Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Srijeda, 15. ožujka 2017. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija): vidi zapisnik
 3.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika): vidi zapisnik
 4.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika): vidi zapisnik
 5.Prijenos odobrenih sredstava: vidjeti zapisnik
 6.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 7.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 9. i 10. ožujka 2017., uključujući Rimsku deklaraciju (rasprava)
 8.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 9.Glasovanje
  9.1.Sporazum između EU-a i Brazila: izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji (A8-0052/2017 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (glasovanje)
  9.2.Pokretanje automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Danskoj (A8-0051/2017 - Maria Grapini) (glasovanje)
  9.3.Pokretanje automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Grčkoj (A8-0053/2017 - Claude Moraes) (glasovanje)
  9.4.Propisi o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach) (glasovanje)
  9.5.Uporaba frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji (A8-0327/2016 - Patrizia Toia) (glasovanje)
  9.6.Prepreke slobodnom kretanju i radu građana EU-a na unutarnjem tržištu (B8-0179/2017) (glasovanje)
  9.7.Odobrenje koje je Komisija dala izmijenjenom planu Njemačke o uvođenju cestarina (B8-0180/2017) (glasovanje)
  9.8.Smjernice za proračun za 2018. - dio III. (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan) (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
  10.1.Propisi o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach)
  10.2.Uporaba frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji (A8-0327/2016 - Patrizia Toia)
  10.3.Odobrenje koje je Komisija dala izmijenjenom planu Njemačke o uvođenju cestarina (B8-0180/2017)
  10.4.Smjernice za proračun za 2018. - dio III. (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan)
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 13.Tematska rasprava - Europski program sigurnosti: godinu dana nakon napada u Bruxellesu (rasprava)
 14.Postupanje s dužnom pažnjom u lancu opskrbe uvoznika minerala i metala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja (rasprava)
 15.Preispitivanje Uredbe o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (rasprava)
 16.Ustavne, pravne i institucijske posljedice zajedničke sigurnosne i obrambene politike: mogućnosti koje daje Ugovor iz Lisabona (rasprava)
 17.Integrirana politika Europske unije za Arktik (rasprava)
 18.Izvješće o Crnoj Gori za 2016. (rasprava)
 19.E-demokracija u EU-u: potencijal i izazovi (rasprava)
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
Rasprave
Revidirano izdanje
 
Rasprave
Revidirano izdanje
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti