Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 16. märts 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitlev liidu raamistik (arutelu)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  3.1.Zimbabwe, pastor Evan Mawarire juhtum
  3.2.Ukraina poliitvangid Venemaal ja Krimmi olukord
  3.3.Filipiinid, senaator Leila M. De Lima juhtum
 4.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Presidentuuri teatis
 6.Hääletused
  6.1.Zimbabwe, pastor Evan Mawarire juhtum (RC-B8-0191/2017, B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017) (hääletus)
  6.2.Ukraina poliitvangid Venemaal ja Krimmi olukord (RC-B8-0190/2017, B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017) (hääletus)
  6.3.Filipiinid, senaator Leila M. De Lima juhtum (RC-B8-0193/2017, B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017) (hääletus)
  6.4.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017) (hääletus)
  6.5.Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustus (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (hääletus)
  6.6.Kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitlev liidu raamistik (A8-0150/2016 - Marco Affronte) (hääletus)
  6.7.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseaduslik, õiguslik ja institutsiooniline mõju ning Lissaboni lepingust tulenevad võimalused (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler) (hääletus)
  6.8.ELi integreeritud Arktika-poliitika (A8-0032/2017 - Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen) (hääletus)
  6.9.2016. aasta Montenegro aruanne (A8-0050/2017 - Charles Tannock) (hääletus)
  6.10.E-demokraatia võimalused ja probleemid ELis (A8-0041/2017 - Ramón Jáuregui Atondo) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
  7.1.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017)
  7.2.Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustus (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  7.3.Kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitlev liidu raamistik (A8-0150/2016 - Marco Affronte)
  7.4.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseaduslik, õiguslik ja institutsiooniline mõju ning Lissaboni lepingust tulenevad võimalused (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler)
  7.5.2016. aasta Montenegro aruanne (A8-0050/2017 - Charles Tannock)
  7.6.E-demokraatia võimalused ja probleemid ELis (A8-0041/2017 - Ramón Jáuregui Atondo)
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Nõukogu esimese lugemise seisukoht (vt protokoll)
 11.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 12.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 13.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 14.Petitsioonid (vt protokoll)
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 16.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 17.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (512 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2440 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika