Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 16 mars 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn (debatt)
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire
  3.2.Ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim
  3.3.Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima
 4.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Meddelande från talmannen
 6.Omröstning
  6.1.Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire (RC-B8-0191/2017, B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017) (omröstning)
  6.2.Ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim (RC-B8-0190/2017, B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017) (omröstning)
  6.3.Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima (RC-B8-0193/2017, B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017) (omröstning)
  6.4.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017) (omröstning)
  6.5.Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (omröstning)
  6.6.Unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn (A8-0150/2016 - Marco Affronte) (omröstning)
  6.7.Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler) (omröstning)
  6.8.En integrerad EU-politik för Arktis (A8-0032/2017 - Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen) (omröstning)
  6.9.Rapport för 2016 om Montenegro (A8-0050/2017 - Charles Tannock) (omröstning)
  6.10.E-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar (A8-0041/2017 - Ramón Jáuregui Atondo) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
  7.1.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017)
  7.2.Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  7.3.Unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn (A8-0150/2016 - Marco Affronte)
  7.4.Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler)
  7.5.Rapport för 2016 om Montenegro (A8-0050/2017 - Charles Tannock)
  7.6.E-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar (A8-0041/2017 - Ramón Jáuregui Atondo)
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen: se protokollet
 11.Större interpellationer (debatt)
 12.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Framställningar: se protokollet
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 17.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (512 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2440 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy