Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 15. märts 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 6.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 7.Euroopa Ülemkogu 9.–10. märtsi 2017. aasta kohtumise järeldused, sh Rooma deklaratsioon (arutelu)
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 9.Hääletused
  9.1.ELi ja Brasiilia vaheline leping: kontsessioonide muutmine Horvaatia loendis selle riigi ELiga ühinemise käigus (A8-0052/2017 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (hääletus)
  9.2.Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis (A8-0051/2017 - Maria Grapini) (hääletus)
  9.3.DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamine Kreekas (A8-0053/2017 - Claude Moraes) (hääletus)
  9.4.Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alased õigusnormid (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach) (hääletus)
  9.5.Sagedusala 470–790 MHz kasutamine liidus (A8-0327/2016 - Patrizia Toia) (hääletus)
  9.6.ELi kodanike vaba liikumise ja töötamise takistused siseturul (B8-0179/2017) (hääletus)
  9.7.Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale (B8-0180/2017) (hääletus)
  9.8.2018. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alased õigusnormid (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach)
  10.2.Sagedusala 470–790 MHz kasutamine liidus (A8-0327/2016 - Patrizia Toia)
  10.3.Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale (B8-0180/2017)
  10.4.2018. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Temaatiline arutelu – ELi julgeoleku tegevuskava: aasta pärast Brüsseli rünnakuid (arutelu)
 14.Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustus (arutelu)
 15.Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja rahastamist käsitleva määruse läbivaatamine (arutelu)
 16.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseaduslik, õiguslik ja institutsiooniline mõju ning Lissaboni lepingust tulenevad võimalused (arutelu)
 17.ELi integreeritud Arktika-poliitika (arutelu)
 18.2016. aasta Montenegro aruanne (arutelu)
 19.E-demokraatia võimalused ja probleemid ELis (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon
Õigusteave - Privaatsuspoliitika