Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

4. Ανακοίνωση της Προεδρίας
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Presidente. – Conformemente all'articolo 166 del regolamento e dopo aver ascoltato l'interessato, ho deciso di comminare una sanzione all'on. Pedicini per aver usato insulti e un linguaggio offensivo nei confronti di altri deputati al Parlamento europeo durante il suo intervento in Aula del 14 marzo 2017. La sanzione consiste nella perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo di due giorni.

La decisione è stata notificata al deputato interessato, che si è scusato per le parole usate nel corso del suo intervento.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου