Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 15 март 2017 г. - Страсбург Редактирана версия

21. Закриване на заседанието
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Ich bedanke mich bei allen, die noch so spät am Abend mitgearbeitet haben.

(Die Sitzung wird um 23.05 Uhr geschlossen.)

 
Правна информация - Политика за поверителност