Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 16. marec 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Okvir Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju (razprava)
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  3.1.Zimbabve, primer pastorja Evana Mawarireja
  3.2.Ukrajinski politični zaporniki v Rusiji in razmere na Krimu
  3.3.Filipini, primer senatorke Leile M. de Lima
 4.Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 5.Sporočilo predsedujočega
 6.Čas glasovanja
  6.1.Zimbabve, primer pastorja Evana Mawarireja (RC-B8-0191/2017, B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017) (glasovanje)
  6.2.Ukrajinski politični zaporniki v Rusiji in razmere na Krimu (RC-B8-0190/2017, B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017) (glasovanje)
  6.3.Filipini, primer senatorke Leile M. de Lima (RC-B8-0193/2017, B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017) (glasovanje)
  6.4.Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017) (glasovanje)
  6.5.Potrebna skrbnost uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (glasovanje)
  6.6.Okvir Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju (A8-0150/2016 - Marco Affronte) (glasovanje)
  6.7.Ustavne, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler) (glasovanje)
  6.8.Celostna politika EU za Arktiko (A8-0032/2017 - Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen) (glasovanje)
  6.9.Poročilo o Črni gori za leto 2016 (A8-0050/2017 - Charles Tannock) (glasovanje)
  6.10.E-demokracija v EU: potencial in izzivi (A8-0041/2017 - Ramón Jáuregui Atondo) (glasovanje)
 7.Obrazložitev glasovanja
  7.1.Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017)
  7.2.Potrebna skrbnost uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  7.3.Okvir Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju (A8-0150/2016 - Marco Affronte)
  7.4.Ustavne, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler)
  7.5.Poročilo o Črni gori za leto 2016 (A8-0050/2017 - Charles Tannock)
  7.6.E-demokracija v EU: potencial in izzivi (A8-0041/2017 - Ramón Jáuregui Atondo)
 8.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 10.Stališče Sveta v prvi obravnavi: gl. zapisnik
 11.Večje interpelacije (razprava)
 12.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 13.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 14.Peticije: glej zapisnik
 15.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 16.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 17.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (512 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (2440 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov