Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 15 maart 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 5.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 6.Ingekomen stukken: zie notulen
 7.Conclusies van de vergadering van de Europese Raad (9-10 maart 2017), met inbegrip van de verklaring van Rome (debat)
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 9.Stemmingen
  9.1.Overeenkomst EU-Brazilië: wijziging van de concessies in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (A8-0052/2017 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (stemming)
  9.2.Start van geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Denemarken (A8-0051/2017 - Maria Grapini) (stemming)
  9.3.Start van geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Griekenland (A8-0053/2017 - Claude Moraes) (stemming)
  9.4.Levensmiddelen- en diervoederwetgeving en voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach) (stemming)
  9.5.Gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie (A8-0327/2016 - Patrizia Toia) (stemming)
  9.6.Belemmeringen voor het vrij verkeer van EU-burgers en voor hun recht te werken in de interne markt (B8-0179/2017) (stemming)
  9.7.Goedkeuring door de Commissie van het door Duitsland herziene plan voor invoering van een tolheffing (B8-0180/2017) (stemming)
  9.8.Richtsnoeren voor de begroting 2018 - Afdeling III (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.Levensmiddelen- en diervoederwetgeving en voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach)
  10.2.Gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie (A8-0327/2016 - Patrizia Toia)
  10.3.Goedkeuring door de Commissie van het door Duitsland herziene plan voor invoering van een tolheffing (B8-0180/2017)
  10.4.Richtsnoeren voor de begroting 2018 - Afdeling III (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan)
 11.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Actualiteitendebat - EU-veiligheidsagenda: een jaar na de aanslagen in Brussel (debat)
 14.Zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden (debat)
 15.Herziening van de verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en stichtingen (debat)
 16.Constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden (debat)
 17.Een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied (debat)
 18.Verslag 2016 over Montenegro (debat)
 19.e-Democratie in de EU: potentieel en uitdagingen (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave
Juridische mededeling - Privacybeleid