Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 3 април 2017 г. - Страсбург Редактирана версия

8. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
Видеозапис на изказванията
Протокол
Правна информация - Политика за поверителност