Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 16 maart 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector (debat)
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  3.1.Zimbabwe, de zaak van pastor Evan Mawarire
  3.2.Oekraïense politieke gevangenen in Rusland en de situatie op de Krim
  3.3.Filipijnen, de zaak van senator Leila M. De Lima
 4.Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Mededeling van de Voorzitter
 6.Stemmingen
  6.1.Zimbabwe, de zaak van pastor Evan Mawarire (RC-B8-0191/2017, B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017) (stemming)
  6.2.Oekraïense politieke gevangenen in Rusland en de situatie op de Krim (RC-B8-0190/2017, B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017) (stemming)
  6.3.Filipijnen, de zaak van senator Leila M. De Lima (RC-B8-0193/2017, B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017) (stemming)
  6.4.Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017) (stemming)
  6.5.Zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (stemming)
  6.6.Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector (A8-0150/2016 - Marco Affronte) (stemming)
  6.7.Constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler) (stemming)
  6.8.Een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied (A8-0032/2017 - Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen) (stemming)
  6.9.Verslag 2016 over Montenegro (A8-0050/2017 - Charles Tannock) (stemming)
  6.10.e-Democratie in de EU: potentieel en uitdagingen (A8-0041/2017 - Ramón Jáuregui Atondo) (stemming)
 7.Stemverklaringen
  7.1.Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017)
  7.2.Zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  7.3.Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector (A8-0150/2016 - Marco Affronte)
  7.4.Constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler)
  7.5.Verslag 2016 over Montenegro (A8-0050/2017 - Charles Tannock)
  7.6.e-Democratie in de EU: potentieel en uitdagingen (A8-0041/2017 - Ramón Jáuregui Atondo)
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Standpunt van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 11.Uitgebreide interpellaties (debat)
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Verzoekschriften: zie notulen
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 16.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 17.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (512 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2440 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid