Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2017 m. kovo 15 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 5.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 6.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 7.Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (kovo 9–10 d.), įskaitant Romos deklaraciją (diskusijos)
 8.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą (A8-0052/2017 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (balsavimas)
  9.2.Automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Danijoje pradžia (A8-0051/2017 - Maria Grapini) (balsavimas)
  9.3.Automatinio keitimosi DNR duomenimis Graikijoje pradžia (A8-0053/2017 - Claude Moraes) (balsavimas)
  9.4.Maisto ir pašarų srities teisės aktai bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklės (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach) (balsavimas)
  9.5.470–790 MHz dažnių juostos naudojimas Sąjungoje (A8-0327/2016 - Patrizia Toia) (balsavimas)
  9.6.Kliūtys, su kuriomis susiduria ES piliečiai, siekdami laisvai judėti ir dirbti vidaus rinkoje (B8-0179/2017) (balsavimas)
  9.7.Komisijos patvirtintas Vokietijos pataisytas planas įvesti kelių mokestį (B8-0180/2017) (balsavimas)
  9.8.2018 m. biudžeto gairės. III skirsnis (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
  10.1.Maisto ir pašarų srities teisės aktai bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklės (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach)
  10.2.470–790 MHz dažnių juostos naudojimas Sąjungoje (A8-0327/2016 - Patrizia Toia)
  10.3.Komisijos patvirtintas Vokietijos pataisytas planas įvesti kelių mokestį (B8-0180/2017)
  10.4.2018 m. biudžeto gairės. III skirsnis (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan)
 11.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 13.Diskusijos aktualia tema. ES saugumo darbotvarkė: metai po išpuolių Briuselyje (diskusijos)
 14.Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų atliekamas pasitvirtinimas, susijęs su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu (diskusijos)
 15.Europos politinių partijų ir fondų statuto ir finansavimo persvarstymas (diskusijos)
 16.Bendros saugumo ir gynybos politikos konstitucinė, teisinė ir institucinė reikšmė: Lisabonos sutarties suteiktos galimybės (diskusijos)
 17.Integruota Europos Sąjungos Arkties politika (diskusijos)
 18.Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos (diskusijos)
 19.E. demokratija ES: galimybės ir iššūkiai (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 21.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija
Teisinė informacija - Privatumo politika