Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 15. marca 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 6.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 7.Závery zo zasadnutia Európskej rady (9. – 10. marca 2017) vrátane Rímskej deklarácie (rozprava)
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 9.Hlasovanie
  9.1.Dohoda medzi EÚ a Brazíliou: zmena koncesií v listine Chorvátska v rámci jeho pristúpenia k Európskej únii (A8-0052/2017 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (hlasovanie)
  9.2.Začatie automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Dánsku (A8-0051/2017 - Maria Grapini) (hlasovanie)
  9.3.Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Grécku (A8-0053/2017 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  9.4.Potravinové a krmivové právo a pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach) (hlasovanie)
  9.5.Využívanie frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii (A8-0327/2016 - Patrizia Toia) (hlasovanie)
  9.6.Prekážky v slobodnom pohybe a práci na vnútornom trhu pre občanov EÚ (B8-0179/2017) (hlasovanie)
  9.7.Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (B8-0180/2017) (hlasovanie)
  9.8.Usmernenia pre rozpočet na rok 2018 – Oddiel III (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Potravinové a krmivové právo a pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach)
  10.2.Využívanie frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii (A8-0327/2016 - Patrizia Toia)
  10.3.Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (B8-0180/2017)
  10.4.Usmernenia pre rozpočet na rok 2018 – Oddiel III (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Tematická rozprava – Program EÚ v oblasti bezpečnosti: rok po útokoch v Bruseli (rozprava)
 14.Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (rozprava)
 15.Preskúmanie nariadenia o štatúte a financovaní európskych politických strán a nadácií (rozprava)
 16.Ústavné, právne a inštitucionálne dôsledky spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva (rozprava)
 17.Integrovaná politika EÚ pre Arktídu (rozprava)
 18.Správa o Čiernej Hore za rok 2016 (rozprava)
 19.Elektronická demokracia v EÚ: potenciál a výzvy (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia