Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 16. marts 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren (forhandling)
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  3.1.Zimbabwe, sagen om pastor Evan Mawarire
  3.2.Ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim
  3.3.Filippinerne, sagen om senator Leila M. De Lima
 4.EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Meddelelse fra formanden
 6.Afstemningstid
  6.1.Zimbabwe, sagen om pastor Evan Mawarire (RC-B8-0191/2017, B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017) (afstemning)
  6.2.Ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim (RC-B8-0190/2017, B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017) (afstemning)
  6.3.Filippinerne, sagen om senator Leila M. De Lima (RC-B8-0193/2017, B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017) (afstemning)
  6.4.EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017) (afstemning)
  6.5.Due diligence-praksis for importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (afstemning)
  6.6.EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren (A8-0150/2016 - Marco Affronte) (afstemning)
  6.7.Forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: mulighederne i Lissabontraktaten (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler) (afstemning)
  6.8.En integreret EU-politik om Arktis (A8-0032/2017 - Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen) (afstemning)
  6.9.2016-rapport om Montenegro (A8-0050/2017 - Charles Tannock) (afstemning)
  6.10.E-demokrati i Den Europæiske Union: potentiale og udfordringer (A8-0041/2017 - Ramón Jáuregui Atondo) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
  7.1.EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017)
  7.2.Due diligence-praksis for importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  7.3.EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren (A8-0150/2016 - Marco Affronte)
  7.4.Forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: mulighederne i Lissabontraktaten (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler)
  7.5.2016-rapport om Montenegro (A8-0050/2017 - Charles Tannock)
  7.6.E-demokrati i Den Europæiske Union: potentiale og udfordringer (A8-0041/2017 - Ramón Jáuregui Atondo)
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning: se protokollen
 11.Større forespørgsler (forhandling)
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 13.Modtagne dokumenter: se protokollen
 14.Andragender (jf. protokollen)
 15.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 16.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 17.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (512 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2440 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik