Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ενωσιακό πλαίσιο για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire
  3.2.Ουκρανοί πολιτικοί κρατούμενοι στη Ρωσία και η κατάσταση στην Κριμαία
  3.3.Φιλιππίνες, η περίπτωση της γερουσιάστριας Leila M. De Lima
 4.Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire (RC-B8-0191/2017, B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017) (ψηφοφορία)
  6.2.Ουκρανοί πολιτικοί κρατούμενοι στη Ρωσία και η κατάσταση στην Κριμαία (RC-B8-0190/2017, B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017) (ψηφοφορία)
  6.3.Φιλιππίνες, η περίπτωση της γερουσιάστριας Leila M. De Lima (RC-B8-0193/2017, B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017) (ψηφοφορία)
  6.4.Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017 (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017) (ψηφοφορία)
  6.5.Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (ψηφοφορία)
  6.6.Ενωσιακό πλαίσιο για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας (A8-0150/2016 - Marco Affronte) (ψηφοφορία)
  6.7.Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler) (ψηφοφορία)
  6.8.Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική (A8-0032/2017 - Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen) (ψηφοφορία)
  6.9.Έκθεση του 2016 για το Μαυροβούνιο (A8-0050/2017 - Charles Tannock) (ψηφοφορία)
  6.10.Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις (A8-0041/2017 - Ramón Jáuregui Atondo) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
  7.1.Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017 (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017)
  7.2.Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  7.3.Ενωσιακό πλαίσιο για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας (A8-0150/2016 - Marco Affronte)
  7.4.Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler)
  7.5.Έκθεση του 2016 για το Μαυροβούνιο (A8-0050/2017 - Charles Tannock)
  7.6.Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις (A8-0041/2017 - Ramón Jáuregui Atondo)
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 12.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (512 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2440 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου