Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 16. března 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rámec Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu (rozprava)
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  3.1.Zimbabwe, případ pastora Evana Mawarireho
  3.2.Ukrajinští političtí vězni v Rusku a situace na Krymu
  3.3.Filipíny, případ senátorky Leily M. De Lima
 4.Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 5.Sdělení předsednictví
 6.Hlasování
  6.1.Zimbabwe, případ pastora Evana Mawarireho (RC-B8-0191/2017, B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017) (hlasování)
  6.2.Ukrajinští političtí vězni v Rusku a situace na Krymu (RC-B8-0190/2017, B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017) (hlasování)
  6.3.Filipíny, případ senátorky Leily M. De Lima (RC-B8-0193/2017, B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017) (hlasování)
  6.4.Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017) (hlasování)
  6.5.Autocertifikace zodpovědných dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (hlasování)
  6.6.Rámec Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu (A8-0150/2016 - Marco Affronte) (hlasování)
  6.7.Ústavní, právní a institucionální dopady společné bezpečnostní a obranné politiky: možnosti, které skýtá Lisabonská smlouva (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler) (hlasování)
  6.8.Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu (A8-0032/2017 - Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen) (hlasování)
  6.9.Zpráva o Černé Hoře za rok 2016 (A8-0050/2017 - Charles Tannock) (hlasování)
  6.10.Elektronická demokracie v Evropské unii: možnosti a výzvy (A8-0041/2017 - Ramón Jáuregui Atondo) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
  7.1.Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017)
  7.2.Autocertifikace zodpovědných dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  7.3.Rámec Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu (A8-0150/2016 - Marco Affronte)
  7.4.Ústavní, právní a institucionální dopady společné bezpečnostní a obranné politiky: možnosti, které skýtá Lisabonská smlouva (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler)
  7.5.Zpráva o Černé Hoře za rok 2016 (A8-0050/2017 - Charles Tannock)
  7.6.Elektronická demokracie v Evropské unii: možnosti a výzvy (A8-0041/2017 - Ramón Jáuregui Atondo)
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 10.Postoj Rady v 1. čtení: viz zápis
 11.Závažné interpelace (rozprava)
 12.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 13.Předložení dokumentů: viz zápis
 14.Petice: viz zápis
 15.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 16.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 17.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (512 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (2440 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí