Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2017. gada 15. marts - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 5.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 6.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 7.Eiropadomes 2017. gada 9. un 10. marta sanāksmes secinājumi, tostarp — Romas deklarācija (debates)
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 9.Balsošanas laiks
  9.1.ES un Brazīlijas nolīgums: koncesiju grozīšana Horvātijas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai (A8-0052/2017 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (balsošana)
  9.2.Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētas apmaiņas sākšana ar Dāniju (A8-0051/2017 - Maria Grapini) (balsošana)
  9.3.DNS datu automatizētas apmaiņas sākšana ar Grieķiju (A8-0053/2017 - Claude Moraes) (balsošana)
  9.4.Pārtikas un dzīvnieku barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach) (balsošana)
  9.5.470–790 MHz frekvenču joslas izmantošana Savienībā (A8-0327/2016 - Patrizia Toia) (balsošana)
  9.6.Šķēršļi ES pilsoņu brīvībai pārvietoties un strādāt iekšējā tirgū (B8-0179/2017) (balsošana)
  9.7.Komisijas apstiprinājums Vācijas pārskatītajam plānam ieviest ceļu nodevas (B8-0180/2017) (balsošana)
  9.8.Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
  10.1.Pārtikas un dzīvnieku barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach)
  10.2.470–790 MHz frekvenču joslas izmantošana Savienībā (A8-0327/2016 - Patrizia Toia)
  10.3.Komisijas apstiprinājums Vācijas pārskatītajam plānam ieviest ceļu nodevas (B8-0180/2017)
  10.4.Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan)
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.Aktuāli apspriežami jautājumi — ES drošības programma, apritot gadam pēc uzbrukumiem Briselē (debates)
 14.Konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju piegādes ķēdes pienācīga pārbaude (debates)
 15.Regulas par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu pārskatīšana (debates)
 16.Kopējas drošības un aizsardzības politikas konstitucionālās, juridiskās un institucionālās sekas — Lisabonas līguma sniegtās iespējas (debates)
 17.Integrēta Eiropas Savienības politika attiecībā uz Arktiku (debates)
 18.2016. gada ziņojums par Melnkalni (debates)
 19.E-demokrātija Eiropas Savienībā — iespējas un problēmjautājumi (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 21.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija
Juridisks paziņojums - Privātuma politika