Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 5.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 6.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 7.Eurooppa-neuvoston 9.–10. maaliskuuta 2017 pidetyn kokouksen päätelmät, Rooman julistus mukaan lukien (keskustelu)
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 9.Äänestykset
  9.1.EU:n ja Brasilian välinen sopimus: Kroatian myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttaminen Kroatian Euroopan unioniin liittymisen johdosta (A8-0052/2017 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (äänestys)
  9.2.Ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Tanskan kanssa (A8-0051/2017 - Maria Grapini) (äänestys)
  9.3.DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Kreikan kanssa (A8-0053/2017 - Claude Moraes) (äänestys)
  9.4.Elintarvike- ja rehulainsäädäntö ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevat säännöt (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach) (äänestys)
  9.5.470–790 MHz:n taajuusalueen käyttö unionissa (A8-0327/2016 - Patrizia Toia) (äänestys)
  9.6.EU:n kansalaisten vapautta liikkua ja työskennellä sisämarkkinoilla rajoittavat tekijät (B8-0179/2017) (äänestys)
  9.7.Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa (B8-0180/2017) (äänestys)
  9.8.Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
  10.1.Elintarvike- ja rehulainsäädäntö ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevat säännöt (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach)
  10.2.470–790 MHz:n taajuusalueen käyttö unionissa (A8-0327/2016 - Patrizia Toia)
  10.3.Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa (B8-0180/2017)
  10.4.Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan)
 11.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Ajankohtainen keskustelu – Euroopan turvallisuusagenda: vuosi Brysselin iskujen jälkeen (keskustelu)
 14.Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien toimitusketjuun sovellettava tuojien due diligence -järjestelmä (keskustelu)
 15.Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta annetun asetuksen uudelleen tarkastelu (keskustelu)
 16.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustuslailliset, oikeudelliset ja institutionaaliset vaikutukset: Lissabonin sopimuksen antamat mahdollisuudet (keskustelu)
 17.Arktista aluetta koskeva EU:n yhdennetty politiikka (keskustelu)
 18.Montenegroa koskeva vuoden 2016 kertomus (keskustelu)
 19.Sähköinen demokratia EU:ssa: mahdollisuudet ja haasteet (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö