Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 3. aprill 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Presidentuuri teatis
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 12.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (vt protokoll)
 13.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 14.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 15.Tööplaan
 16.Euroopa solidaarsuskorpus (arutelu)
 17.Komisjoni vastused kirjalikult vastatavatele küsimustele (arutelu)
 18.Inimkaubandus (arutelu)
 19.Palmiõli ja vihmametsade hävitamine (arutelu)
 20.Delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 21.Pettused Brasiilia lihasektoris (arutelu)
 22.Kalalaevade omadused (arutelu)
 23.Naiste roll maapiirkondades (lühiettekanne)
 24.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (562 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2378 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika