Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 15 mars 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Anslagsöverföringar: se protokollet
 6.Inkomna dokument: se protokollet
 7.Slutsatserna från Europeiska rådets möte (9–10 mars), inklusive Romdeklarationen (debatt)
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 9.Omröstning
  9.1.Avtal mellan EU och Brasilien: ändring av medgivanden i Kroatiens bindningslista i samband med landets anslutning till EU (A8-0052/2017 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (omröstning)
  9.2.Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Danmark (A8-0051/2017 - Maria Grapini) (omröstning)
  9.3.Inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Grekland (A8-0053/2017 - Claude Moraes) (omröstning)
  9.4.Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa och växtskyddsmedel (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach) (omröstning)
  9.5.Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen (A8-0327/2016 - Patrizia Toia) (omröstning)
  9.6.Hinder för unionsmedborgares fria rörlighet och frihet att arbeta på den inre marknaden (B8-0179/2017) (omröstning)
  9.7.Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter (B8-0180/2017) (omröstning)
  9.8.Riktlinjer för budgetåret 2018 – avsnitt III (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa och växtskyddsmedel (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach)
  10.2.Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen (A8-0327/2016 - Patrizia Toia)
  10.3.Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter (B8-0180/2017)
  10.4.Riktlinjer för budgetåret 2018 – avsnitt III (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Debatt om aktuella frågor – EU:s säkerhetsagenda: ett år efter attentaten i Bryssel (debatt)
 14.Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (debatt)
 15.Översyn av förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (debatt)
 16.Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder (debatt)
 17.En integrerad EU-politik för Arktis (debatt)
 18.Rapport för 2016 om Montenegro (debatt)
 19.E-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy