are considering practical steps to strengthen police cooperation across internal borders. Our objective is to enhance security within the Schengen area, including internal border areas, as part of the work that we are doing to use Schengen to get back to the normal functioning of Schengen. But we will not defeat terrorism with databases and legal frameworks alone.

We also need to continue our work, as many of you underlined, on implementation. We need to tackle radicalisation online and in our communities and prevent the hatemongers from inciting people, often young people, to go down the route of violence. We also need to continue to build our collective resilience and starve the terrorists, and others who seek to do us harm, of the means they use, whether that is arms, explosives or funding.

As has been mentioned, while we are focusing on the threats related to terrorism today, quite properly we should not lose sight of the continuing work that we are doing to reinforce our security against serious and organised crime and the threats that come from cyber criminals and others who operate in cyberspace. In all of these challenges, there are no quick fixes. We need to continue to work to ensure the security of European citizens, recognising that this is a long-term challenge requiring the engagement of all of us. For our part, the Commission will continue our efforts to build an effective and sustainable Security Union, and I sincerely hope that we can continue to count on your support in this work.

 
  
MPphoto
 

  Ian Borg, President fil-Kariga tal-Kunsill. – Madame Chair, ikolli ngħid illi din hija t-tielet darba li qiegħed hawnhekk fil-plenarja imma naħseb illi dan kien l-iktar dibattitu profond li assistejt għalih u jfakkarna fit-traġedja li seħħet sena ilu, traġedja li kif irreferew għaliha bosta mill-Onorevoli Membri misset litteralment il-qalba tal-Unjoni Ewropea.

Niftakar kien kmieni filgħodu u malli rċevejna l-aħbar, anke aħna, kellna uffiċjal mir-rappreżentanza permanenti tagħna li flimkien mal-mara u mat-tarbija li kienu qed jistennew kienu propju hemmhekk fl-ajruport. Kien weġġa’ gravement, ċempiltlu, tisma’ l-biki, tisma’ t-terrur ta’ dawk kollha fl-ajruport sakemm dawk li kienu qed jagħtu l-ewwel għajnuna ħadulu l-mowbajl u għal ftit sigħat ma kellniex aktar kuntatti miegħu. L-uffiċjal li għandi bilqiegħda maġenbi llum kien kważi wasal fl-ajurport sabiex jissieħeb magħhom għal dik il-holiday li eventwalment qatt ma saret.

U allura dawn in-nies illi salvaw, u wisq iktar lil dawk illi m’għadhomx magħna, mhux biss infakkruhom, imma kif għamilna llum, djalogu kostruttiv, inkomplu naħdmu sabiex intejbu s-sigurtà taċ-ċittadini tagħna u nqumu għall-aspettattivi li huma għandhom, jiġifieri, illi nerġgħu noffru dak il-kontinent sigur, f’atmosfera ta’ paċi, għalkemm l-isfida hija kbira u wħud mill-Membri, anzi, il-maġġorparti assoluta tal-Membri kkontribwixxew ukoll fid-diskussjoni u rreaġġixxew għal dawk anke d-dikjarazzjonijiet illi għamlet kemm il-Kummissjoni kif ukoll, jien għan-nom tal-Kunsill, fuq il-ħidma li saret, inkluż mal-Parlament Ewropew u matul l-aħħar sena.

Niġġieldu t-terroriżmu, nipprevjenu r-radikalizzazzjoni u jkollna soċjetajiet aktar reżiljenti, jirrikjedu wkoll approċċ aktar fit-tul u jien konvint illi b’rieda soda, kemm l-istituzzjonijiet kif ukoll mill-Membri Stati, inkunu nistgħu nilħqu dak il-bilanċ sensittiv illi rridu naslu għalih bejn, illi ovvjament noffru s-sigurtà liċ-ċittadini tagħna, u fl-istess ħin, nikkonservaw il-libertajiet illi joffru t-trattati, kif ukoll, anke l-istat tad-dritt. U kien hemm referenza għal diversi għodod illi jistgħu jintużaw b’mod partikolari, iċ-ċavetta sabiex niġġieldu t-terroriżmu b’mod effettiv billi jkollna dik l-informazzjoni fejn tidentifika n-netwerks terroristiċi u allura jkunu jistgħu jitħarbtu fil-ħin il-pjanijiet tagħhom kif ukoll jiġu indirizzati immedjatament.

U jien konvint illi anke permezz tas-sistemi illi jkunu interoperabbli jista’ jkollna modi oħra effettivi sabiex nikkontribwixxu għall-ġlieda kontra t-terroriżmu u jkollna dik is-sigurtà interna illi aħna lkoll naspiraw.

Grazzi ħafna ta’ din l-opportunità għaliex, għal darba oħra nerġa’ ngħid, kien wieħed mill-aktar dibattiti interessanti u li kien hemm sentiment ta’ ottimiżmu u, fl-istess ħin, ir-rieda sabiex inkompli naħdmu ’l quddiem f’dan ir-rigward.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. – Sinds 22 maart 2016, de zwarte dag waarop tweeëndertig mensen in Zaventem en Maalbeek op laffe wijze werden vermoord, zijn cruciale stappen gezet in de aanpak en het voorkomen van terreur. Dat is de beste manier waarop we ons respect voor de slachtoffers en nabestaanden kunnen tonen. Met de richtlijn terrorismebestrijding, die vorige maand werd aangenomen, is een cruciale stap gezet in het opvoeren van de gezamenlijke aanpak van Syriëstrijders, de terreurnetwerken en het droogleggen van hun geldstromen. Cruciaal is de veel nauwere samenwerking en gegevensuitwisseling tussen nationale inlichtingen- en politiediensten, die voortaan verplicht onderling automatisch informatie moeten uitwisselen bij het opsporen van terroristische activiteiten en met Europol informatie over verdachte en veroordeelde terroristen moeten delen. Ook een sluitende buitengrensbewaking is essentieel om de binnenlandse veiligheid op te voeren. Samen met de uitrol van de Europese grens- en kustwacht moeten alle lidstaten voortaan systematische controles uitvoeren aan de Europese buitengrenzen en de passagiersgegevens van vluchten binnen de Unie uitwisselen, het zogenaamde PNR. Het is duidelijk dat de meest doeltreffende aanpak er een is van opgedreven Europese samenwerking in de aanpak en met name het voorkomen van terreur. Dat is een hoofdopdracht voor Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. – Az egy évvel ezelőtti brüsszeli események döbbentettek rá mindannyiunkat, hogy ilyen szörnyűségek bármelyikünkkel bármikor megtörténhetnek. Nyilvánvalóvá tették, hogy nem élvezhetjük szabadságunkat biztonság nélkül. Ezek az események keményebbé, összehangoltabbá tették ugyan uniós politikánkat a terrorellenes küzdelem terén, de az elmúlt időszak újabb történései (lásd Németország) ismételten figyelmeztetnek. A nyitott kapuk politikáját kihasználják radikalizált csoportok, beszivárognak Európába, visszaélnek a menekültügyi rendszer kiskapuival, a kérések elbírálásának várakozási idejével. Ezért szükséges a menekültstátuszra valóban jogosultak még a schengeni határokon történő szétválasztása, amit a magyar kormány az új törvényével megcélzott.

Az Europol egy múlt heti jelentése szerint több mint 5000 nemzetközi szervezett bűnözői csoport működik az EU-ban jelenleg is, ez nemhogy csökkenést, hanem jelentős növekedést mutat a 2013-as adatokhoz képest. Ezek a nemzetközi bűnözői csoportok mind jobban összefonódnak a kézifegyverek csempészetéhez és a migrációhoz kapcsolódó bűncselekményekkel, mint az embercsempészet és az okirat-hamisítás. Csak egy módon lehet kontinensünk biztonságát garantálni és egyben leszámolni az embercsempészekkel, hogyha a gazdasági bevándorlókat már az Európai Unió területén kívül szétválasztjuk a valódi menekültektől és senkit nem engedünk ellenőrizetlenül belépni Európába területére. Tudnunk kell kik lépnek be országaink területére, hogy milyen szándékkal teszik azt, csak ily módon lehet elkerülni egy újabb szerencsétlenséget. Saját állampolgáraink biztonságát kell az első helyre helyeznünk!

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. – Un año después de los atentados en Bruselas conviene hacer balance del avance de la Agenda Europea de Seguridad. Como el PE señala, nuestras prioridades deben ser la mejora del intercambio de información, la lucha contra la financiación del terrorismo, evitar la radicalización, también en las cárceles y en la red, y reforzar las fronteras exteriores de la UE. En los últimos doce meses la UE ha aprobado la Directiva sobre uso el registro de datos de pasajeros (PNR), nuevas reglas contra el terrorismo y controles obligatorios a todos aquellos que cruzan las fronteras exteriores de la Unión. Hay otras iniciativas en tramitación, como la revisión del Sistema de Información de Schengen y del Sistema de Información sobre datos criminales, así como la puesta en marcha de un nuevo mecanismo de autorización para los viajeros que entran a la UE sin visado. Además los socialistas insistimos en cuestiones de las que no se habla tanto, como la necesidad de atacar las causas profundas del terrorismo primando la integración, la educación y la lucha contra el blanqueo de capitales que contribuye a financiar el terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. – On 22 March, we will be commemorating the first anniversary of the Brussels attacks, which are still so vivid in our memories. We remember and honour those who died unnecessarily – innocent citizens. We remember and recognise the suffering of their families, and the survivors of the attacks. The world is facing extremely aggressive terrorist organisations dedicated to killing people, disseminating fear, undermining democratic modern societies and threatening peoples’ lives, liberty, equality and fraternity.

Terrorist organisations are becoming more trans-national, logistically well organised and well-funded, designed to instil fear and disrupt the normal functioning of our society. And I have to say that to a certain degree they have succeeded. After last year’s terrorist attacks in different European countries, people are petrified and no longer able to feel safe in their own country.

Therefore, it came as no surprise to me that more than 80% of European citizens have chosen the fight against terrorism and radicalisation as Europe’s number one top priority, believing that more common EU action is required in the fight against terrorism. We need to reinforce actions and measures at European and national levels to cover every aspect of this hideous crime, from prevention to protection and prosecution.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. – Majdnem egy évvel ezelőtt, hogy a brüsszeli repteret és metrót szörnyű terrortámadás érte. A kialakult helyzetre reagálva az EPP 10 prioritást állított fel. Ez az intézkedéscsomag csupa olyan eszközt tartalmaz, melyek segítségével a jövőben képesek lehetünk hasonló támadásokat megfékezni. A prioritásokból hatot már sikerült elérnünk, így például elindult az utasadat-nyilvántartás, valamint megerősödött az EU külső határainak védelme, bevezetésre kerültek a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére szolgáló intézkedések, új stratégia készült a radikalizálódás ellen és a terrorizmus áldozatainak támogatása érdekében. A munka folytatódik, a cél pedig Európa biztonsága, ahol a polgárok szabadon és félelem nélkül élhetnek. Bízom benne, hogy a további négy prioritást is hasonló gyorsasággal és egyetértéssel sikerül majd elfogadnunk.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), in writing. – Evaluating the state of security in Europe is welcome, but reduced levels of illegal migration and a temporary reduction of the fighting intensity in Syria do not represent a definite improvement. On top of the attention we pay to common threats like terrorism, illegal migration, cyber, etc., we should also address a longer and deeper time to threats posed by, for instance, the deepening of social polarisation, enlarging the gap between Brussels and the EU peoples, which is aggressively exploited by populists internally, and adversaries eternally. After Brexit, what the EU needs is more unity, not disunity.

Still, it is precisely now that the concept of a ‘multi-speed Europe’ has been launched, adding to the divisions already existing in Europe. The current troubles, which western European leaders complain about, were not generated by enlargement, as further integration has not been prevented by the new members; still, these leaders indicate that dividing Europe between ‘core’ and ‘periphery’ would be the absolute panacea for all current challenges. Has anybody asked what would be the signal sent by such internal divisions to the adversaries of the EU, or what would be the impact on the credibility of the ENP and the EP in the eyes of those outside the ‘periphery’?

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. – Acum un an, la doar câteva luni după atentatele de la Paris, în Belgia aveau loc cele mai sângeroase atacuri teroriste din istoria acestei țări. Au urmat apoi cele de la Nisa și Berlin, toate fiind lovituri dure pentru o Europă clădită pe ideea de pace. Noua realitate cu care ne confruntăm este una marcată de volatilitate geopolitică și de radicalizare a unor curente politice ostile valorilor promovate de către Europa, ceea ce se traduce în consecințe mai grave decât putem estima la prima vedere.

În acest context, avem nevoie de o Strategie Europeană de Apărare și Securitate care să contribuie la aplanarea conflictelor din imediata vecinătate a Uniunii și care să ofere cetățenilor noștri sentimentul că sunt în siguranță, fără a le fi îngrădite drepturile. Țările UE trebuie să accelereze colaborarea în combaterea terorismului, a violenței și a radicalizării, în direcția creării unor organisme europene investite cu puteri de decizie în aceste chestiuni, dar și a unei armate europene capabile să apere cetățenii noștri în cazul unor noi agresiuni. Propunerea făcută de Comisia Juncker acum un an este binevenită, dar trebui să fim și mai ambițioși, mai ales acolo unde o acțiune la nivel de Uniune poate aduce valoare adăugată.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη ( PPE), γραπτώς. – Ένα χρόνο μετά τις αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες και υπό τη σκιά της αυξανόμενης τρομοκρατικής απειλής στην Ευρώπη, η ασφάλεια συγκαταλέγεται στις κύριες ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών. Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα της σύγχρονης τρομοκρατίας, το φαινόμενο δεν αντιμετωπίζεται μεμονωμένα παρά μόνο με αγαστή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών αλλά και της ΕΕ με τους διεθνείς εταίρους της και τις γειτονικές χώρες. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί στο πλαίσιο της ανανεωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια είναι σημαντική: αυστηροποίηση των κανόνων κατά των οικονομικών πόρων της τρομοκρατίας, ίδρυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής για την καλύτερη φύλαξη των εξωτερικών μας συνόρων, ενίσχυση των ευρωπαϊκών υπηρεσιών ασφαλείας (Europol, Eurojust) και καθιέρωση, κατόπιν έντονων διαπραγματεύσεων, της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων με τις καταστάσεις ονομάτων των επιβατών (EU-PNR). Εντούτοις, ο δρόμος παραμένει ακόμα μακρύς έως ότου επιτύχουμε την Ένωση Ασφαλείας, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο Junker. Η διαδικτυακή τρομοκρατία παραμένει ανεξέλεγκτη, διότι υστερούμε ακόμα σε νομοθετικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των βάσεων δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ χρειαζόμαστε επιπλέον μέτρα για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγησης πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις. Η οικοδόμηση μίας ανοικτής και ασφαλούς Ευρώπης είναι το ζητούμενο και πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο με τη σύμπραξη όλων μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Zemke (S&D), na piśmie. – Zamachy w Brukseli, rok temu, potwierdziły niestety fakt, że terroryści są skuteczni i coraz bardziej bezwzględni. Potwierdziły także, że Belgia jest krajem, z którego wywodzi się wielu terrorystów w Europie, którzy do niej wracają i mają tutaj zaplecze logistyczne. Władze Belgii, a także Unia Europejska podjęły w tej sytuacji szereg inicjatyw, które mają przeciwdziałać zagrożeniu terrorystycznemu. Warto przypomnieć, że obywatele UE sprawdzani są obecnie w bazach danych za każdym razem, gdy przekraczają granicę Unii. Od kilku miesięcy działa także Europejskie Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu, które mieści się w Hadze – w siedzibie głównej Europolu. Zaostrzono także przepisy w sprawach finansowania terroryzmu. Służby w państwach członkowskich skuteczniej likwidują różne publikacje, w tym strony internetowe nawołujące do zamachów. To tylko kilka przykładów z szerokiej palety działań antyterrorystycznych. Moim zdaniem, kluczową sprawą dzisiaj jest ocena efektywności działań w ostatnim roku, które mają przeciwdziałać zagrożeniom terrorystycznym. Gdyby nowe instrumenty nie były dostatecznie skuteczne, trzeba rozważyć nowe. Terroryści muszą mieć jasność, że UE i poszczególne państwa będą z nimi walczyły w zdecydowany sposób.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου