Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 14.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (συζήτηση)
 17.Απαντήσεις της Επιτροπής σε ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (συζήτηση)
 18.Εμπορία ανθρώπων (συζήτηση)
 19.Φοινικέλαιο και αποψίλωση των τροπικών δασών (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Δόλιες πρακτικές στον βραζιλιάνικο τομέα κρέατος (συζήτηση)
 22.Χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (συζήτηση)
 23.Οι γυναίκες και οι ρόλοι τους στις αγροτικές περιοχές (συνοπτική παρουσίαση)
 24.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (562 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2378 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου