Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 3 април 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 4.Съобщение на председателството
 5.Състав на Парламента: вж. протоколи
 6.Състав на политическите групи: вж. протокола
 7.Проверка на пълномощията: вж. протоколи
 8.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 12.Запитвания (член 130б): вж. протокола
 13.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 14.Внасяне на документи: вж. протокола
 15.Ред на работа
 16.Европейски корпус за солидарност (разискване)
 17.Отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор (разискване)
 18.Трафик на хора (разискване)
 19.Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (разискване)
 20.Състав на делегациите: вж. протокола
 21.Измамни практики в месопреработвателния сектор в Бразилия (разискване)
 22.Характеристики на риболовните кораби (разискване)
 23.Жените и тяхната роля в селските райони (кратко представяне)
 24.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 26.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (562 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2378 kb)
Правна информация - Политика за поверителност