Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0059(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0141/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0141/2015

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/03/2017 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Συζητήσεις
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

14. Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  La Présidente. – L’ordre du jour appelle le débat sur le rapport de Iuliu Winkler, au nom de la commission du commerce international, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un mécanisme européen d'autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement, pour les importateurs responsables d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or originaires de zones de conflit ou à haut risque (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)) (A8-0141/2015).

 
  
MPphoto
 

  Iuliu Winkler, rapporteur. – Madam President, looking back at our common endeavour to get an efficient and workable Conflict Minerals Regulation fulfilling the European Parliament mandate as it was adopted in this House, we have been quite successful. First, we have been able to speak with one voice and, second, we have been able to achieve the majority of Parliament’s objectives.

The vicious circle has now been broken. The importers of tin, tantalum, tungsten and gold will have to carry out mandatory due diligence in order to check their suppliers and prevent armed rebels or human rights violations being financed by illegal revenue. The interests of communities and people caught in wars and conflict were our priority. The new regulation has the power to improve reality on the ground in conflict areas. We followed two principles in our work: first to help the people affected by illegal mining and trade conducted by armed groups and, second, to increase the responsibility of all stakeholders, including European industry, in a common effort towards transparency.

The recognition of due diligence schemes proposed by industry associations and responsible sourcing partnerships has become the central element of the regulation. All industry initiatives have to fully comply with the international OECD due diligence guidelines elaborated to help companies respect human rights and avoid contributing to conflict financing. It is important that all companies, including those from downstream in the supply chain whose products contain 3TG, will be encouraged to monitor their sources. Compulsory checks for the importers will ensure that minerals or metals sold on the European market are not used to illegally finance conflicts, particularly in mineral-rich countries affected by conflicts or war.

Educating the stakeholders and achieving long-term sustainable effects is only possible through an approach based on shared responsibility. The regulation proposed to you today will be very important in creating good premises for more prosperity in the conflict areas, and this will lead to more stability. Stability in Africa and all other conflict areas means fewer migration flows to the European Union.

To protect SMEs and to minimise bureaucracy and red tape, the regulation offers an exemption for the smallest importers, based on a threshold system designed to cover at least 95% of all imports to the European Union. Through delegated acts Parliament will be able to keep control of the implementation. Parliament also ensured that the Commission will regularly report on the accompanying measures meant to make the regulation more effective. Our aim was to create an efficient and workable regulation and we fully succeeded. Now we will carefully monitor the update by the European companies and, if necessary, we will adjust the system, making use of the powerful review clause included in the provisions of the regulation.

Finally I wish to express my sincerest thanks to all the shadow rapporteurs, the negotiating team members, and all the experts, advisers and staff members involved in this highly technical and very complicated process. I would like to highlight the special support of Commissioner Cecilia Malmström, who personally attended all the negotiating sessions.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. – Madam President, I would also like to thank the rapporteur, Mr Winkler, and all the members and shadow rapporteurs of the Committee on International Trade and everybody involved in this. It has been a long work. We passed many hours together in trilogues, etc., but it has been worth it. Today we have a proposal that I hope you will endorse with a big majority tomorrow morning.

We have an ambitious and a workable instrument to eliminate conflict minerals from supply chains. It will contribute to addressing the challenges of conflict linked to natural resources, hardship of entire communities and human rights abuses that have for too long accompanied this kind of trade.

I am convinced that trade must be based on values, and the conflict mineral regulation is a key element in that approach. The global market-based trade in raw materials can provide a vital source of a stable income to the people and countries who need it the most, but that development needs to be sustainable. Therefore, transparent and responsible supply chains means revenues would not go into the hands of rebel groups but to investment in schools, in hospitals, supporting a well governed state underpinned by the rule of law. It can mean improving people’s lives from conflict and terror to opportunity and hope. It means encouraging the economic growth that helps the poorest regions grow sustainably. In short, this means doing what trade does best – not contributing to war and instability but delivering sustainable jobs and real opportunities.

The most obvious example of the conflict linked to minerals is around the great lakes of Africa. Millions have been killed, millions more injured since the first Congo war broke out some 20 years ago, but it is certainly not the only example, so that is why this regulation takes a global approach. The United Nations, the G-8, honourable Members of this House have called for an integrated approach combining trade, development and other policies. That is good. We need to use all the tools we have. And we have responded to your call. We have worked across the Commission services with the External Action Service, basing ourselves on the work done by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) as the main actor in this field, and the regulation you will vote on tomorrow is just one of the components of our action, and I would like to remind you of some of the others.

We are fully on track with the EUR 20 million development aid package announced in 2015, and this will include financial support via the OECD Secretariat, helping the responsible production of gold, peace-building and stabilisation in Central and West Africa. It will help assistance and training for those on the ground; it will help vulnerable women and children affected by the conflict; it will be a support for the International Conference for the great lakes region and a Dutch-led private-public European partnership for responsible minerals. It will help EU small and medium-sized and micro-enterprises to understand their due diligence on conflict minerals and, picking up on the very important suggestion by this House, we will also have the OECD due diligence guidance translated into all the EU official languages.

We are also reaching out to other governments to encourage them to source responsibly – this month to China and India, last month to the United Arab Emirates and many African countries including Burkina Faso, Democratic Republic of Congo, Ghana, Guinea, Ivory Coast, Nigeria, South Africa, Uganda, Zambia and the African Union. This is what I mean by shaping globalisation.

Unfortunately, some of the vibes we are picking up from Washington on this matter are not encouraging. We do not know yet for certain the approach by the new US administration, but this should certainly not alter our results. On the contrary, it underlines all the more the importance of European leadership here.

So thank you very much Madam President, thank you again Mr Winkler for your leadership on this, and thank you for your attention.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta, autor projektu opinii Komisji Rozwoju. – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Ja też składam gratulacje całemu zespołowi, który negocjował to porozumienie w imieniu Parlamentu Europejskiego, a szczególnie sprawozdawcy, koledze Winklerowi. Po długich i trudnych dyskusjach udało nam się osiągnąć porozumienie, które jest dużym sukcesem dla wszystkich trzech instytucji unijnych. Jako sprawozdawca opinii w Komisji Rozwoju uważam, że rozporządzenie to stanowi podwaliny dla skutecznego narzędzia umożliwiającego zerwanie związku pomiędzy konfliktami, łamaniem praw człowieka i naszym korzystaniem z dóbr codziennego użytku. Interesy społeczności, ludzi, którym wojny i konflikty niszczą życie, muszą być naszym priorytetem.

Zgodnie z rozporządzeniem weryfikacja należytej staranności zgodnie z wytycznymi OECD będzie obowiązkowa dla importerów cyny, wolframu, tantalu, złota i ich rud z obszarów konfliktowych i wysokiego ryzyka. O rozwiązaniach dla małych i średnich przedsiębiorstw sprawozdawca już mówił, ale sądzę, że ważne są również środki wspierające, towarzyszące (czyli accompanying measures)dla małych i średnich przedsiębiorstw czy dialog polityczny z krajami, w których ma miejsce wydobycie, jak i dyplomacja związana z surowcami i ich zagospodarowaniem.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Wenn man sich am Beispiel des Kongos anschaut, wie schlimm die Situation in Ländern ist, in denen Rohstoffe ausgebeutet werden, dann stellt man fest, dass wir bestimmt auch in der Europäischen Union Regulierungsbedarf haben. Wir wollen über diese Verordnung sicherstellen, dass möglichst keine Rohstoffe mehr in die Europäische Union hereinkommen, die auf der einen Seite mit dazu beitragen, bewaffnete Konflikte zu finanzieren, und auf der anderen Seite, wo die Arbeitnehmer unter wirklich untragbaren Zuständen – und das findet zum Beispiel im Kongo so statt – die Rohstoffe entsprechend freilegen müssen. Deswegen ist es gut, dass wir diese Verordnung machen. Aber wir sollten uns immer überlegen: Haben wir eine gute Absicht, oder wie stellen wir auch sicher, dass wir hinter eine gute Absicht dann auch eine gute Antwort stellen und mit einer guten Verordnung antworten?

Was zum Beispiel die Amerikaner mit dem Dodd Frank-Act erreicht haben, war gute Absicht, aber das Ergebnis ist nicht besonders toll. Viele Firmen in Amerika meiden im Moment beispielsweise den Kongo und beziehen von dort gar keine Rohstoffe mehr. Das heißt auch, die vielen Minen, die ordentlich und sauber arbeiten, teilweise die Familienbetriebe, die ordentlich und sauber arbeiten, haben keine Zukunftsperspektive mehr, mussten Aufträge abgeben. Das ist de facto ein Embargo gegen den Kongo gewesen.

Deswegen war uns sehr wichtig, dass wir die Regelung so machen, dass die Unternehmen dort eine Perspektive haben, dass die jungen Menschen dort Arbeitsplätze finden, dass wir eben genau kein Embargo machen, sondern dass wir die Unternehmen in Europa in die Lage versetzen, dann wirklich mit gutem Gewissen auch in diesem Land in Zukunft Rohstoffe kaufen zu können.

Deswegen ist mein Aufruf an die europäischen Unternehmen: Bitte macht bei diesen Zertifizierungsverfahren mit! Bitte nehmt Rohstoffe weiterhin auch aus den Konfliktregionen! Ihr könnt jetzt sicher sein, dass diese Rohstoffe nicht blutbefleckt sind, sondern dass sie sauber sind.

In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch an unseren Kollegen Iuliu Winkler, der in Zusammenarbeit mit den Berichterstattern sowie mit Kommission und Rat ein sehr gutes Ergebnis geliefert hat. Wir haben wirklich etwas geschaffen, um unseren Verbrauchern zu helfen, vor allem aber auch den Betroffenen in den Staaten, in denen sie arbeiten.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, demain nous voterons enfin un règlement qui permettra d’exclure du marché de l’Union européenne, les minerais dits «minerais du sang». C’est vrai qu’on a tendance à parler de ces 3 TG dans notre jargon. De quoi s’agit-il? Du tungstène, de l’étain, du tantale et de l’or. Tous ces minerais sont utilisés actuellement dans notre quotidien: dans nos GSM, dans nos tablettes, dans nos réfrigérateurs, dans nos voitures, etc. Ils sont issus en grande majorité de régions qui sont en conflit, mais aussi de régions qui ne respectent en rien les droits humains dans l’exploitation de ces minerais. On a beaucoup parlé de la région des Grands Lacs, mais je pense que cette réglementation a aussi pour objectif  –et c’est ce qui est intéressant – de ne pas cibler des régions en particulier, mais de viser toutes les régions dans lesquelles ces droits humains ne sont pas aujourd’hui respectés. Des femmes, des enfants exploités, violés, assassinés à l’autel du simple profit de certaines entreprises.

La proposition initiale de la Commission, – vous en conviendrez – était basée sur une démarche volontaire, qui nous a semblé, ici au Parlement européen, peu ambitieuse.

Grâce au vote de cette assemblée, nous avons pu bouger ces lignes, les lignes pour un règlement qui passait dans une démarche obligatoire, et je dois aussi avouer que même ici, dans ce Parlement, tout le monde ne partageait pas l’idée de passer à une démarche obligatoire au niveau de ce règlement. Malheureusement cette démarche obligatoire n’a pas non plus été partagée entièrement par le Conseil et lors du trilogue, la plupart des revendications du Conseil ont été de réduire effectivement cette approche obligatoire et donc nous nous retrouvons aujourd’hui avec, il est vrai, un règlement qui permet d’avoir une démarche obligatoire, mais uniquement sur une partie de la chaîne d’approvisionnement. Nous avons accepté ce compromis, parce que nous pensons qu’il faut aller de l’avant, mais je pense que nous devrons être attentifs sur la mise en application de cette règle. Nous ne voulons en aucun cas qu’elle permette à des entreprises de continuer à faire ce qu’elle font aujourd’hui, c’est-à-dire de tuer des personnes dans des zones en conflit. Vous pouvez compter sur nous pour être attentifs à la mise en application de ce règlement.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, we all have a common goal: to break the link between mining and armed conflicts. This legislation provides an ambitious framework in this regard, but it is also proportionate as it is targeted to the key actors. Alone, it cannot solve the causes of those conflicts, but it will help to fight against exploitation of minerals for the financing of armed groups. It will also increase international companies’ awareness of human rights issues in relation to their activities.

This legislation is an important step forward in the field of corporate social responsibility. It will increase traceability on the supply chain. In addition, the text ensures that the system is workable for European companies; guidelines will be drafted to help companies identify where conflicts or high-risk areas are and explain how the situation on the ground is evolving. In addition, assistance is foreseen for SMEs. Finally, importers of very small volumes, such as small jewellers, will be exempted.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Herr Berichterstatter, ich bedanke mich für die konstruktive Zusammenarbeit. Aber erinnern wir uns, warum wir heute hier stehen. In Kriegskonflikten geht es oft um Bereicherung. Warlords führen bewaffnete Banden an, mit denen sie die Kontrolle über Rohstoffgebiete und Minen erlangen oder verteidigen wollen. Für den Zugriff auf Gold, Coltan, Wolfram oder Zinn wird gemordet. Von Kleinstminen, in denen nicht selten Kinder schuften, wird ein großer Teil des Fundes als Schutzgeld erpresst. Die Rohstoffe werden zu Geld gemacht. Mit dem Geld werden Waffen gekauft. Mit mehr Waffen können mehr Kämpfer ausgestattet werden. Wer mehr Kämpfer hat, hat mehr Macht. Wer mehr Macht hat, kann ein größeres Gebiet kontrollieren und mehr Rohstoffe rauben und wieder mehr Reichtum erlangen. Die Spirale dreht sich und ist viel zu oft eine militärische Endlosschleife.

Aber, Kolleginnen und Kollegen, dieses Geschäftsmodell funktioniert, weil im Interesse der Wertschöpfungsketten einige skrupellose Unternehmen den Warlords seit langem die Rohstoffe auch abkaufen. Solche Firmen operieren auch in Europa. Mit diesem neuen europäischen Gesetz machen wir ihnen deshalb nun einen Strich durch die Rechnung. Deshalb ist heute ein guter Tag!

Erstmals wird für Unternehmen gesetzlich festgeschrieben, eine Sorgfaltspflicht für die Lieferketten ihrer Rohstoffe anzuwenden. Unternehmen am Beginn der Lieferkette – das sind Metallschmelzen und Raffinerien – müssen die Herkunft ihrer Rohstoffe nachweisen. Aber leider erst in drei Jahren! Wie viele weitere Opfer wird es in dieser Zeit geben?

Frau Kommissarin, Sie sollten schon jetzt offensiv auf Unternehmen zugehen und auf die schnelle Einführung der Lieferkettenkontrolle drängen. Ich bitte Sie, auch bei den begleitenden Maßnahmen frühzeitig tätig zu werden und innovativ über die bereits laufenden Projekte hinaus zu gehen. Dann sind wir mit dieser Gesetzgebung auf einem guten Weg.

Ich bedanke mich auch für die konsequenten und unterstützenden Maßnahmen und Aktivitäten der vielen Nichtregierungsorganisationen, die uns ständig auf der Pelle gesessen haben und mit uns gemeinsam dieses Gesetz auf den Weg gebracht haben.

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, all too often trade policy in the EU undermines citizens’ power and plays into the hands of transnational corporations. So I am delighted that tomorrow we will vote on a regulation which will do the opposite, and for the first time introduce binding rules on the imports of conflict minerals. Those who deal in the four metals – tin, tanatalum, tungsten and gold – will need to check that their supply chain has no links to human rights abuses or armed conflicts. It should also be noted that, although Parliament does not have formal powers to initiate legislation, this process began with the work of my colleague Judith Sargentini here in Parliament, with the Commission following up her own-initiative report with its own proposal. Parliament refused to accept the Commission and Council’s preference for a voluntary code, which is why we now have these important binding rules for the imports of conflict minerals.

We are disappointed that the final deal includes some important loopholes, particularly the fact that while Parliament’s proposal included mandatory due diligence for manufacturers of products such as computers, mobile phones or laptops, this was watered down during the trilogues so that imported goods using the metals identified will not now be subject to the same binding rules. But overall, we are pleased with these binding rules on conflict minerals. This sort of restraint on the worst abuses of corporations that are so powerful in the global economy is the sort of action that citizens wish to see, and can help to build ongoing support and confidence in the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il nostro benessere si fonda sullo sfruttamento dei più poveri. Ne siamo colpevoli tutti e se pensate di esserne estranei, prendete il vostro smartphone e ricredetevi. Telefoni, automobili, aerei e computer sono sporchi di sangue, perché tutti, senza eccezione, contengono dei minerali rari estratti in paesi martoriati dalla guerra, in zone di conflitto o in condizioni che violano i diritti umani più fondamentali, incluso quello alla libertà e alla vita.

Tre anni fa abbiamo detto basta e abbiamo iniziato a lavorare a una legge che arginasse questo fenomeno. Così, dopo lunghi negoziati, centinaia di emendamenti e migliaia di ore di lavoro, sta per vedere la luce il primo regolamento europeo che mette fine all'approvvigionamento dei minerali di conflitti. Chi vorrà importarli adesso dovrà prima verificarne la provenienza e operare tutti i controlli necessari per impedire che i minerali siano sporchi di sangue.

Le multinazionali della tecnologia, dell'automobile e dell'aviazione si sono opposte duramente, ma non sono riuscite a fermarci, mentre noi, per tutelare le PMI, abbiamo esentato dal regolamento i piccoli importatori, come orafi o dentisti, per evitare loro un eccessivo carico burocratico. Il nostro obiettivo era di impedire che il commercio finanziasse conflitti, distruzione e morte e credo che ci siamo riusciti.

Purtroppo, non tutto è andato come volevamo: la nostra proposta iniziale era molto più articolata ed estesa e prevedeva molte meno eccezioni. Ma senza dubbio questo è un primo passo e spero che, tra qualche anno, si potrà ritornare su questo regolamento e renderlo ancora più efficace.

C'è un'Europa delle multinazionali e dei potenti, che usa il commercio per sfruttare i paesi poveri, sottrarre le loro risorse e distruggere i loro diritti. Ma c'è anche un'Europa dei cittadini, giusta, equa e solidale, che usa il suo peso per la giustizia e per promuovere un mondo migliore. Questa è l'Europa che ho scelto di rappresentare quando tre anni fa ho deciso che mi sarei occupata di commercio al Parlamento europeo e spero, colleghi, che anche voi sapete fare altrettanto.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr, im Namen der ENF-Fraktion. – Frau Präsidentin! Grundsätzlich ist es ja begrüßenswert, darauf zu achten, unter welchen politischen und sozialen Bedingungen besagte Konfliktmineralien abgebaut werden. Zertifizierung – das ist klar – schafft Transparenz. Zertifizierung kostet aber auch viel Geld, und Drittländer, wie zum Beispiel China, verzichten weitgehend auf Zertifizierungen und haben hier natürlich auch einen enormen Wettbewerbsvorteil. Ca. 87 % des weltweiten Marktkapitals an Rohstoffen und Bergbauprodukten sind nicht zertifiziert.

Es wäre daher auch wünschenswert, bestehende industrielle Programme, die verantwortungsvollen Einkauf im Fokus haben – wie zum Beispiel bei uns in Österreich – auch entsprechend in der EU anzuerkennen. Das wäre natürlich auch deswegen vorteilhaft, weil wir damit einerseits Wettbewerbsnachteile entschärfen und bestehende Strukturen vernünftig weiter nutzen könnten.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. – Stimate coleg, ați spus, între altele, că certificările costă și că ar fi un impediment că apar costuri în ceea ce privește certificarea importurilor. Credeți însă că costul acestor certificări este mai important decât viața oamenilor? Pentru că noi aici discutăm de viața oamenilor și știm bine ce s-a întâmplat și vreau să salut raportul.

Credeți că este mai important costul certificatului sau viața oamenilor?

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (ENF), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Danke für die Frage. Sie zeigt, dass offensichtlich nicht sehr gut aufgepasst wurde. Aber ich stelle gerne klar: Natürlich zählen Menschenleben, natürlich zählen soziale Bedingungen. Wie es ja von manchen Ländern bereits bekannt ist, zählt das natürlich wesentlich mehr. Allerdings möchte ich schon nochmals darauf hinweisen – und das ist auch wichtig –, dass auch die Wettbewerbsfähigkeit eine Komponente für uns in Europa sein sollte. Daher sollte man auch so klug sein, bestehende Strukturen, wenn sie sich bewährt haben, anzudenken, sie weiter zu benützen. Das wäre und war auch der wesentliche Inhalt meiner Aussagen.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI). – Κυρία Πρόεδρε, έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στο διεθνές εμπόριο ορυκτών που προέρχονται από ασταθείς περιοχές του κόσμου και στην εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών αναπτυσσόμενων χωρών από ευρωπαϊκές εταιρείες. Δυστυχώς παρά τις συζητήσεις μας εδώ δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή, καθώς το οικονομικό όφελος από αυτές τις δραστηριότητες είναι πάρα πολύ μεγάλο, τόσο μεγάλο που κάποιοι βρίσκουν τρόπους να νομιμοποιούν την παρανομία υπέρ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις χώρες τους.

Τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού είναι ένα σημαντικό σημείο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών και είναι το τελευταίο στάδιο στο οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά η επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με την προέλευση των ορυκτών και την αλυσίδα επιτήρησης. Μετά από αυτό το στάδιο της μεταβολής συχνά θεωρείται ανέφικτη η ανίχνευση της προέλευσης των ορυκτών. Αυτό όμως δεν εγγυάται σε κανέναν ότι μπορεί να δηλώνεται διαφορετικό μεταλλείο προέλευσης από το πραγματικό, προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που ορίζει η αυτοπιστοποίηση.

Ως γνωστόν κατά την εξόρυξη καταπατούνται όλα τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα. Η μόνη λύση είναι η πλήρης απαγόρευση των εισαγωγών από εμπόλεμες περιοχές στις οποίες τον έλεγχο έχουν παραστρατιωτικές ομάδες που χρησιμοποιούν τα κέρδη από την εξόρυξη και το εμπόριο για τη συνέχιση των εγκληματικών ενεργειών τους. Πρέπει να απαγορεύσουμε τη δραστηριότητα ευρωπαϊκών εταιρειών στις περιοχές αυτές. Όσον αφορά την αυτοπιστοποίηση, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά πως δεν πρόκειται να αποδώσει. Κατά τη γνώμη μου η αυτοπιστοποίηση θα είναι ένα συγχωροχάρτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις εταιρείες αυτές στο όνομα της ανταγωνιστικότητας έναντι τρίτων χωρών.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Zeller (PPE). – Frau Präsidentin! Mit der vorliegenden Verordnung gab es endlich einmal den Versuch, Handelspolitik, Entwicklungszusammenarbeit und Beachtung der Menschenrechte gemeinsam zu betrachten. Gestern Abend diskutierten wir hier, dass Millionen Menschen in den Ländern der Subsaharazone vom akuten Hungertod bedroht sind und dass die Ursachen dafür größtenteils politisch sind, weil korrupte Machthaber und Terrorgruppen dort um Macht, Geld und Einfluss kämpfen. Viele der Schätze Afrikas kommen nicht den arbeitenden Menschen zugute, sondern sind der Grund für Gewalt und Unterdrückung.

Wenn die Ursachen des Elends aber politische sind, muss auch politisch gehandelt werden, wie es unser Sacharow-Preisträger Doktor Mukwege hier gefordert hat. Deshalb ist es zu begrüßen, dass endlich, nach drei Jahren zäher Verhandlungen, diese Verordnung auf dem Tisch liegt. Ich sehe darin einen Anfang, dass wir Worten nun endlich auch Taten folgen lassen wollen. Und mein Appell an Sie, Frau Kommissarin: Verhelfen Sie dieser Verordnung auch zur Durchsetzung!

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S&D). – Madam President, at the outset of this process ‘conflict minerals’ had the potential to live up to their name in our legislative scheme, but thanks to the good work of the rapporteur and the Commissioner, and indeed the flexibility of some of the Council Presidencies, the potential for conflict in the legislative process turned into cooperation. While not diminishing the work of others in this, I want to pay particular tribute to the work of the S&D shadow in this process, Maria Arena, who dug in right from the very beginning to make it clear that a voluntary scheme would not be effective, and that the only acceptable option for Parliament would be a mandatory approach. I am convinced we would not be here today if it was not for her determination. We also managed to take the Council proposal and broaden it to have a wider coverage of the supply chain and move it upstream. It is good that from now on citizens will know that, when they pick up their mobile phones, they are not indirectly financing conflict in places like the Democratic Republic of the Congo. It is also good that at this time, given the lack of leadership coming from the United States on such issues, Europe is demonstrating that we are still a community of values and that we are prepared to export our values to elsewhere in the world. As the Commissioner herself said, and as other speakers have said, this part of a process now. This is not the end of the story. This is a beginning of the story of Europe making sure that our goods are traded in a fair way that defends human rights.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Die Verhandlungen sind jetzt geführt, wir haben eine Lösung auf dem Tisch. Glauben Sie, dass es möglich wäre zu nachhaltigen Rohstoffen die Forschung, jetzt im Rahmenforschungsprogramm 9 zu verstärken, um Substitut-Produkte für die Mineralien zu bekommen, die ansonsten eher importiert werden müssten?

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S&D), blue-card answer. – I believe in a holistic approach to these issues – to coin a phrase, ‘joined-up government’ – and part of it would be to find alternatives to some of these minerals, but also some of these minerals will continue to be demanded here and it is important, when Europe does trade in these minerals, that we do it in a way that is fair to the source countries and does not abuse human rights or other labour conditions.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel (ALDE). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, je voudrais d'abord féliciter Mme la Commissaire et Mme Arena d'avoir obtenu le résultat que l'on a aujourd'hui, même si je serais peut-être un plus nuancé dans mon jugement.

En mai 2015, notre Parlement a voté un texte ambitieux qui obligeait toutes les entreprises utilisant des minerais de conflit à assurer la traçabilité sur toute la chaîne d'approvisionnement. Cela représente – je le rappelle – 880 000 entreprises.

L'accord de trilogue est évidemment un pas en avant important, mais il ne sera contraignant que pour une minorité d'entreprises – les fonderies, les raffineries et les importateurs de minerai brut et de métaux au-delà d'une certaine quantité. Pour les autres, ce sera l'autorégulation, c'est-à-dire leur plus ou moins grande bonne volonté.

Le Conseil a manqué, me semble-t-il, une remarquable opportunité de moraliser des comportements trop souvent scandaleux, qui alimentent des conflits meurtriers et ferment les yeux sur la situation humaine désastreuse des enfants creuseurs, victimes d'un cynisme économique intolérant.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza (GUE/NGL). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'estrazione e il commercio di minerali in tutto il mondo è spesso collegato a guerre, conflitti e violazione dei diritti umani. L'Unione europea è uno dei principali importatori di queste preziose materie prime, sia in forma grezza che come componenti di prodotti di uso comune, dai computer portatili ai telefoni cellulari fino ai gioielli.

Con l'accordo raggiunto nel trilogo, che rende la tracciabilità dei minerali da zone di conflitto vincolante e non solo su base volontaria, l'Unione ha fatto un passo nella giusta direzione e quindi sosterremo questo regolamento, il risultato di un lungo e difficile di negoziato, anche se molte delle richieste del Parlamento sono rimaste disattese e se molto ancora resta da fare.

Vengono infatti stabiliti dei quantitativi minimi di importazione al di sotto dei quali non vige l'obbligo di tracciabilità. In questo modo i piccoli importatori potranno continuare a non rendere conto della provenienza dei minerali. Inoltre, il vincolo non riguarda tutti quegli elementi che vengono oggi considerati minerali dei conflitti, ma solo alcuni, ed infine solo gli importatori di queste materie prime, e non solo le aziende produttrici dei prodotti finali che contengono questi minerali, hanno l'obbligo della tracciabilità.

Lo consideriamo quindi un primo passo e crediamo che la Commissione debba attentamente seguire l'applicazione di questo regolamento.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (ENF). – Madame la Présidente, nous sommes évidemment pour les bonnes pratiques, pour la certification, pour l'autorégulation et pour des filières responsables. Ces bons sentiments, comment ne peut-on pas être pour? Ils engagent en paroles, ils font toujours plaisir, mais changent-ils vraiment la réalité?

Le conflit en RDC avait été déclenché par une opération dite Kabila, dans laquelle, à partir de l'Ouganda et du Rwanda, on a déstabilisé la RDC. En même temps, des contrats étaient signés avec des sociétés américaines pour la maîtrise des ressources de ce pays.

La responsabilité de nos États doit être dénoncée, car elle correspond à la réalité de l'histoire. Il s'agit aussi de donner la pleine capacité aux États africains de rester maîtres de leurs ressources. Il s'agit aussi de dénoncer, chez nous, l'implication de nos États et de leur officine dans ce trafic.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange (S&D). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Wir erleben morgen die Geburtsstunde einer neuen Art der Handelsbeziehungen. Bisher haben wir ja Handelsbeziehungen zwischen Ländern organisiert, das spiegelt aber nicht mehr die Realität wider. Wir haben ja inzwischen globale Wertschöpfungsketten. 70 % des globalen Handels beziehen sich auf Wertschöpfungsketten, und deswegen ist es richtig, dass wir jetzt bei den sogenannten Konfliktmineralien anfangen zu gucken und die Verantwortung in der ganzen Wertschöpfungskette wahrzunehmen, so dass wir sicherstellen können, dass in der ganzen Wertschöpfungskette mit diesen Stoffen verantwortungsvoll umgegangen wird. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg, um zukünftig auch mehr Handelspolitik zu betreiben und eine Sorgfaltspflicht für einen vernünftigen, fairen Umgang mit Produkten quer durch die Wertschöpfungskette sicherzustellen. Dann können wir in der Tat sagen, dass unsere Konsumprodukte fair hergestellt und gehandelt worden sind.

Ich denke, dass wir das auch verbindlich gemacht haben, ist auch ein wichtiger Schritt – hier zu sagen, Unternehmen haben eine spezifische Verantwortung. Wir haben auch mit den OECD-Guidelines klare Kriterien, wie man die Sorgfaltspflicht für die gesamte Wertschöpfungskette sicherstellen kann. Und ich bin froh, dass wir mit den Konfliktmineralien angefangen haben. Man kann jetzt mal darüber nachdenken, ob wir zum Beispiel bei Textilprodukten weitermachen – auch dort haben wir OECD-Guidelines, denn faire Produkte müssen alle Produkte einschließen.

 
  
MPphoto
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL). – Señora presidenta, en 2014 la Comisión publicó una débil propuesta acerca de una terrible problemática de la cual Europa es parte responsable: la explotación y el comercio de los minerales de sangre.

Un año después, esta Cámara tomó una posición, con amplio apoyo, recogiendo las voces de la ciudadanía y organizaciones que nos pedían una ley robusta que obligara al control de toda la cadena de valor, desde las minas hasta nuestros dispositivos. Tras dos años negociando con los Estados miembros, el resultado se queda a medias, no soluciona el problema de raíz, sino que pone un parche que calma, quizá, las conciencias de aquellos que se conforman con muy poco.

Los lobbies han trabajado duro. El torpedeo a esta iniciativa ha sido constante. Les diré que siempre estaremos enfrente exigiendo que cumplan con los derechos humanos. Aun así, votaremos a favor, porque esto es mejor que la nada, porque la dirección es la correcta, aunque no así la escasa ambición. Votaremos «sí» con el alma rota por esta oportunidad perdida. Votaremos «sí», pero nos quedamos sedientos. Votaremos a favor, pero volveremos, una y otra vez, para pedirlo todo.

 
  
MPphoto
 

  Seb Dance (S&D). – Madam President, it is very easy when we are faced with an issue to listen to some of the voices opposite who say that the costs are too big. What is the response to that – that we do nothing, that we take no action at all? That is no response for this place, and it is not in keeping with our responsibilities as representatives of the world’s biggest market. We have a unique opportunity and, as the Commissioner has outlined, the responsibility has been abdicated from other parts of the world that might traditionally have taken a leadership role in this. It is up to us in this place, representing 500 million citizens, to demonstrate the benefit of working cooperatively at a European level to deal with these issues.

We can no longer have a situation where the products we buy and the products we use contain minerals that are sourced from countries that have mined those materials through the use of slavery. This is a hugely beneficial measure. I pay tribute to my colleagues, and to colleagues across the Chamber who have worked collaboratively on this, but crucially also to the millions of citizens who have contacted us and urged us to take action.

 
  
MPphoto
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D). – Señora presidenta. Comisaria. Mañana votaré «sí» a un Reglamento único, porque obliga a los importadores europeos directos de oro, wolframio, estaño y tantalio a garantizar que no proceden de minas controladas por grupos armados ni de zonas afectadas por graves conflictos de derechos humanos. Tenemos el deber moral de impedir el comercio de estos minerales de sangre, imprescindibles en la fabricación de nuestros móviles, coches o lavadoras.

Este Reglamento es un claro ejemplo de cómo la política comercial europea actúa en defensa de los derechos humanos. Frente a Trump, que acaba de anunciar que derogará la ley que lo regula desde 2010 porque perjudica los beneficios de su industria.

Pero queda un gran reto. El gran reto en el que los socialistas seguiremos trabajando es garantizar su efectividad con unas buenas medidas de acompañamiento. Porque, si se constatara que las empresas obligadas evaden la aplicación del Reglamento o que las empresas eximidas no se acogen voluntariamente, o que la legislación tiene efectos perniciosos para las poblaciones mineras, exigiremos que se cumpla y se amplíe la obligación al cien por cien.

Un gran paso adelante, pero un camino por recorrer.

 
  
MPphoto
 

  Emmanuel Maurel (S&D). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, les «minerais du sang» – ça vient d’être dit –, sont à la fois partout et nulle part. Ils sont partout, parce qu’ils sont à la source de violents conflits en Afrique, mais aussi en Asie. Ils sont omniprésents dans les produits de consommation courante et, en même temps, ils sont invisibles pour les consommateurs européens.

Je crois que nous avons joué pleinement notre rôle, à la fois parce que nous avons imposé ce devoir de diligence, mais aussi parce que – cela n’a pas été dit jusqu’à maintenant –, nous avons répondu à l’appel de nos partenaires africains qui sollicitaient notre soutien et, enfin, parce que nous avons pris en compte cette nouvelle tendance des consommateurs européens, qui veulent faire de leur consommation un acte citoyen, et quand je vois le représentant du Front National qui parle de bons sentiments – ce n’est pas de cela dont on parle, on fait de la politique.

Bien sûr, il y a quelques regrets – Mme Maria Arena l’a dit –, on aurait voulu une certification obligatoire sur toute la chaîne, mais il a fallu passer par les portes étroites du compromis.

Je pense néanmoins que c’est un bon texte et nous pouvons être fiers du travail accompli, car au moment où les États-Unis, en effet, détricotent la loi Dodd-Frank, nous avons montré la voie, celle d’une Europe qui était fidèle à ses valeurs.

 
  
MPphoto
 

  Karoline Graswander-Hainz (S&D). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Wer möchte Produkte kaufen, in denen sozusagen Gewalt und Ausbeutung enthalten sind? Die Verordnung zu den Konfliktmineralien sorgt für einen verantwortungsbewussteren Handel mit Rohstoffen. Sie soll gewährleisten, dass in die EU importierte Wertstoffe keine bewaffneten Konflikte oder Menschenrechtsverletzungen finanzieren. Deshalb müssen europäische Unternehmen Rechenschaft ablegen, woher sie die Rohstoffe Wolfram, Tantal, Zinn und Gold beziehen. Diese Mineralien werden vor allem in Gebrauchsgegenständen wie Laptops und Smartphones verarbeitet. Die europäischen Importeure, Raffinerien und Hütten müssen verbindlich ihren Sorgfalts- und Transparenzpflichten nachkommen. Leider betrifft das noch nicht die gesamte Lieferkette.

Es liegt in unserer Verantwortung, Ausbeutung und Gewalt in ressourcenreichen Ländern zu beenden und einen fairen und kontrollierten Handel mit diesen Regionen zu fördern. Die Verordnung ist ein großer Schritt in die richtige Richtung.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, questo regolamento finalmente mette fine ad abusi e violazioni dei diritti umani e soprattutto al legame tra conflitti e sfruttamento illegale di alcuni minerali.

I cosiddetti "minerali dei conflitti" minano le politiche dei governi orientate allo sviluppo socioeconomico, alla buona governance, allo Stato di diritto e alla tutela dei diritti umani. È importante la previsione di una maggiore trasparenza e aver stabilito una due diligence nella catena di approvvigionamento per gli importatori di alcuni minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Gli importatori responsabili dovrebbero rifornirsi solo da fonderie e raffinerie oggetto di audit operato da soggetti terzi.

L'obbligo di tracciabilità è un grande risultato e lo stesso approccio volontario motiverà la partecipazione di imprese responsabili e il loro numero crescerà gradualmente per effetto delle pressioni della concorrenza e del mercato. A tal proposito penso sia necessario prevedere adeguati incentivi: gli importatori, le fonderie e le raffinerie che decidono di fare ulteriori sforzi devono avere l'opportunità di beneficiarne in termini di immagine, magari attraverso la pubblicazione di elenchi contenenti indicazioni di importatori, fonderie e raffinerie.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η Ιστορία έχει αποδείξει ότι οι πολεμικές συγκρούσεις και οι εμφύλιοι πόλεμοι στον κόσμο και κυρίως στην Αφρική σε μεγάλο βαθμό γίνονται προκειμένου τα εμπόλεμα μέρη να βάλουν χέρι στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και στις πρώτες ύλες της περιοχής. Τo ISIS έχει κερδίσει τεράστια ποσά από την πώληση πετρελαίου, γι’ αυτό πρέπει να θεσπίσουμε μια νομοθεσία που να αφορά όλους τους φυσικούς πόρους και όχι μόνο τα τέσσερα μεταλλεύματα. Μην ξεχνούμε άλλωστε τα λεγόμενα ματωμένα διαμάντια και το εμπόριο θανάτου.

Επιπλέον, η νομοθετική πρόταση πρέπει να αφορά όλες τις εταιρείες που εμπλέκονται και όλες τις αλυσίδες των εμπλεκόμενων εταιρειών. Ταυτόχρονα, πρέπει να τεθούν και όροι εξόρυξης. Εδώ και πολλά χρόνια η Ένωση κλείνει τα μάτια στην παραβίαση των ανθρωπίνων αλλά και εργασιακών δικαιωμάτων και στα προβλήματα που υφίστανται οι άνθρωποι που δουλεύουν στην εξόρυξη. Πολλοί απ’ αυτούς είναι μικρά παιδιά. Δεν υπάρχουν συνθήκες ασφάλειας γι’ αυτούς τους εργαζομένους, επομένως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δράσει άμεσα και αποφασιστικά.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL). – Paní předsedající, v těžebním průmyslu běžně dochází k porušování lidských práv, které může zahrnovat dětskou práci, sexuální násilí, násilné zmizení, nucené stěhování a ničení rituálně a kulturně významných míst. Spotřebitelé jsou tak koupí některých nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí nepřímo spojeni s konflikty, které mají vážné dopady na lidská práva, a zejména na práva žen a dětí. Ozbrojené skupiny často používají hromadné znásilňování jako uváženou strategii k zastrašování a ovládání místního obyvatelstva za účelem ochrany svých zájmů. To je skutečně nelidská praxe, která musí být zastavena, a já jsem velmi ráda, že EU v této věci koná. Firmy obchodující s těmito materiály si však také musí uvědomit svou odpovědnost za stav našeho světa a podle toho i konat. A pevně věřím, že vzhledem k tomu, že se to týká pouze čtyř minerálů, tak v této snaze budeme pokračovat, protože, tak jak řekli předřečníci, je toho spousta, kvůli čemu umírají nevinní lidé.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). – Torej sprejetje te uredbe bo pomemben trenutek. Bili bi seveda še bolj veseli, če bi ta uredba bila še bolj popolna, če bi imela manj izjem in če bi pravzaprav prisluhnila vsem tistim predlogom, ki so bili tudi v teh dolgotrajnih pogajanjih tudi predloženi.

S to uredbo pa ne glede na to sporočamo, da nam je mar, mar za ljudi, za otroke, za žene, ki delajo v nemogočih razmerah, ki pravzaprav puščajo svoja življenja za dobičke korporacij, s katerimi se potem tudi financirajo konflikti, vojne in pa oboroževanje tolp.

Na nas je seveda, da to omejimo, da pretrgamo te verige, da ne podpiramo naraščanje žrtev vseh teh konfliktov in seveda konkurenčnost ne more biti nad človekovimi pravicami, ne more biti nad človekovim dostojanstvom in tudi ne osnovno človekovo vrednoto, to je življenje, zato moramo storiti vse, da temu naredimo konec.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. – Madam President, the European Union is the biggest trader of the world; the biggest importer and the biggest exporter. So you are absolutely right: with that size comes a great responsibility and over the years this House has played an important role to raise awareness about the important issue of trade in conflict minerals. Thanks to your engagement and many people’s hard work here, very soon players in the mineral supply chain across the world are more aware of their obligations. We will continue to work in awareness-raising, including in small and medium size and even micro companies from the Commission’s side.

The legislation represents a major contribution to a modern trade policy, promoting values, shaping globalisation and ensuring that economic development is also sustainable. The link between minerals and financing conflicts is not acceptable in the world today; too many people have suffered. Soon we will have in place an effective and workable EU system to break this cycle; and this will benefit all those who have suffered including many children and women. It will benefit those who have seen their lives blighted, their futures falling apart because of war and instability linked to illicit trade in minerals.

We have taken note of your views here. We will continue to engage with you on the monitoring and implementation of this regulation. It is not perfect, but it is a very important step forward and, as was mentioned, we also have a lot of accompanying measures in order to make this work. So thank you very much for the hard work done by the rapporteur, shadow rapporteurs, involved committees and others.

 
  
MPphoto
 

  Iuliu Winkler, rapporteur. – Madam President, thank you for this debate and listening to it, I grow even more and more convinced that we have a good piece of legislation on the table. Now we just have to implement this regulation. We have to make full use of all the provisions of the new conflict minerals regulation.

I believe the European Union has to maintain its leading position in the world as a promoter of development and peace. We believe that legal trade is good and that trade is meant to sustain jobs and prosperity for people and for communities. I believe that the new conflict minerals regulation will make a difference regarding the safety and prosperity of people and communities in conflict areas.

Today, more than ever European well-being is interlinked with stability, peace and sustainable economic growth in all regions of the world including those regions which today are conflict areas or war zones. There is one thing that I believe we can do immediately, distinguished colleagues, tomorrow we can show the determination of the European Parliament to ensure a clean and sustainable mineral supply chain. We have hammered out an effective and workable regulation now let us show everybody that we are determined to make this first step. Let us ensure tomorrow a big majority vote and then let us start this whole process.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu jeudi 16 mars 2017.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. – El nuevo Reglamento que se va a votar es un paso importante puesto que permitirá conocer la procedencia de la importación directa a la UE del estaño, el tantalio, el wolframio y el oro. Es sin duda mucho mejor que no tener nada. Sabemos que desgraciadamente la industria extractiva es uno de los sectores donde se contabilizan más violaciones de derechos humanos, incluida la explotación infantil, además de ser una fuente que financia la corrupción, las organizaciones mafiosas o el tráfico de armas. Sin embargo, las medidas son insuficientes. La Comisión Europea, los Estados miembros e incluso la derecha en esta Cámara podrían hacer mucho más para garantizar que la proveniencia de todos los productos manufacturados cumpla con normativas internacionales de respeto de los derechos humanos. Es el caso también de la minería y de la importación de carbón de terceros países. La propia Comisión reconoció en su respuesta a una de mis preguntas que la Unión Europea no controla la procedencia del carbón y que solo algunas empresas informan de forma voluntaria. Es intolerable programar la muerte del sector minero mientras, al mismo tiempo, promovemos que el sector energético consuma carbón de dudosa procedencia. No todo vale para importar más barato.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου