Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 15. marts 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 5.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 6.Modtagne dokumenter: se protokollen
 7.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 9.-10. marts, herunder Romerklæringen (forhandling)
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 9.Afstemningstid
  9.1.Aftale mellem EU og Brasilien om ændring af indrømmelserne i Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse (A8-0052/2017 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (afstemning)
  9.2.Danmarks elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (A8-0051/2017 - Maria Grapini) (afstemning)
  9.3.Elektronisk udveksling med Grækenland af DNA-oplysninger (A8-0053/2017 - Claude Moraes) (afstemning)
  9.4.Fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach) (afstemning)
  9.5.Anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU (A8-0327/2016 - Patrizia Toia) (afstemning)
  9.6.Hindringer for EU-borgeres ret til at flytte og arbejde frit på det indre marked (B8-0179/2017) (afstemning)
  9.7.Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat (B8-0180/2017) (afstemning)
  9.8.Retningslinjer for budgettet for 2018 - Sektion III (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach)
  10.2.Anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU (A8-0327/2016 - Patrizia Toia)
  10.3.Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat (B8-0180/2017)
  10.4.Retningslinjer for budgettet for 2018 - Sektion III (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Debat om et aktuelt spørgsmål – EU's sikkerhedsdagsorden: ét år efter angrebene i Bruxelles (forhandling)
 14.Due diligence-praksis for importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder (forhandling)
 15.Revision af forordningen om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (forhandling)
 16.Forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: mulighederne i Lissabontraktaten (forhandling)
 17.En integreret EU-politik om Arktis (forhandling)
 18.2016-rapport om Montenegro (forhandling)
 19.E-demokrati i Den Europæiske Union: potentiale og udfordringer (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave
 
Forhandlinger
Revideret udgave
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik