Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 15. marec 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 6.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 7.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 9. in 10. marca 2017, vključno z rimsko izjavo (razprava)
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)
 9.Čas glasovanja
  9.1.Sporazum med EU in Brazilijo: spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Hrvaške v okviru njenega pristopa (A8-0052/2017 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (glasovanje)
  9.2.Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Danskem (A8-0051/2017 - Maria Grapini) (glasovanje)
  9.3.Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Grčiji (A8-0053/2017 - Claude Moraes) (glasovanje)
  9.4.Zakonodaja o živilih in krmi, pravila o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach) (glasovanje)
  9.5.Uporaba frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji (A8-0327/2016 - Patrizia Toia) (glasovanje)
  9.6.Ovire za prosto gibanje in delo državljanov EU na notranjem trgu (B8-0179/2017) (glasovanje)
  9.7.Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin (B8-0180/2017) (glasovanje)
  9.8.Smernice za proračun 2018 – oddelek III (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
  10.1.Zakonodaja o živilih in krmi, pravila o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach)
  10.2.Uporaba frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji (A8-0327/2016 - Patrizia Toia)
  10.3.Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin (B8-0180/2017)
  10.4.Smernice za proračun 2018 – oddelek III (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan)
 11.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Tematska razprava - Evropska agenda za varnost: leto po napadih v Bruslju (razprava)
 14.Potrebna skrbnost uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem (razprava)
 15.Pregled uredbe o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (razprava)
 16.Ustavne, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba (razprava)
 17.Celostna politika EU za Arktiko (razprava)
 18.Poročilo o Črni gori za leto 2016 (razprava)
 19.E-demokracija v EU: potencial in izzivi (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 21.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov