Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 15 ta' Marzu 2017 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 4.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 5.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 6.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 7.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (9-10 ta' Marzu) (dibattitu)
 8.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  9.1.Ftehim Brażil-UE: modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tal-Kroazja matul l-adeżjoni tagħha (A8-0052/2017 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (votazzjoni)
  9.2.It-tnedija fid-Danimarka ta’ skambju awtomatizzat ta’ data fir-rigward ta’ data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi (A8-0051/2017 - Maria Grapini) (votazzjoni)
  9.3.It-tnedija fil-Greċja tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA (A8-0053/2017 - Claude Moraes) (votazzjoni)
  9.4.Liġi tal-ikel u tal-għalf, regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach) (votazzjoni)
  9.5.L-użu tal-banda ta' frekwenzi 470-790 MHz fl-Unjoni (A8-0327/2016 - Patrizia Toia) (votazzjoni)
  9.6.Ostakli għal-libertà taċ-ċittadini tal-UE li jiċċaqilqu u jaħdmu fis-Suq Intern (B8-0179/2017) (votazzjoni)
  9.7.L-approvazzjoni tal-Kummissjoni tal-pjan rivedut tal-Ġermanja biex tintroduċi pedaġġ stradali (B8-0180/2017) (votazzjoni)
  9.8.Linji gwida għall-Baġit 2018 - Taqsima III (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan) (votazzjoni)
 10.Spegazzjonijiet tal-vot
  10.1.Liġi tal-ikel u tal-għalf, regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach)
  10.2.L-użu tal-banda ta' frekwenzi 470-790 MHz fl-Unjoni (A8-0327/2016 - Patrizia Toia)
  10.3.L-approvazzjoni tal-Kummissjoni tal-pjan rivedut tal-Ġermanja biex tintroduċi pedaġġ stradali (B8-0180/2017)
  10.4.Linji gwida għall-Baġit 2018 - Taqsima III (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan)
 11.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 13.Dibattitu topiku - L-aġenda dwar is-sigurtà tal-UE: sena wara l-attakki fi Brussell (dibattitu)
 14.L-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista ta' importaturi ta' minerali u metalli li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli (dibattitu)
 15.Rieżami tar-regolament dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (dibattitu)
 16.L-implikazzjonijiet kostituzzjonali, legali u istituzzjonali ta' politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni: possibilitajiet offruti mit-Tratatt ta' Lisbona (dibattitu)
 17.Politika integrata tal-Unjoni Ewropea għall-Artiku (dibattitu)
 18.Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar il-Montenegro (dibattitu)
 19.Demokrazija elettronika fl-UE: potenzjal u sfidi (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 21.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta
Avviż legali - Politika tal-privatezza